Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

Методичне об'єднання вчителів початкових класів

ВСТУП

 

Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи методичних об'єднань, так як в системі роботи методоб'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.

Аналізуючи роботу методичного обєднання вчителів початкових класів в 2013 – 2014н. р., необхідно відзначити його цілеспрямованість у вирішенні навчально-виховних завдань, визначених проблемою школи: „Впровадження в практику роботи сільської школи технології особистісно орієнтованого навчання та виховання»

        У минулому навчальному році члени МО працювали над вирішенням поставлених завдань перед школою в сучасних умовах з урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу учнів початкових класів. Основною метою було виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатись, надання особистості можливості визначитися та реалізуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенціальним здібностям.

Для здійснення цієї роботи вирішувалися слідуючи завдання:

1. Вивчення й впровадження в педагогічну практичну діяльність досягнень педагогічної науки.

2. Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форми і методів проведення уроків, виховних заходів.

3. Удосконалення контрольно-оцінювальної роботи вчителів при проведенні різних видів оцінювання.

4. Удосконалення роботи над розвитком особистісних підходів щодо активізації як пізнавальної діяльності.

 

Для успішної роботи за цим напрямком на засіданнях  Волосянко М.О виступали з доповідями „Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах.” та „Удосконалення мовленнєвого розвитку  молодших школярів”.

Кожного року вчителі початкових класів проводять тиждень педагогічної майстерності. Ця форма методичної роботи передбачає пропаганду передового педагогічного досвіду і ставить за мету впровадження педагогічних знахідок, ознайомлюються з кращими зразками педагогічного досвіду, нестандартними уроками та іншими формами навчально-виховної роботи. традиційним став Тиждень Сухомлинського, під час якого учні брали активну участь у запланованих заходах.

  Невід’ємною частиною значної кількості уроків стало використання інтерактивних технологій, де значне місце займають такі технології як: „Мікрофон”, „Робота в парах”, „Акваріум”, „Робота в малих  групах”, „Ротаційні трійки” тощо.

Належну увагу вчителі приділяли проведенню екскурсій, спостереженню за природою, залучали дітей до різноманітної трудової діяльності. Учні початкових класів мали можливість відвідати гурток „Паперове мереживо” (керівник Доліч С.В.),   де діти вдосконалювали свої здібності, розвивали творче мислення, фантазію. Але в майбутньому потрібно розширити різноманітність гурткової роботи, щоб діти мали більший вибір роботи за інтересами.

   Протягом навчального року в школі проводилася акція „Дай руку першокласнику”, в ході якої були проведені заходи:  створена творча група „Школа майбутнього першокласника”, де вчителі початкових класів опрацювали нормативні документи;  провели лекцію для батьків та вчителів „Адаптація дитини до школи”; було виготовлено інформаційний куточок для батьків.                Проведено батьківські збори, засідання методичного об'єднання вчителів і вихователів, організовано постійний консультаційний пункт для батьків майбутніх першокласників. З жовтня минулого року у навчальному закладі працює  «Школа майбутнього першокласника», до роботи в якій залучений учитель 4  класу.( Доліч С.В. )

         При плануванні роботи «Школи майбутнього першокласника» в 2014-2015 н.р. необхідно окремо спланувати роботу з дітьми, що не відвідують дитячі дошкільні заклади, так і з тими, хто відвідують.

Налагодити роботу із дошкільним навчальним закладом з питань взаємовідвідування навчальних занять вчителів та вихователів,  не на достатньому рівні здійснювався аналіз  програм дошкільного закладу.

         Організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою повинна забезпечувати належний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей та  можливостей, розвивати її соціальну компетентність  шляхом залучення  до участі у виховних заходах. Для реалізації особистісно  орієнтованого навчального процесу у школі введено  навчання  

  Відповідно до наказу по школі  , плану роботи школи, з метою виявлення рівня ЗУН учнів з навчальних предметів( укр..мова, математика, техніка читання) у грудні( 14.12 – 23.12) та у квітні ( 09.04 – 21.04) згідно затвердженого директором школи графіка проводилися моніторингові дослідження  якості знань учнів за І та ІІ семестри 2013-2014 н. Результати моніторинга свідчать

 

 

2013-2014 н.р.

Кількість учнів у класі

Н.р.

В.р.-1

Д.р.

Кількість учнів у класі

Н.р.

В.р.-1

Д.р.-1

Кількість учнів у класі

Н.р.

В.р.-1

Д.р.

2 клас3 клас4 клас.

 •  чотири тестових завдання закритого типу, що передбачали вибір однієї правильної відповіді з 3 запропонованих варіантів;
  •  одне відкрите завдання, виконання якого передбачало коротку письмову відповідь;
  •  текст для списування ;
  •  одне творче завдання – письмове висловлювання на задану тему;

Результати ДПА з української мови :

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Річні -

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

ДПА -

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

0%

50%

50%

0%

Ступінь навченості – допустимий рівень знань

Порівнільний аналіз річного оцінювання та за ДПА свідчить, що учні 4 класу підтвердили свій рівень ЗУН з української мови

Підсумкова робота з читання у 4 класі була спрямована на перевірку розуміння прочитаного тексту, володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні, уміння узагальнювати роботу над текстами різних жанрів, уміння виконувати творчі завдання на основі прочитаного.

ДПА з читання складалася з тексту для самостійного читання та восьми завдань тестового характеру : 5 завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді; двох завдань відкритого типу (6,7) з короткою письмовою відповіддю на встановлення відповідності та встановлення правильної послідовності ; одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю (8).

Текст для читання підібраний доступний за змістом, стилем, конструкцією речень, обсягом відповідно до методичних вимог.

Результати ДПА з читання :

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Річні  

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

ДПА-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

 

50 %

 

50%

Ступінь навченості – допустимий рівень знань

Порівнільний аналіз річного оцінювання та за ДПА свідчить, що учень 4 класу, Тищенко В.., покращив на 1 бал свій рівень ЗУН з читання, з достатнього на високий.

ДПА з математики у 4 класі проводилася з метою перевірки рівня засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь і навичок застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з числами, числовими і буквеними виразами, рівностями і нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач.

ДПА з математики складалася з  восьми завдань : 5 завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді; двох завдань відкритого типу  з короткою письмовою відповіддю ; одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю – сюжетної задачі.

Результати ДПА з математики :

Низький рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Річні-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

ДПА-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

 

50%

50%

 

Ступінь навченості – допустимий рівень знань

Порівнільний аналіз річного оцінювання та за ДПА свідчить, що учні 4 класу підтвердили свій рівень ЗУН з математики

Порівняльний аналіз підсумків ДПА у 4 класі з української мови з2011по 2014 роки

Рівень ЗУН учнів

2011 – 2012 н.р.

2012 – 2013 н.р.

2013 – 2014 н.р.

Кількість учнів у класі

3

4

2

Низький

 

 

 

Середній

1

1

1

Достатній

2

3

1

Високий

 

 

 

Ступінь навченості

допустимий

допустимий

допустимий

 

Порівняльний аналіз підсумків  ДПА у 4 класі з українського читання з 2011 по 2014 роки

 

Рівень ЗУН учнів

2011 – 2012 н.р.

2012 – 2013 н.р.

2013 – 2014 н.р.

Кількість учнів у класі

3

4

2

Низький

 

 

 

Середній

1

1

1

Достатній

2

2

 

Високий

 

1

1

Ступінь навченості

допустимий

допустимий

допустимий

 

Порівняльний аналіз підсумків  ДПА у 4 класі з математики з 2011 по 2014 роки

 

Рівень ЗУН учнів

2011 – 2012 н.р.

2012 – 2013 н.р.

2013 – 2014 н.р.

Кількість учнів у класі

3

4

2

Низький

 

 

 

Середній

1

1

1

Достатній

2

1

1

Високий

 

2

 

Ступінь навченості

допустимий

допустимий

допустимий

Порівнюючи підсумки результати ДПА в 4 класі з результатами навчальних досягнень за рік, слід відзначити, що майже з усіх предметів відзначається підтвердження  результатів.

Використання у навчально-виховному процесі інформаційних технологій суттєво змінює роль і місце педагога та учня в системі «Учитель – інформаційна система – учень». Інформаційні навчальні технології – це не просто зв’язна ланка між учителем і учнем, вони сприяють реалізаці індивідуального підходу в навчанні. У такій моделі вчитель перестає бути ретранслятором знань, а є співтворцем сучасних технологій навчання.

Інноваційний шлях розвитку суспільства можливо забезпечити лише у тому разі, якщо сформуємо покоління людей, які і мислять і діють по-інноваційному. Звідси і значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних здібностей, самостійності у прийнятті рішень, розвитку інформаційних і соціальних навичок.

 Інформатизація навчального процесу у школі як одна із інновацій, ґрунтується на органічному поєднанні вчителями початковихкласів традиційних і новітніх засобів навчання. Учителі Доліч С.В. ,Шостак С.М., Волосянко М.О., Завалецька Н.А. поступово впроваджують у навчально-виховний процес інформаційно-комп’ютерні технології, педагогічні засоби навчального призначення. Перехід до нових інформаційно-комп’ютерних технологій навчання, раціональне поєднання нових інформаційних технологій з традиційними – це складне педагогічне завдання і потребує від педагога вирішення цілого комплексу психолого-педагогічних, організаційних, навчально-методичних, технічних проблем.

    Організація виховної роботи з учнями 1 – 4 класів з урахуванням вікових та відповідних психологічних особливостей з проблеми «Формування та розвиток особистості в умовах індивідуального навчання» На цьому етапі класоводи працюють над вихованням і розвитком креативного начала і здібностей молодших школярів,формують у них вміння аналізувати, систематизувати і робити висновки про навколишню дійсність, допомагають дитині розкрити свій потенціал шляхом використання ігрових, колективних творчих розвивальних занять для виховання їх у позитивному емоційному світі.

У цей період молодші школярі беруть участь у загальношкільних святах, операції «Чистий дім», проводяться години спілкування «Самообслуговування у школі і дома, і у класі», «Подарунок- символ поваги», «Твоє здоров’я у твоїх руках»,«Добро і милосердя у нашому житті», усний журнал «Як ми говоримо між собою» , конкурси на кращого оповідача казки, виставки «Замість ялинки зимовий букет».

     Вчителі початкових класів велику увагу приділяли виготовленню роздаткового матеріалу для диференційованих завдань, поповненню матеріальної бази кабінетів. Для підвищення свого фахового рівня було здійснено підписку фахових видань „Початкова школа”, „Початкове навчання і виховання”, «Початкова освіта».

Протягом 2013 – 2014 н. р. вчителі початкових класів проводили відкриті уроки з предметів,  проводили Тиждень знань в початковій ланці , брали участь у  Тижні  педагогічної майстерності.

В новому 2014 – 2015 н. р. всю роботу методоб'єднання вчителів початкових класів буде спрямовано на виконання науково-методичної проблеми

„ Впровадження  особистісно – орієнтованої системи навчання  та виховання в практику роботи вчителів початкових класів ”.

З цією метою діяльність вчителів початкових класів буде спрямована на виконання таких завдань:

- здійснення інформаційно-нормативного, методичного забезпечення вчителів;

- вдосконалення науково-теоретичного, психолого-педагогічного, загально-дидактичного, методичного забезпечення вчителів;

- створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької й теоретичної діяльності вчителів початкових класів;

- впровадження найефективніших технологій, методик і технік навчання та виховання молодших школярів;

- вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду;

- створення умов самореалізації особистісно-орієнтованого навчання у всіх видах діяльності, їх духовного та інтелектуального розвитку молодших школярів.

Головна мета: виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, надання особистості можливості визначатися та реалізовуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенційним здібностям.

 

II   Відомості про членів шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів

Прізвище, ім'я, по батькові вчителя

Освіта

Категорія

Курси

Атес

таці

я

Стаж роботи

Тема, над якою працюють члени методичного об'єднання. Термін. Де заслуховувалася.

Волосянко

Майя

Олексіївна

вища

І категорія

2012

2009

15

років

Інтерактивні форми роботи на уроках читання, як один із засобів розвитку особистості  учня

Завалецька

Наталія

Андріївна

вища

вища -

2012

 

2

роки

Підвищення рівня ЗУН учнів початкових класів шляхом використання диференціації та індивідуалізації.

Доліч Світлана

Володимирівна

вища

спеціаліст

 

 

9 років

Розвиток індивідуальних та пізнавальних здібностей учнів

Шостак

Світлана

Михайлівна

вища

І категорія

2008

2010

20 років

Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів на уроках навчання грамоти

 

ІІІ.  Організація самоосвіти вчителів

 

з/ п

Завдання і зміст роботи

Термін

Відповідальний за виконання

1.

Залучити членів методичного об'єднання в роботу:

 •   районних методичних обєднаннях;

 •  семінарів по обміну досвідом;

 •  школи педагогічної майстерності 

 •  психолого-педагогічного семінару .

протягом року

голова методичного об'єднання

2.

Опрацювати навчальні програми, підручники для 1-4 класів, інструктивно-методичні листи, матеріали, рекомендації.

до 1 жовтня 2014 року

голова методичного об'єднання

3

Опрацювати   Державний стандарт початкової загальної освіти

протягом року

голова методичного об'єднання,

вчителі початкових класів

3.

Продовжити розробляти та підбирати матеріали до контрольних перевірок знань школярів.

протягом року

голова методичного об'єднання

4.

Організувати співпрацю між вчителями початкових класів, вчителями -  предметниками та вихователем групи продовженого дня, вихователями дошкільного закладу ;:

 •  відвідування вчителями занять самопідготовки, спортивних годин, виховних заходів у групі продовженого дня, у дошкільному навчальному закладі ;

 •  відвідування вихователем групи продовженого дня та вчителями- предметниками уроків у класах, де навчаються вихованці;

 •  вирішення проблемних питань та ситуацій, що виникають в процесі навчання і виховання.

протягом року

голова методичного об'єднання,

вчителі початкових класів, вихователь групи продовженого дня, вчителі - предметники

 

 

IV Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду

з/п

Завдання і зміст роботи

Термін

Відповід. за виконання

1.

Продовжувати вивчати і впроваджувати в практику педагогічний досвід учителів:

 •  В.О. Сухомлинського - ідеї розвивального навчання молодших школярів у педагогічній спадщині;

Т.Пушкарьова - технологія проведення особистісного- орієнтованого уроку

 •  0. Я. Савченко - дидактико-методичні засади підручників;

 •  С. П. Логачевської - диференційований підхід до навчання учнів;

 •  Ш. 0. Амонашвілі - застосування ігрових методів у навчанні 6-річних школярів; гуманізація та демократизація навчально- виховного процесу в початковій школі;

 •  О. М. Миколаєва - оволодіння навичками читання, письма і математики;

 •  Є. М. Литвин - розвиток зв'язного мовлення школярів;

 •  В. П. Антипець - формування навичок читання і навчання грамоти;

 •  Л. П. Дашевської - формування узагальнених способів розумової діяльності.

протягом року учителі

протягом року

учителі

2.

Організовувати взаємовідвідування уроків, занять самопідготовки, виховних заходів з метою обміну досвідом роботи та дотримання єдиних вимог до учнів.

протягом року голова методичного об'єднання

протягом року

голова методичного об'єднання

3.

Відвідати відкриті уроки: з російської мови  у 1 класі - Шостак С.М.,

української мови у 4- класі – Завалецька Н. А.

українського читання у 3 класі – Доліч С.В.. українського читання  2 класі - Волосянко М.О.

листопад грудень

голова методичного об'єднання

 

V Вивчення досвіду вчителів школи

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Тема вивчення

Хто вивчає

Форми популяризації

 

 

 

 

 

1.

Волосянко Майя Олексіївна

Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах.

заступник директора

творчий звіт вчителя

VI Заходи по вивченню і підвищенню рівня знань, умінь та навичок учнів

Завдання і зміст роботи

Термін

Відповідаль

Де буде

з/п

 

 

ний за

обговорено

 

 

 

виконання

 

1.

Провести контрольні роботи 3

в кінці

заступник

наказ,

 

математики, української мови та

кожного

директора

засідання

 

перевірити техніку читання учнів

семестру

 

МО

 

початкових класів.

 

 

 

2.

Перевірити стан ведення учнівських

листопад

заступник

довідка,

 

зошитів, щоденників.

березень

директора

засідання

 

 

 

 

МО

3.

Проводити методичні оперативки:

 

 

 

 

• опрацювання інструктивно

 

 

 

 

нормативних документів,

вересень

заступник

засідання

 

методичних листів;

 

директора,

МО,

 

• підсумки перевірки навчально-

 

 

 

 

тематичного планування;

жовтень

голова

наради при

 

• підготовка до тижня молодших

 

методичного

заступнику

 

школярів, підсумки тижня;

листопад

об'єднання

директора

 

• підсумки роботи за перший

 

 

 

 

семестр,'- завдання на другий

 

 

 

 

семестр;

грудень

 

 

 

• результати перевірок

 

 

 

 

учнівських зошитів,

січень

 

 

 

щоденників, класних журналів;

 

 

 

 

• ступінь підготовленості учнів

 

 

 

 

4-их класів до навчання у

 

 

 

 

 

квітень

 

 

 

середній школі;

 

 

 

 

• організація дозвілля школярів у

 

 

 

 

денному пришкільному таборі.

травень

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  Позакласна робота

з/п

Завдання і зміст роботи

Термін

Відповід. за виконання

1.

Поновити класні куточки.

до 09.09.2014р.

вчителі

2.

Поновити таблиці, папки, роздатковий матеріал, продовжувати виготовлення карток для індивідуальної, парної, групової роботи

до 30.08.2014 р„ протягом року

вчителі

3.

Провести конкурси:

 •  на кращий учнівський зошит, щоденник;

 •  на кращу поробку з природного матеріалу;

 •  на кращий малюнок до тематичних заходів.

грудень жовтень вересень-травень

вчителі

6.

Підготувати і провести:

 •  Новорічний бал-маскарад;

 •  змагання «Козацькі забави;

 •  Тиждень молодших школярів;

 •  спортивні естафети «Веселі старти»;

 •  свято «Тато, мама, я - дружна спортивна сім'я;

 •  конкурс знавців рідної мови;

 •  класні та шкільні олімпіади з математики;

 •  шкільні конкурси малюнків та виробів з різних матеріалів;

 •  всеукраїнський природничий конкурс «Кенгуру».

 

грудень

листопад

квітень

жовтень

 

квітень

 

 

листопад

жовтень

лютий

 

жовтень

грудень

класоводи

 

VIII  Зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів

з/п

Матеріали, якими будуть поповнені навчальні кабінети

Термін

Відповідальний

1.

Виготовити картки для парної та групової роботи з української мови по темі "Прикметник".

протягом І семестру

Вчителі

2.

Виготовити набори букв та цифр для формування тактильного сприйняття учнів 1 класу.

протягом року

Шостак С.М.

3.

Виготовлення карток для групової та парної роботи на уроках курсу "Я і Україна".

протягом року

Доліч С.В.

4.

Виготовлення карток для групової та парної роботи на уроках читання, протягом року Завалецька Н. А

протягом року

Завалецька Н. А

5.

Виготовлення карток для групової та парної роботи на уроках математики на тему "Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел".

протягом року

Волосянко М.О.

 

 ІХ       ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО

МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ  ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 

І засідання  (вересень- жовтень  2014 р.)

Тема: Засідання „круглого столу” з методичних питань

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році.

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об'єднання за 2011-2012 навчальний рік та затвердити план роботи на 2012-2013 навчальний рік. Проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити.

 

Зміст

Форми і методи роботи

Відповідальні

1

Аналіз плану роботи методоб’єднання вчителів початкових класів за минулий рік; обговорення  плану роботи на 2012 – 2013 н. р.

звіт голови МО

Голова МО  Волосянко М.О

2

Аналіз навчальних програм, підручників для початкової школи на 2013 – 2014 н. р.

інформація

ЗДНВР

3

Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів МОНМС України на 2014 – 2015 н. р.

Обговорення членами МО

Голова МО  Волосянко М.О

4

Розподіл доручень між членами ШМО початкових класів

Обговорення членами МО

Голова МО  Волосянко М.О

5

Опрацювання Державного стандарту початкової загальної освіти

інформація

Голова МО  Волосянко М.О

6

Самоаналіз уроку.

Інформація

ЗДНВР

7

Вимоги щодо ведення класного журналу в

1-4 класах

Обговорення членами МО

Голова МО  Волосянко М.О

 

     Робота між засіданнями

Завдання членам методоб'єднання:

 

- вивчити, вдосконалювати та впроваджувати кращий педагогічний досвід освітян Кіровоградщини.

 •  - поглиблювати та використовувати у навчально-виховному процесі новітні технології, сучасні інтерактивні методи навчання та виховання підростаючого покоління.

 •  групові консультації «Творча обдарованість”

 •   розробка текстів контрольних робіт;

 •  проведення зрізів знань;

             - групові консультації – « Державний стандарт початкової освіти.»

 

                        ІІ засідання (грудень 2014 р.)

Тема: Шляхи впровадження особистісно-орієнтованих технологій у навчально-виховному процесі.

 Мета. Актуалізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Створити умови для поглиблення знань педагогів щодо використання інноваційних технологій на уроках, удосконалення знань про використання інтерактивних методів роботи у структурі уроку. Обговорити проведення тижня молодших школярів. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

 

Зміст

Форми і методи роботи

Відповідальні

1

Навчально-ділова гра „Творча обдарованість”

Ділова гра

Члени МО

2

Використання інноваційних технологій на уроках .

Доповідь

Голова МО  Волосянко М.О

3

Відвідування і аналіз уроків.

Мета відвідування: використання інтерактивних методів і прийомів навчання

Практичне заняття

Голова МО  Волосянко М.О

4

Наступність дошкільної та початкової освіти. Державний стандарт початкової загальної освіти

Інформація

обговорення

Голова МО  Волосянко М.О

5

Аналіз семестрових контрольних робіт

інформація

ЗДНВР

6

Вернісаж педагогічних сюжетів „Шляхи поліпшення якості знань”

Огляд новинок психолого-педагогічної та методичної літератури.

Тематичні виставки

 

        Робота між засіданнями

 

    Завдання  членам методоб'єднання:

 

- зробити вибірку педагогічної  літератури з питань:

.„Ігрові технології:шляхи забезпечення умов для інтелектуального,соціального,морального розвитку молодших школярів˝;

«Впровадження принципу індивідуалізації та диференціації під час проведення навчальної гри»;

- групові консультації «Ігрові технології»;

- підготувати завдання для творчих конкурсів „Кожна дитина – талановита”

-розробка текстів контрольних робіт;

-проведення зрізів знань;

 

                                ІІІ засідання

 

Тема:Ігрові технології:шляхи забезпечення умов для інтелектуального,соціального,морального розвитку молодших школярів˝.

Мета : Розширити знання педагогів про ігрові технології розвитку молодших школярів. Представити наочний матеріал, роздаткові картки, дидактичні посібники на творчий звіт учителів, що атестуються. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення

Зміст

Форми і методи роботи

Відповідальні

1

Доповідь на тему  ׃˝Ігрові технології:шляхи забезпечення умов для інтелектуального,соціального,морального розвитку молодших школярів˝.

Доповідь

Голова МО  Волосянко М.О

3

Впровадження принципу індивідуалізації та диференціації під час проведення навчальної гри

Круглий стіл

Члени МО поч. класів

4

Відвідування і аналіз уроків.

Мета відвідування: використання ігрових технологій як засобу інтелектуального,соціального, морального розвитку молодших школярів˝.

Практичне заняття

Члени МО поч. класів

5

Підготовка учнів до державної підсумкової атестації

Інформація

ЗДНВР

5

Аналіз матеріалів вчителів, які атестуються

 

Члени МО

6

Огляд методичної, психолого-педагогічної преси

Тематичні виставки

 

Щербак В,В,.

 

Робота між засіданнями

Завдання  членам методоб'єднання:

 

- моделювання уроків вчителів початкових класів „Мій найкращий урок 2014 – 2015 н. р.”

- поглиблювати та використовувати у навчально-виховному процесі ідеї особистісно-орієнтованого навчання молодших школярів у педагогічній спадщині В.О Сухомлинського

 

 

- опрацювати Державний стандарт початкової освіти.

- підготуватися до круглого столу „Сучасні проблеми особистісно-орієнтованого навчання”

 

- вибірка методичної літератури „Ігрові технології”

 

 IV засідання

 Тема: Студія „ Ідеї особистісно-орієнтованого навчання та виховання

  молодших школярів у педагогічній спадщині В.О Сухомлинського”

 

Мета: Розширити знання педагогів  про сучасні проблеми

  особистісно – орієнтованого навчання; про ідеї особистісно-орієнтованого навчання

  молодших школярів у педагогічній спадщині В.О Сухомлинського

Обговорити виконання плану роботи методичного об'єднання в поточному навчальному році. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

 

Зміст

Форма і методи роботи

Відповідальні

1

«В.О.сухомлинський і сучасність».

Уроки мислення серед природи у школі Сухомлинського.

Доповідь

Члени ШМО

2

Бліц опитування „Сучасні проблеми особистісно-орієнтованого навчання”

Круглий стіл

Члени ШМО

 

Компетентнісний підхід..Державний стандарт початкової загальної освіти

Обговорення

Члени ШМО

3

Звіт керівника методичного об'єднання за навчальний рік

Звіт

Голова МО  Волосянко М.О

4

Вивчення стану досягнень дітей, моніторинг освітньої діяльності

Моніторинг

Вчителі початкових класів

5

Панорама методичних перспектив. Обговорення пропозицій щодо планування роботи методоб'єднання.

Обмін досвідом

Анкетування

Члени ШМО

 

                Робота між засіданнями

Завдання  членам методоб'єднання:

- підготувати питання для розгляду найскладніших розділів програми;

- вивчення положень дидактики, теорії виховання.