Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

Виховна система школи

«Першого разу народжується жива істота,

другого разу – громадянин, активна,

мисляча, діюча особистість, що бачить

не тільки навколишній світ, а й саму себе.»

В. Сухомлинський

 

Сучасне життя, сучасна людина, сучасна освіта потребують докорінного переосмислення навчання й виховання, освоєння прогресивних технологій, духовного становлення особистості дитини, створення умов для самореалізації нею своїх сутнісних сил у різних видах творчої діяльності. Сформувати таку особистість може лише тільки такий навчальний заклад, у якому навчально-виховний процес ґрунтується на принципах демократії і гуманізму. В основу виховної системи Богданівської загальноосвітньої школи покладено проблему становлення особистості на основі впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних методів. У школі культивують підходи, в яких взаємини з дітьми будуються з урахуванням їхньої гідності й права бути особистістю, висловлювати свої думки, мати особисті переконання. Педагоги навчального закладу моделюють ситуації вільної творчої співпраці, які є альтернативою в педагогіці заходів.

За умов становлення особистості одна з основних функцій педагога полягає в тому, щоб розвинути у вихованця здатність як найточніше розуміти свою внутрішню та зовнішню сутність. Вихованець залучається до процесу становлення і виховання самого себе. Педагоги закладу не змушують дітей до покори, а заохочують до вільної свідомої дії. Виховна система школи – це спосіб життя шкільного колективу з визначеними законами традиціями, зі структурою прав і обов’язків.

 

МЕТА ВИХОВАННЯ:

 

Формування здорової конкурентноспроможної особистості на гуманістичних, національно-патріотичних, культурологічних та морально-етичних засадах, яка здатна буде взяти на себе відповідальність за майбутнє України.

 

ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ:

 

 • Формувати національну свідомість і самосвідомість вихованця.

 • Утверджувати принцип загальнолюдської моралі.

 • Розвивати індивідуальні здібності кожної дитини.

 • Допомогти особистості пізнати себе, самовизначитися і самореалізуватися.

 • Формувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає змогу продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати лінії життя.

 • Забезпечити можливості й потребу постійного духовного самовдосконалення особистості.

 • Забезпечити повноцінний фізичний розвиток дітей, охорону та зміцнення їхнього здоров’я;

 • Формувати екологічну культуру особистості.

 

З метою та завданнями системи узгоджують свої дії вчителі та учні, узгоджують методи організації виховної роботи, яка у своєму розвитку проходить три етапи:

 

Сучасне життя, сучасна людина, сучасна освіта потребують докорінного переосмислення навчання й виховання, освоєння прогресивних технологій, духовного становлення особистості дитини, створення умов для самореалізації нею своїх сутнісних сил у різних видах творчої діяльності. Сформувати таку особистість може лише тільки такий навчальний заклад, у якому навчально-виховний процес ґрунтується на принципах демократії і гуманізму. В основу виховної системи Богданівської загальноосвітньої школи покладено проблему становлення особистості на основі впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних методів. У школі культивують підходи, в яких взаємини з дітьми будуються з урахуванням їхньої гідності й права бути особистістю, висловлювати свої думки, мати особисті переконання. Педагоги навчального закладу моделюють ситуації вільної творчої співпраці, які є альтернативою в педагогіці заходів.

За умов становлення особистості одна з основних функцій педагога полягає в тому, щоб розвинути у вихованця здатність як найточніше розуміти свою внутрішню та зовнішню сутність. Вихованець залучається до процесу становлення і виховання самого себе. Педагоги закладу не змушують дітей до покори, а заохочують до вільної свідомої дії. Виховна система школи – це спосіб життя шкільного колективу з визначеними законами традиціями, зі структурою прав і обов’язків.

 

МЕТА ВИХОВАННЯ:

 

Формування здорової конкурентноспроможної особистості на гуманістичних, національно-патріотичних, культурологічних та морально-етичних засадах, яка здатна буде взяти на себе відповідальність за майбутнє України.

 

ОСНОВНІ ВИХОВНІ ЗАВДАННЯ:

 

 • Формувати національну свідомість і самосвідомість вихованця.

 • Утверджувати принцип загальнолюдської моралі.

 • Розвивати індивідуальні здібності кожної дитини.

 • Допомогти особистості пізнати себе, самовизначитися і самореалізуватися.

 • Формувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає змогу продуктивно будувати своє повсякденне життя, правильно визначати лінії життя.

 • Забезпечити можливості й потребу постійного духовного самовдосконалення особистості.

 • Забезпечити повноцінний фізичний розвиток дітей, охорону та зміцнення їхнього здоров’я;

 • Формувати екологічну культуру особистості.

 

З метою та завданнями системи узгоджують свої дії вчителі та учні, узгоджують методи організації виховної роботи, яка у своєму розвитку проходить три етапи:

 

 

 

 

 

Реалізація виховної мети та завдань відбувається в процесі формування особистості через організацію виховної роботи по класах і у своєму розвитку проходить такі етапи.

І етап

здійснюється через

 • організацію виховної роботи з учнями 1-4 класів з урахуванням вікових та відповідних психологічних особливостей з проблеми «Формування та розвиток творчої особистості в умовах індивідуального навчання».

Мета І етапу: Виявити і розвивати креативне начало і здібності молодших школярів, формувати в них вміння аналізувати, систематизувати і робити висновки про навколишню дійсність; допомогти дитині розкрити свій  потенціал шляхом використання  ігрових, колективних творчих розвивальних занять для виховання їх у позитивному емоційному світі.

 

Орієнтовні напрямки виховної роботи  з учнями 1-4 класів

 

Виховні завдання

Виховні технології

 1. Вивчення індивідуальних особливостей учнів

 2. Знайомство зі школою, учителем, директором, своїми товаришами

 3. Виховання дбайливого відношення до шкільного майна

 • Колективна гра «Згадай, хто зник»

 • Екскурсія по школі

 • Години спілкування «Пташка красна своїм пір’ям, а людина знаннями»

 • Історія шкільних меблів, приладдя

 

2. Формування дружного організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи

 • Соціометричні дослідження учнівського колективу

 • «Подарунок на день народження»

 • Свято іменинників (осінь, зима, весна, літо)

 • Години спілкування

 •  «Поважай старших, допоможи меншим»

 • Участь в організації та проведенні шкільних свят

3. Орієнтація кожного учня на розвиток його нових психологічних можливостей; проектування особистості, організація управління процесом її розвитку

 

Години спілкування:

 • «Слово «не» у моєму житті»

 • «Про самообслуговування дома , в класі, і в школі»

 • Благородство – невід’ємна риса вихованої людини

4. Прищеплення учням навичок планування своїх дій (самопізнання – самозобов’язання – самозвіт)

 • Години спілкування:

 • Як спланувати свій вільний час

 • Коли потрібно виконувати домашні завдання

5. Поглиблення розуміння учнями змісту етичних норм і правил

 • Свято рідної мови

 • Усний журнал «Як ми говоримо».

 • Рольові ігри:

 • «Я в їдальні»

 • «Розмова по телефону»;

 • «До мене прийшли гості»

 • Години спілкування:

 • «Подарунок – символ поваги»

 • «Культура поведінки в громадських місцях

 • Турнір знавців хороших манер

6. Виховання позитивних рис характеру:

щбов’язковості, чесності, організованості, щирості, поваги до старших, співпереживання, вимогливості до себе

 • Години спілкування:

 • «Ввічливість»

 • «Про красу зовнішню та внутрішню»

 • «Про честь і обман»

 • «Добро і милосердя в нашому житті»

 • Турнір ввічливих

7. Сприяння розвитку мовленнєвої культури, вміння спілкуватися, висловлювати свою думку

 • Свято рідної мови

 • Усний журнал «Як ми говоримо між собою»

 • Мовний потяг.(Ігрова програма)

8. Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність

 • Година спілкування:

«Про настирність і впертість».

 • Вікторини

 • Секрети професора Чомучки

 • Як стати вольовою людиною

Історії з дитинства

9. Формування в учнів потреби в громадській діяльності, виховання бажання й готовності виконувати доручення

 • Самоврядування в класі «Моє доручення – як я його виконую»

 •  

10. Формування вміння бачити позитивне в природі, творах мистецтва, людських взаєминах

 • Година спілкування:

 • «Віконечко в природу»

 • Конкурс «Міні-макет парку»

 • Виставки робіт з природного матеріалу («Замість ялинки зимовий букет» «Осінні фантазії»)

11. Виховання свідомої дисципліни, бережливого ставлення до громадського майна

 • Бесіди

 • Операція «Чистий дім»

 

12. Навчання методом підтримки доброго здоров’я, особистої гігієни

 • Години спілкування:

 • «Доброго вам здоров’я».

 •  «Твоє здоров’я у твоїх руках»

 • Дні здоров’я

 • Бесіди щодо профілактики захворювань та дотримання особистої гігієни

 • Зимові розваги

13. Прилучення учнів до скарбів української народної творчості, поваги до національних традицій

 • Конкурс на кращого оповідача казки

 • Звичаї в житті нашого народу

 • Конкурс «Талановиті скульптури»

 • У світі прекрасного

14. Співпраця з батьками

 • Батьківські збори:

 • «Формування особистості молодшого школяра»

 • «Значення режиму в житті дитини»

 • «Єдність вимог всіх дорослих

у ставленні до дітей»

 

 • «Джерела доброти»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодші школярі – це учні 6 -10 річного віку. У цей період молодші діти надзвичайно допитливі. Вони починають придивлятися один до одного, установлювати контакти з однолітками, дізнаватись про спільні інтереси.

У цьому віці суттєвим для дитини є думка про неї вчителя. Авторитет учителя найбільш важливий для молодших школярів.

Пізнання себе разом із пізнанням оточуючого світу в молодшому шкільному віці – необхідна умова для розвитку особистості дитини. Центральна регулююча функція самопізнання – це пізнання своїх бажань та дій, що зумовлюють виконання цих бажань. Уявлення молодшого школяра про себе вже достатньо адекватно відображають його ціннісну сферу. Цінностями для дитини стають стосунки з оточуючими, спілкування, діяльність, нормоване ставлення до дійсності, реально – практичне функціонування.

Особливості самооцінювання міцно пов’язані з характером уявлень про себе. Треба допомогти дитині усвідомити власні потреби, наміри та бажання, сприяти утворенню адекватної самооцінки та рівня домагань. Перевага в навчальній діяльності відстаючих дітей неуспіху над успіхом, підкріплена низькими оцінками їх робота з боку вчителя і однокласників, веде до підвищення в них невпевненості в собі та почуття неповноцінності.

У молодшому шкільному віці велике значення мають широкі соціальні мотиви – відповідальність, обов’язок. Така соціальна настанова важлива для успішного навчання. Але пізнавальний інтерес у більшості дітей навіть наприкінці цього віку тримається на низькому або середньому рівні. Значне місце в мотивації молодшого школяра посідають вузькі особистісні мотиви – мотивація престижу та добробуту.

 

 

ІІ етап

 

 

Здійснюється через організацію виховної роботи в класних колективах 5-6 класів з урахуванням вікових та характерологічних особливостей по проблемі «Формування колективу та розвиток особистості в ньому шляхом впровадження інтерактивних методів навчання і виховання ».

Мета ІІ етапу: – психологічне пізнання дитиною себе, формування дружного колективу та створення  в ньому оптимального соціально-культурного мікроклімату, який сприяє розвитку особистості, пізнанню дитиною своїх сильних і слабких сторін, випробуванню себе в різних справах.

Соціально-психологічні умови розвитку молодших підлітків

         Учні 5-6 класів – це діти молодшого шкільного віку. У цей час відбувається інтенсивне формування особистості, значне зростання моральних та інтелектуальних сил, починається перехід від дитинства до юності у фізичному, психічному та соціальному відношенні. Молодший підліток – це допитлива, активна, різка , діяльна, галаслива, емоційна дитина, яка прагне до всього нового, незвичного. Вони частіше висловлюють сумніви, ставлять запитання, висувають гіпотези, вступають у суперечки, вимагають додаткових доказів. Інтелектуальний розвиток підлітка значно випереджає його досвід. Інтереси молодшого підлітка стають ширшими, стійкішими, проте підвищена допитливість у цьому віці може призвести і до розсіяності інтересів. Відбуваються пошуки виховного ідеалу. Такий ідеал вони шукають в образі учителя, батьків, близьких родичів, товаришів, героїв з телеекрану тощо. Вони намагаються порівняти свою поведінку з їхньою.

         У старших підлітків поряд з конкретними образами ідеалом стає якийсь видуманий герой, який уособлює в себе сукупність ідеальних рис. Учителю слід допомогти дитині у виборі гідного ідеалу, тактовно підказати йому, так само тактовно й обережно розвінчати негативний ідеал. У підлітковому віці учні починають переживати думку і ставлення до них інших значущих людей. Самооцінка їхня неадекватна і нестійка. Самокритичність перебуває у  стадії інтенсивного розвитку і має вибірковий характер. Учні такого віку нестійкі до критичного ставлення до себе. У них відсутні спроби позбутися своїх недоліків, особливо, якщо немає сторонньої підтримки. Для учнів цього віку характерна підвищена емоційна чутливість, збудливість, а тому вони схильні до пристрасного різкого і бурхливого вияву почуттів. Свою волю вони виявляють у якомусь одному виді діяльності.

 

 

 

Виховна система передбачає активну діяльність всіх членів колективу. Процес формування особистості школяра передбачає психолого-педагогічну діагностику природного потенціалу дитини, вивчення рівня вихованості, діагностики сформованості певних уявлень та моральних цінностей, вивчення професійних нахилів школярів. Педагогічний колектив школи велику увагу приділяє розвитку учнівського самоврядування, яке у нашій виховній системі є четвертим етапом.

 

ІV етап -

здійснюється шляхом організації виховної роботи через шкільне самоврядування з проблеми «Формування такої особистості, яка б змогла вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а й прогрес нації».

Мета ІV етапу: розвивати соціальну активність учнів, виховувати в них почуття особистої гідності, дати можливість проявити себе.

         Так з’явився наш шкільний парламент, як система єдності трьох складових: батьків, вчителів та учнів. У шкільний парламент входять і найменші діти. Робота творчих груп , які називаються комісіями, будується на принципах добровільності, співробітництва.

У школі функціонують такі комісії:

 1. комісія по навчанню;

 2. комісія дозвілля та інформації;

 3. комісія внутрішніх справ;

 4. комісія праці і милосердя;

 5. комісія здоров’я та спорту.

         Робота комісії по навчанню спрямовується на підвищення інтересу учнів до знань і самоосвіти. Завдання комісії – розвиток інтелектуальної культури, навчання учнів оволодівати знаннями заради задоволення власних інтелектуальних потреб, одержання насолоди від процесу пізнання, створення умов для науково-експериментальної діяльності. Члени комісії організовують творчі справи, проводять предметні вечори інтелектуальні ігри: брейн-ринги, «Що? Де? Коли?» , «Найрозумніший», інтелектуальні аукціони та ін.  Бере участь в організації предметних олімпіад, проводять експедицію по вивченню історії рідного краю та навчального закладу, готують екскурсоводів.

         Комісія дозвілля та інформації забезпечує організацію культурного дозвілля дітей і молоді на перерві та в позаурочний час з урахуванням їхніх інтересів, спілкування з однолітками в різних формах ігрової і розважальної діяльності, розробляє святкові й конкурсні програми, відповідає за випуск шкільної стінгазети «Час Пік», готує інформаційні бюлетені на різні теми, проводить соціальні дослідження, організовує художнє оформлення свят, вечорів, оформляє оголошення, вітання, запрошення, бере участь в художньому оформленні школи.

         Комісія внутрішніх справ забезпечує організацію і контроль за чергуванням, відповідає за проведення тематичних загальношкільних лінійок «Європа та світ», «Чарівний світ навколо тебе», веде облік відвідувань учнів пропагує норми культурної поведінки, правила етикету, здійснює контроль за виконанням правил для учнів, перевіряє зовнішній вигляд учнів, стан підручників, надає допомогу в роботі бібліотекарю, дбає про збереження шкільного майна.

         Комісія праці і милосердя здійснює організацію та проведення трудових десантів «Школа наш дім – ми господарі в нім» та акцій «Від серця до серця», «Подаруй іграшку», виставок робіт народної та технічної творчості, скеровує роботу волонтерів.

У школі дружна родинна атмосфера між вчителями і учнями. Всі працюють зі щирою відданістю: вивчають історію створення навчального закладу, проводять дослідницьку і пошукові роботу, беруть участь у районних конкурсах і акціях, пишуть та захищають науково-дослідницькі роботи з краєзнавства. Матеріали зібрані учнями зберігаються у шкільному музейному куточку.

А отже наша виховна система доводить, що важливим є розуміння необхідності створення таких умов при яких учні взялися б за продуктивне навчання.