Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

Інновації

Інформація

про впровадження інноваційних педагогічни технологій

у навчальному процесі, виховній роботі, управлінській діяльності Богданівської ЗШ І -ІІ ступенів

( 2014 – 2015н.р.)

 

Назва та суть інноваційної педагогічної технології, автор-розробник

Колектив або особа, які апро-бують(адапту-ють, впроваджу-ють) дану технологію

Адреса навчально-го закладу та контактні теле-фони

Прогнозовані результати

Друкована про-дукція з досвіду впровадження даної інноваційної педагогічної технології

Особистісно орієнтована технологія навчання та виховання (авт. Подмазін С., Савченко О.)

Суть технології : Створення умов для творчої самореалізації учня та педагога.

 

 

 

 

 

Трансформація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практику роботи вчителів початкових класів. Автори : Калініченко Н.А., Постельняк А.І.    Суть технології : Гуманізація життєдіяльності навчального закладу на основі педагогічних ідей В.Сухомлинського

 

 

 

 

 

Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

Богданівська загальноосвітня              школа І-ІІ ст.                                ( учителі початкових класів)

 

 

 

 

Петрівський район с.Богданівка вул.Шкільна,10

т.9-47-28

 

 

 

 

 

 

 

Петрівський район с.Богданівка вул.Шкільна,10

т.9-47-28

 

Орієнтація на розвиток особистості учня та вчителя, зменшення репродук-тивної діяльності дітей у навчальному процесі,особистісно орієнтована організація навчання тавиховання.Створення умов росту, самовираження особистості учнів та вчителя, підвищення успішності учнів та якості  знань

 

 

Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів початкових класів. Гуманізація навчально-виховного процесу.

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації «Психолого-педагогічні основи адаптації першокласників в умовах особистісно орієнтованого навчання і виховання»                    ( підготувала  учитель початкових класів Шостак С.М.)

 

 

 

 

 

Методичний посібник «Використання інсценізацій за оповіданнями В.Сухомлинського на уроках і виховних заходах».              Дидактичний посібник «Добірка переказів з української мови за творами В.Сухомлинського». Буклет «Золоті розсипи ідей В.Сухомлинського  у практиці роботи вчителів початкових класів» ( підготували члени методичного об'єднання вчителів початкових класів )

Формування основних компетенцій учнів і професійної компетентності вчителів.                     Автори : Д.Ельконін, В.Коваленко, Б.Нікітін, П.Підкасистий, М.Стронінта.

Суть технології : Технологія за своєю суттю є поліваріативна. Засвоєння соціального досвіду, в якому формуються й удосконалюються вміння та навички учнівського самоуправління.

 

Богданівська загальноосвітня              школа І-ІІ ст.

Петрівський район с.Богданівка вул.Шкільна,10

т.9-47-28

 

Розвиток суб'єктності школяра, процесів саморегулювання та самоуправління власною навчальною діяль­ністю.Розвиток основних компетенцій учнів, професійної компетентності вчителів.