Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

Управління

Основні принципи управління

        УПРАВЛІНСЬКА ТА КАДРОВА СИСТЕМА

   МЕТА:

    Створити умови для творчої самореалізації учнів та професійного зростання кожного працівника школи.

   ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

-Забезпечити оптимальне функціонування школи як цілісної соціально – педагогічної  системи і створити умови для ефективної діяльності всіх складових школи;

-Створити атмосферу творчого пошуку  рішень педагогічних проблем;

-Забезпечити умови для професійного росту кожного вчителя;

-Забезпечення умов для формування мотивації до самовдосконалення, позитивної Я-концепції вчителя, учня;

-Забезпечити вдосконалення та підвищення ефективності навчально – виховного   процесу, використовувати нові технології та методики;

    

         ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ :

•Пошук нових ідей і зразків організації шкільної справи в області та за її межами;
•Створити і запровадити систему моніторингу діяльності школи;
•Організація перепідготовки вчителів різними формами(курси, семінари і т.д.);
•Стимулювання вчителів за високі професійні здобутки та їхню інноваційну діяльність в усіх сферах життя;
•Перебудова управління на засадах людиноцентристських поглядів, гуманістичних традицій, інноваційних підходів;
•Творча робота вчителів у ШМО, МШМО та РМО.
•Участь у шкільних, районних та обласних конкурсах педагогічної майстерності;
•Застосування нових методик, технологій,  що восприятие розвитку та реалізації творчості, особистісного потенціалу кожного учня, його самореалізації;
•Посилення методичної роботи в школі;