Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

Методична робота

 

 

 

НАКАЗ

ПО БОГДАНІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІ СТУПЕНІВ

ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

від  17  вересня 2014 року                                     № 196___  

с.Богданівка

          Про організацію методичної роботи

          з педагогічними кадрами

          у 2014 – 2015 навчальному році.

 

         Із метою вдосконалення та підвищення якості методичної роботи в школі, організації   реалізації науково-методичної проблеми «Впровадження в практику роботи сільської      школи  особистісно орієнтованої технології навчання та виховання»   ( V етап ), виконання наказу по відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації № 239  від 10.09.14  «Про організацію методичної роботи  з педагогічними  кадрами у 2014/2015 н.р.», згідно з  підсумками методичної роботи за попередній навчальний рік, аналізу проведеного анкетування, діагностування,

                    НАКАЗУЮ:

                 1. Продовжити роботу над проблемою «Впровадження в практику роботи                                   сільської школи  особистісно орієнтованої технології навчання та виховання».

2. При плануванні роботи на навчальний рік передбачити комплекс заходів щодо  реалізації V етапу  науково -  методичної  проблеми школи.

3. Створити в школі структуру методичної роботи з педкадрами ( додаток 1 ), а саме:

       

  а) шкільне методичне об'єднання вчителів початкових класів з проблеми:    «Піднесення ефективності уроків у початковій школі шляхом використання особистісно орієнтованої технології».

         Керівник : Волосянко М.О. ;

б) шкільне методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу з проблеми: «Формування комунікативних компетенцій  в умовах особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі».

Керівник : Крива В.В. ;

в) теоретичний семінар з проблеми:  «Педагогічне забезпечення впровадження Державного стандарту загальної середньої освіти».

Керівник : Шостак С.М.;

4. Забезпечити участь учителів на базі Петрівської НВК «Гімназія – загальноосвітня школа ІІ – ІІІ ступенів» :

Самойленко Л.А., вчителя математики, фізики, – у роботі кафедри фізико – математичних дисциплін з проблеми «Методичні особливості роботи вчителів фізико – математичних дисциплін зі здібними та обдарованими  дітьми в контексті підготовки до олімпіад»;

Залізняка В.М, вчителя  фізичної культури, Михайлюка А.Г., вчителя музичного мистецтва, – у роботі кафедри художньо – естетичних дисциплін та фізичної культури з проблеми «Впровадження інноваційних технологій, спрямованих на формування життєвих компетенцій учнів» ;

5. Організувати наставництво для молодого вчителя географії Чебаненка Ігора Володимировича, який працює у школі перший рік,– наставник Завалецька Наталія Андріївна.

6. Забезпечити участь вчителів у роботі районних методоб'єднань, шкіл педмайстерності,  семінарів, консультаційних пунктів.

7. Організувати роботу вчителів з самоосвіти.

8.  Проводити постійно індивідуальні консультації, співбесіди з вчителями з питань організації методичної роботи.

9. Провести шкільний конкурс «Учитель року – 2015» ( жовтень, листопад 2014 року)

10. Провести предметні тижні згідно з  планом (додаток 2)

11.  Провести Тиждень памꞌяті з творчого використання педагогічної спадщини В.Сухомлинського ( вересень 2014 року).

12. Керівникам методичних підрозділів :

12.1 Розробити плани згідно з науково-методичною проблемою школи, результатами  діагностування    до 21.09.14;

12.2 Дотримуватись виконання запланованих заходів (протягом навчального року);

13. Продовжити роботу оперативно – методичних нарад ( протягом навчального року, щомісяця)

14. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи  Завалецьку Н.А.

 

Директор школи                                                                                          Л.Ганжа

 

 

Із наказом ознайомлені:                                                                                 Бєляєва В.М.

                                                                                                              Волосянко М.О.     Доліч С.В. 

  Завалецька Н.А

 Залізняк В.М.

  Крива В.В

  Михайлюк А.Г. 

                                 Проценко Л.В.

                                                      Самойленко Л.А. 

Чебаненко І.В.

                                                                               Шостак С.М. 

                                                                                                                                    

ПЛАН

 

проведення предметних тижнів

 

№ з/п

Предмет

Дата проведення

Відповідальні

 

1.

Українська мова і література

листопад, березень

Ганжа Л.М.,

Бєляєва В.М.

2.

Світова література

лютий

Бєляєва В.М.

Крива В.В.

 

3.

Математика

грудень

Самойленко Л.А.

 

4.

Природничого циклу

листопад

Чебанюк І.В.

5.

Початкові класи

березень

Волосянко М.О.,

Шостак С.М.,

Доліч С.В.,

Завалецька Н.А.

 

6.

Дитячої книги

квітень

Щербак В.В.

 

7.

Англійської мова

грудень

Крива В.В.

 

8.

Фізична культура

жовтень

Залізняк В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація методичної роботи на  основі особистісно орієнтованого

підходу, впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського

 у Богданівській ЗШ І – ІІ ступенів.

 

«Головна виховуюча сила в … школі  - це

духовне багатство, знання, ерудиція, кругозір педагога»

                                      В.О.Сухомлинський

Життя вимагає виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, пропонувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.

         Відповідаючи на вимоги сучасності, педагогічний та учнівський колективи  нашої школи третій рік працюють над реалізацією науково-методичної проблеми «Впровадження у практику роботи сільської школи особистісно орієнтованої технології навчання та виховання” , яка  ґрунтується на принципах глибокої поваги до особистості, самостійності особи, врахування її індивідуальності.

         Планування та організація методичної роботи в школі базується на основі особистісно орієнтованого підходу.  Це одне із найголовніших завдань навчально-виховного процесу, пов'язане із розвитком та відточенням професійної майстерності педагогічного працівника, адже від рівня педагогічної майстерності, фахової підготовки вчителя залежить якість навчальних досягнень, вихованості учнів.

Орієнтиром у своїй  діяльності для мене стали слова В.О.Сухомлинського: «Керівництво школою, по суті, починається з цього: треба будувати міцну інтелектуальну основу для педагогічної майстерності. Без цієї основи нема ні творчості, ні педагогічних переконань» Виявляти, розвивати і ростити творчі паростки в особистості вчителя - основне завдання методичної  роботи  нашої школи. Її структура, зміст і форми базуються на основі діагностування рівня професійної майстерності вчителів, готовності до інноваційної діяльності, глибокого аналізу стану навчально-виховного процесу, анкетування вчителів, врахування вимог сьогодення і специфіки кожного навчального року. Така структура не випадкова. Вона обумовлена кількісним і якісним складом педколективу, результатами діагностування і враховує практичні потреби вчителів у підвищенні науково-теоретичного рівня і методичної майстерності.

У складі педколективу 12 учителів. Всі мають вищу освіту, з них:

2 – вищу кваліфікаційну категорію;

5 – першу кваліфікаційну категорію;

5 – категорію «спеціаліст»;

1 – звання « старший учитель»;

         Основною метою науково-методичної роботи в умовах особистісно орієнтованого підходу є задоволення потреб, можливостей та інтересів педагогів у постійному підвищенні фахового рівня, залучення їх до творчої діяльності та пошукової роботи.

 Основні завдання науково-методичної роботи у школі:

- вивчення особистісних рис і можливостей кожного вчителя, формування творчого працездатного колективу;

- глибоке і різнобічне освоєння нормативної бази освітньої діяльності.

 - поглиблення педагогічних знань, що спрямовані на відродження та розвиток національної освіти в Україні ;

-  вдосконалення знань педагогів із теорії і методики навчання та виховання, психології, етики,естетики;

- вивчення питань теорії і наукових досягнень з предмета, що викладається вчителем, оволодіння сучасною науковою методологією;

- підвищення якості науково - методичної роботи, оновлення її змісту на основі особистісно - орієнтованого навчання та виховання;

- забезпечення особистісно-орієнтованого підходу на засадах ідей толерантності;

- розвиток творчих здібностей учнів та вчителів засобами впровадження інноваційних технологій.

Переваги особистісно орієнтованого підходу.

 

 

 

 Важливими умовами успішної організації методичної роботи у  навчальному закладі на основі особистісно орієнтованого підходу є :

- створення педагогічного середовища, яке характеризується достатньо     високим рівнем загальної культури та всебічного розвитку;

 • гуманізацію всіх сфер життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
 • створення сприятливого соціально-психологічного клімату;
 • забезпечення реалізації прав всіх учасників навчально-виховного процесу;

         З метою удосконалення та підвищення рівня навчально-виховного процесу, рівня педагогічної майстерності вчителів, впровадження науково-методичної проблеми  у вересні 2012 року виданий наказ по школі  «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012 – 2013 н.р.». Відповідно до наказу  у навчальному закладі створено структуру методичної роботи на основі особистісно орієнтованого підходу. Структурою передбачені як колективні форми роботи, так і індивідуальні.  Колективними формами передбачена діяльність  м\о вчителів початкових класів (керівник Волосянко М.О.), психолого-педагогічного семінару (керівник Шостак С.М.). Сплановані педради, оперативно методичні наради. Учителі підвищують свій професійний рівень шляхом самоосвітньої діяльності. Забезпечена участь учителів Педан Т.П., Буднікової Л.О., Самойленко Л.А., Семиволос Н.В., Михайлюка А.Г., Залізняка В.М. у роботі міжшкільних кафедр Центрального освітнього округу. Педагоги беруть участь у роботі районних методичних об'єднань, шкіл педагогічної майстерності, семінарів.

Ефективність методичної роботи багато у чому залежить від своєчасної індивідуальної допомоги учителям. Тому індивідуальні консультації, взаємовідвідування уроків допомагають  виявити помилки під час викладання, а участь у шкільному етапі конкурсу «Учитель року», проведення предметних тижнів, відкритих уроків допомагає розкритися, проявити свої таланти, здібності, продемонструвати рівень фахової майстерності, методичної підготовки. Задовольняють потребу у підвищенні професійної майстерності  курси підвищення кваліфікації у Кіровоградському ОІППО імені В.Сухомлинського. Так у 2012 році на курсах були Л.Ганжа( вчителі української мови і літератури), Н.Завалецька, М.Волосянко ( учителі початкових класів), Л.Самойленко ( учителі математики, фізики, інформатики)

Ефективно використовується в школі наставництво, тому що майже половина учителів мають педагогічний стаж до 3-х років. Ефективними формами роботи наставників зарекомендували себе:

 • бесіди з молодими спеціалістами з актуальних проблем дидактики, методики, виховної роботи;
 • випереджувальне моделювання і проведення уроків;
 • спільна розробка дидактичних матеріалів;
 • обмін думками щодо доцільності застосування інтерактивних методів навчання;
 • відвідування і аналіз уроків та позакласних виховних заходів;
 • допомога у плануванні та організації самоосвіти;
 • консультації та ін.

У роботі з наставниками важлива результативність їх впливу на становлення молодих колег, надання своєчасної методичної допомоги.

Стратегія методичної роботи ношої школи полягає у максимальному врахуванні соціального замовлення на освітні послуги та вироблення особистісно-орієнтованого підходу у діяльності з надання цих послуг. З цією метою необхідно постійно аналізувати проблеми й труднощі педагогічної діяльності з метою планування  заходів з підвищення фахової майстерності педагогів.

Тому пріоритетними напрямами у методичній діяльності є і будуть у майбутньому :

- організація методичної роботи як цілісної системи, спрямованої на задоволення реальних потреб педагогів у неперервному підвищенні професійної компетентності;

 • здійснення методичної роботи на діагностичній основі;
 • формування у педагогів позитивної мотивації до підвищення власної фахової майстерності,  інноваційної діяльності;
 • вироблення позитивного ставлення педагогів до діяльності методичних служб;

-   підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

 

   

 

На засіданні методичного об'єднання вчителів початкових класів.  Обговорення Державного Стандарту початкової освіти.