Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

Концепція розвитку школи

МОДЕЛЬ ВИПУСКНИКА БОГДАНІВСЬКОЇ ЗШ І – ІІ СТУПЕНІВ

 

Сфери  компетентності

Характеристика  сфер  компетенції  випускника  школи

Готовність  до  безперервного  навчання

1.Начитаність,  глибокі  знання  в  окремих  галузях  науки  і  практики.

2.Культура  мови,  обґрунтованість  своїх  суджень.

3.Уміння  використовувати  свої  теоретичні  знання  на  практиці.

4.Самостійність  і  регулярність  навчальної  діяльності.

5.Використання  додаткових  джерел  у  розв’язуванні  пізнавальних  завдань.

Професійно-

трудова

1.Наявність  уявлень  про  свої  інтереси  і  можливість  подальшої  професійно-трудової  діяльності.

2.Знання  основних  положень  законодавства  про  працю,  права  та  обов’язки  неповнолітніх  у  трудовій  сфері.

3.Володіння  навичками  самообслуговування.

4.Дбайливе  ставлення  до  продуктів  людської  діяльності.

5.Дотримання  правил  безпеки  в  роботі  й  естетика  праці.

6.Володіння  практичними  вміннями  професійно-трудової  діяльності. 

Суспільно-правова

1.Знання  основних  положень  Конституції  України,  чіткість  уявлень  про  політичну  структуру  держави.

2.Чіткість  уявлень  про  права  та  обов’язки  учнів  у  школі,  їхня  реалізація.

3.Дотримання  правил  і  норм  людського  співіснування  в  школі  й  поза  нею.

4.Активна  участь  у  житті  класу,  школи.

5.Наявність  досвіду  організаторської  роботи,  участі  у  виборчих  органах  учнівського  самоврядування.

Сімейно-побутова

1.Вияв  турботи,  милосердя,  терпимості  до  рідних  і  близьких.

2.Дотримання  етичних,  правових,  фізіологічних,  гігієнічних  аспектів  статевих  стосунків.

3.Наявність  чітких  уявлень  про  різні  аспекти  сімейного  життя.

4.Виконання  щоденних  господарсько-побутових  функцій  у  сім’ї.

Культурно-дозвільна

1.Наявність  уявлень  про  можливості  школи,  мікрорайону,  міста  в  проведенні  дозвілля  стосовно  особистісних  потреб.

2.Наявність  улюблених  занять  у  вільний  час.

3.Відвідування  культурних  центрів  (бібліотек,  кінотеатрів,  театрів,  музеїв,  виставок  тощо)

4.Здібності  до  ведення  діалогу,  дискусій,  обґрунтування  своїх  думок  і  життєвих  позицій.

5.Наявність  досвіду  досягнень  у  різних  видах  художньо-естетичної  творчої  діяльності.

Особистісно-етична

1.Переважання  гуманістичної  орієнтації  в  системі  особистісних  цінностей.

2.Здатність  оцінювати  явища  навколишньої  дійсності,  свою  поведінку  й  поведінку  інших  людей  з  позиції  моральності,  відчуття  краси  світу.

3.Дбайливе  ставлення  до  живої  природи,  прагнення  зберегти  природу  в  повсякденній  життєдіяльності  й  роботі.

4.Організованість  і  відповідальність,  терпимість  до  недоліків  інших  людей.

5.Самоповага,  самодисципліна,  самокритичність.

Психолого-фізіологічна

1.Наявність  уявлень  про  особливості  свого  темпераменту  і  характеру,  стану  здоров’я.

2.Дотримання  правил  особистої  гігієни,  захист  від  вірусних  та  інфекційних  захворювань,  негативне  ставлення  до  шкідливих  звичок.

3.Уміння  організувати  режим  дня  і  дотримуватися  його.

4.Регулярність  занять  фізкультурою  та  спортом,  правильне  харчування.

5.Наявність  досвіду  особистих  досягнень  у  спортивній  діяльності,  корекції  свого  фізичного  стану,  зовнішнього вигляду.