Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

План роботи школи

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради школи                               на засіданні педагогічної ради

                                                                           

     Протокол  № 1                                                     Протокол  № 10

від 29  серпня 2014 року                                     від   31  серпня 2014  року

_____________                                                    _________ Ганжа Л.М.

П Л А Н

роботи школи

 

 на  2014 - 2015  навчальний рік

 

ВСТУП

Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  у своїй діяльності керується:

1.                Законами України:

-         «Про освіту» від 23.05.1991 р.№1060-ХІІ;

-         «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV;

-          «Про мови …..» від 28.10.1989 р. №8312-11;

-          «Про відпустки» від 15.11.1996 р. №504/96-ВР;

-         «Про місцеве самоврядування в Україні» від 06.10.1998 р.№163-ХІV.

2.                Указами Президента України:

-         «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року» від 29.06.1995 р. №489/95;

-         «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від         20.03.2008 р. №244/2008.

3.                Постановами Кабінету Міністрів України:

- «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 16.11.2000 р. №1717;

- «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011 р. №462;

- «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2011 р. №24;

- «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. №778.

4.                Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

5.                Наказами Міністерства освіти і науки України

-         «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 р. №204;

-         «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» від 04.09.2000 р. №428/48;

-         «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 р. №930;

-         «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» від 20.07.2004 №601;

-         «Про затвердження Порядку державної атестаційної загальноосвітніх дошкільних та позашкільних навчальних закладів» від 24 липня 2001 №553;

-         «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 р. №305;

-         «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 р. №522;

-         «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» від 03.05.1999 р. №127;

-         «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999р. №139;

6.                Наказом Міністерства освіти і науки України «Про підготовку 2013/2014 навчального року» від 04.07.2014 р. №894.

7.                Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

8.                Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

9.                Іншими актами законодавства в галузі освіти, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ І

Характеристика навчального закладу

Навчальний заклад діє на підставі Статуту, затвердженого 21лютого 2012 року. Освітні послуги за рівнем повної загальної середньої освіти школа надає згідно з ліцензією серії АА № 3288303 від 30 березня 2013 року,  виданою Кіровоградською обласною державною адміністрацією. У 2013-2014 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%: працювало 12 педагогічних працівники та 7 працівників з числа обслуговуючого персоналу.

На сьогоднішній день у школі працюють вчителі з категорією:

Спеціаліст – 6                  

Спеціаліст І категорії – 3                 

Звання «Старший учитель» - 1                    

Спеціаліст вищої категорії – 3                    

“Відмінник освіти України” – 1                  

Середній вік вчителів становить 45 років:

 

 

За віком

20-30 років

30 – 35 років

36-40 років

41-50 років

56 – 60 років

60 – і більше

Кількість осіб

5

1

2

2

1

1

 %

41,67

8,33

16,67

16,67

8,33

8,33

У 2013-2014 навчальному році завершили навчання 3 учні у 9 класі, середня наповнюваність класів становить 4 учні, функціонувала 1 група продовженого дня.

Кількісний склад учнів:

1-4 класи – 20 учнів;

5-9 класи – 13 учнів.                            

 

 

Характеристика контингенту учнів:

- діти-інваліди - 1;

- діти з неповних сімей – 1;

- діти, які постраждали від наслідків ЧАЕС – 0;

- діти, з малозабезпечених сімей – 0;

- діти з багатодітних сімей – 4;

- діти, які перебувають на диспансерному обліку – 0;

- діти, які перебувають на внутрішкільному обліку - 0;

- діти, які скоїли злочин - 0.

У 2013-2014 навчальному році школа працювала у режимі однієї зміни, початок занять о 8.30, закінчення 6 уроку – о 14.00

Відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм режиму роботи тривалість уроку була:

-         в перших класах – 35 хвилин,

-         в 2 - 4 класах – 40 хвилин,

-         в 5 - 9 класах – 45 хвилин,

Перерви - тривалістю 10 та 20 хвилин. Для забезпечення належної організації гарячого харчування впроваджено 1 велику перерву 20 хвилин.

На базі школи функціонувало 3 гуртки.

Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано:

-         бібліотеку;

-         їдальню (налічує 32 місця).

У навчальному закладі обладнаний один комп’ютерний клас із загальною кількістю 6 комп’ютерів. Його конфігурація - 5 + 1 (п’ять  комп’ютерів для учнів та один для вчителя).

Загальна площа всіх приміщень – 495 м².

Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування та утримання загальноосвітнього навчального закладу.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано на базі місцевого фапу та Петрівської районної лікарні. Щорічно на базі Петрівської районної лікарні діти проходять медичне обстеження.

 

РОЗДІЛ ІІ

Педагогічний аналіз за 2013-2014 навчальний рік.

Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують права на освіту

на 2014 - 2015 навчальний рік.

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями відділу освіти Петрівської районної державної адміністрації робота в школі у 2013-2014 навчальному році була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери у закладі. Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу.

Школа працювала за навчальними планами, які на 2013/2014навчальний рік складалися:

- для 1- 2 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України від 10.06.11 №572;

- для 3 - 4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 року №682;

- для 5 –го класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН молоді та спорту України від 03.04.2012 року № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН  України від 17.05.2013 року № 551 ;

- для 6 - 9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12 - річної школи, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 року №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 року № 66;

Робочий навчальний план на 2013/2014 навчальний рік складався з інваріантної частини, сформованої на державному рівні та варіативної частини, якою передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини. Школа працювала за 5-ти денним навчальним тижнем. Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої і старшої школи.

Тематика заходів, зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою, включає такі аспекти шкільного життя: методична робота;

організація навчання учнів;

виховання учнів;

організація позашкільної роботи в закладі.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

У 2013-2014 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до наступних документів:

1.                Конституція України.

2.                Закон України «Про освіту».

3.                Закон України «Про загальну середню освіту».

4.                Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті.

5.                Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття».

6.                Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної середньої освіти».

7.                Закон України  «Про мови».

8.                Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальноїсередньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу»

9.                Постанова Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо впровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти».

10.           Постанова Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання».

11.           Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній заклад».

12.           Державні програми з навчальних предметів.

13.           Типові навчальні плани.

14.           Нормативно-правова база проведення державної підсумкової атестації.

15.           Інформаційно-методична база впровадження профільного навчання.

16.           Положення про кабінети.

17.           Типове Положення про атестацію педагогічних працівників.

18.           Положення про проведення предметних олімпіад.

19.           Положення про інноваційну діяльність.

20.           Положення про методичне об’єднання.

21.           Положення про кафедру.

22.           Положення про творчу групу.

23.           Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

24.           Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

25.           Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

26.           Комплексний план дій у розвитку освіти в Україні на 2008-2011 роки.

27.           Закон України №2442-VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу».

Діяльність методичної служби Богданівської ЗШ І – ІІ ступенів у 2013 – 2014 навчальному році була спрямована на підвищення професійної, методичної майстерності вчителів,  їх фахової компетентності, покращення якості викладання, результативності уроків, реалізацію науково-методичної проблеми “Впровадження у практику роботи сільської школи особистісно орієнтованої технології навчання та виховання”(ІV етап).  Згідно з наказом по школі  від 12 вересня 2013 року. № 193    “Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2013-2014 н.р.” у навчальному закладі створено структуру методичної роботи.

Організована діяльність колективних форм методичної роботи:

·         м\о вчителів початкових класів з проблеми «Професійна компетентність вчителя початкових класів щодо формування життєвих компетентностей учнів початкових класів в умовах особистісно орієнтованого навчання» (керівник Волосянко М.О. ) ;

·         м\о вчителів предметів філологічного циклу з проблеми «Формування комунікативних компетенцій учнів і вчителів  в умовах особистісно орієнтованого навчання» ( керівник Крива В.В.);

·         психолого-педагогічних семінар з проблеми «Психолого-педагогічне забезпечення впровадження науково-методичної проблеми школи» (керівник Шостак С.М.);

·         педагогічна рада;

·         оперативно-методичні наради .

Індивідуальні форми роботи :

·         самоосвіта ;

·         курси підвищення кваліфікації ;

·         індивідуальні  консультації ;

·         взаємовідвідування уроків ;

·         діагностування, анкетування ;

·         предметні тижні ;

·         конкурс «Учитель року»;

         Робота кожної структурної одиниці була спрямована на кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу., створення умов для вдосконалення фахової , методичної майстерності учителів, розвиток їх творчих, інноваційних можливостей. Була спланована на основі  діагностування та анкетування; враховані  рекомендації щодо підвищення ефективності науково-методичної роботи за попередній навчальних рік.

         Протягом року були організовані консультації з питань педагогіки, фахової та методичної підготовки щодо викладання предметів, оформлення шкільної документації, забезпечено учителів необхідною інформацією, що сприяло розвитку творчого потенціалу педагогів та впровадженню у практику роботи нових освітніх технологій.

Для всіх учителів були організовані консультації з планування, ведення шкільної документації, налагоджено взаємовідвідування уроків для малодосвідчених . Проведені відкриті уроки, виховні заходи вчителями, які атестувались Волосянко М.О., Михайлюк А.Г.

.        Згідно з наказом «Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2013-2014 навчальному році.» з листопада 2013 року  по травень 2014 року  були проведені предметні тижні. Найбільш вдало і змістовно проведені тижні : української мови та писемності                ( листопад, підготувала вчитель української мови та літератури Семиволос Н.В.),  історії         ( листопад, підготувала вчитель історії Буднікова Л.О.), Шевченківський тиждень ( березень, підготували вчителі української мови та літератури Семиволос Н.В., Ганжа Л.М. ), початкових класів ( березень, підготували вчителі початкових класів). Під час підготовки та проведення тижнів більшість вчителів використовували ІКТ, що значно підвищувало пізнавальну активність учнів, зацікавленість предметом. Форми проведення заходів під час предметних тижнів були різноманітними : інформаційні лінійки, презентації, конкурси, вікторини, прес-конференції, інтелектуальні змагання, ігри, лялькові вистави, КВК та інші. В наявності необхідні матеріали тижнів, недооформлений Шевченківський тиждень. Не проведений тиждень математики у лютому через хворобу вчителя.

         Згідно з планом роботи школи проведені шкільні олімпіади, конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, контрольні зрізи за І – ІІ семестри. В наявності матеріали та узагальнюючі довідки, звіти і відповідні накази.

         У 2013 – 2014 навчальному році підвищили свій професійний рівень шляхом курсової перепідготовки  Шостак С.М.. ( вчителі початкових класів, листопад 2013 року), Ганжа Л.М. ( директор, березень), Семиволос Н.В. ( вчитель української мови і літератури, квітень), Крива В.В. ( учитель англійської мови, травень)

         Заплановані курси для вчителів початкових класах ( Доліч С.В.).  Учителі підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвітньої діяльності., про що свідчать записи в зошитах самоосвіти.

За результатами атестаційної комісії  Волосянко М.О., учителю початкових класів, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Михайлюку А.Г., учителю музичного мистецтва, встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст», категорія Михайлюку А.Г. знижена у зв'язку з відсутністю свідоцтва про курсову перепідготовку.  Волосянко М.О. оформлені  матеріали з досвіду роботи.

Активно і найбільш ефективно працювало методичне об'єднання вчителів початкових класів ( керівник Волосянко М.О.) з проблеми «Професійна компетентність вчителя початкових класів щодо формування життєвих компетентностей учнів початкових класів в умовах особистісно орієнтованого навчання». Спланована робота 4 засідань  і робота між засіданнями. Розглядались питання « Забезпечення якості освіти. Компетенція чи компетентність : що ми формуємо у молодших школярів», «Урок – основна форма цілеспрямованої взаємодії вчителя та учнів». На засіданнях МО вивчалися нормативні документи, пов'язані з педагогічною діяльністю вчителів початкових класів, робився огляд новинок психолого-педагогічної науки, методичної літератури. У центрі уваги були питання  щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти. У ході роботи кожен учасник методоб'єднання працював як над особистою педагогічною проблемою так і проблемою методичного  об'єднання  школи, намагався органічно поєднувати теорію з практикою,   складений графік взаємовідвідування уроків, який виконувався впродовж навчального року. Під час відвідування уроків учителі початкових класів аналізували недоліки, вказували на ефективні і методично-правильні форми проведення, ділилися досвідом, давали рекомендації. Тому  засідання м/о були не формальними, а носили змістовний, рекомендаційний характер. У наявності протоколи засідань, зібрані необхідні матеріали, рекомендації засідань. Видана друкована збірка-рекомендація щодо розвитку читацьких навичок школярів початкових класів «Шляхи вдосконалення навичок читання молодших школярів в умовах упровадження Державних стандартів початкової освіти» . Налагоджена співпраця вчителів початкової школи та вихователів сільського дошкільного закладу. Керівникові  при плануванні роботи на слідуючий навчальний рік необхідно розширити коло питань щодо реалізації науково-методичної проблеми школи та м/о, об'єктивно підійти до аналізу отриманих результатів діагностування,  більше уваги звернути на   аналіз  результатів шкільних, районних олімпіад,   контрольних зрізів, підсумків ДПА у 4 класі та вироблення рекомендацій щодо роботи вчителів по недопущенню  помилок у майбутньому,  уникати рішень формального характеру. 

М/О вчителів філологічного циклу працювало перший рік, керівником призначена вчитель англійської мови Крива В.В.. Заплановано і проведено 4 засідання, розглянуті питання «Організація уроків філологічного циклу засобами ІКТ»,  «Компетентістний підхід до викладання предметів філологічного циклу», «Використання диференційованих завдань як один із засобів підвищення ефективності уроку». Не зовсім правильно спланована робота між засіданнями, не всі розділи роботи м/о  заповнені, протоколи засідань в наявності, але в рішеннях мало конкретності, рекомендації носять більш формальний характер. Причиною даного стану роботи м/о є недостатній досвід роботи на посаді керівника м/о, недостатній рівень знань вимог до ведення матеріалів м/о.

         Робота  психолого-педагогічного семінару з проблеми “Психолого-педагогічне забезпечення впровадження науково-методичної проблеми школи” спланована  на  основі результатів анкетування, діагностування.  На  засіданнях розглядалися питання «Гуманно-особистісний підхід у навчально-виховному процесі», « Психологічний клімат у школі», «Проблеми  навчання, творчої, соціально активної особистості», проходили у формі круглого столу, практичного заняття, ділової гри. Матеріали засідань оформлені.  При плануванні роботи семінару на слідуючий навчальний рік необхідно доповнити анкетування вчителів питаннями, які були б спрямовані на реалізацію проблеми школи, семінару, робити об'єктивний аналіз отриманих результатів, враховувати їх при плануванні. 

Підвищенню фахової майстерності сприяло проведення оперативно-методичних нарад, на яких пропагувалися адреси передового педагогічного досвіду, вивчалися нормативні документи, важливі питання навчально-виховного процесу.

Цікаво і змістовно проведений традиційний Тиждень пам'яті В.Сухомлинського, під час якого відбулися такі заходи: конкурси дитячих малюнків на асфальті «Малюємо за В.Сухомлинським», виразного переказу творів В.Сухомлинського, інсценізацій творів Великого Педагога, дитячих казок, фестиваль відкритих уроків, виховних заходів (методична мета : трансформація педагогічної спадщини В.Сухомлинського у навчально-виховному процесі). Підведені підсумки Тижня, в наявності матеріали, накази про організацію ( від 10.09.2013 року № 189), про підсумки ( від 30.09.2014 року № 204).

З метою розвитку педагогічної творчості, виявлення фахового рівня вчителів,  підготовки до районного конкурсу «Учитель року – 2014», по школі був виданий наказ від 01.11. 2013 року № 234    «Про організацію та проведення шкільного конкурсу «Учитель року – 2014».  Відповідно до вищезазначеного наказу  у навчальному закладі був проведений шкільний етап конкурсу «Учитель року – 2014». Конкурс проводився у два етапи:

І етап – «У педагогічній майстерні» ( захист учителем власних педагогічних ідей, технологій, презентація результатів практичної діяльності : дидактичні матеріали, розробки уроків, форми роботи на уроці, інтерактивні вправи, виховні заходи, форми роботи з батьками.

Педагогічна ярмарка відкритих уроків з 06.11 по 14.11.2013 року.

( методична мета: формування предметних компетенцій школярів  шляхом використання сучасних форм і методів навчання та виховання).

ІІ етап – заключний етап – підведення підсумків учительських презентацій, відкритих уроків, фінальний конкурс «З любов'ю до дітей».

Відповідно до наказу по школі до складу журі ввійшли: Ганжа Л.М. – голова журі; члени журі : Завалецька Н.А., заступник директора з навчально-виховної роботи, Шостак С.М., голова шкільного профспілкового комітету.

За умовами конкурсу були визначені  номінації : «Учитель року- 2014» ( І місце), «Учитель- новатор», «Учитель-інтелектуал», «Учитель-майстер», «Педагогічна творчість», «Педагогічна надія»

У шкільному етапі взяли участь 8 учителів: Волосянко М.О., Доліч С.В., Самойленко Л.А.,  Буднікова Л.О., Крива В.В., Семиволос Н.В., Залізняк В.М., Михайлюк А.Г.

За підсумками шкільного етапу конкурсу( наказ від 02.12.2013 року № 266)  визнані  переможцями у номінаціях : «Учитель року- 2014» - Волосянко М.О., вчитель початкових класів, «Учитель- новатор» - Крива В.В., вчитель англійської мови, «Учитель-інтелектуал» - Семиволос Н.В., вчитель української мови та літератури, «Учитель-майстер»  - Самойленко Л.А., вчитель математики та фізики , «Педагогічна надія»- Буднікова Л.О., вчитель історії та правознавства.  В наявності відповідні матеріали,  накази.

         Ознайомленню з новими формами і методами організації НВП, підвищенню свого професійного та методичного рівнів сприяла участь вчителів Кривої В.В., Буднікової Л.О.,  Самойленко Л.А., Семиволос Н.В. у роботі районних ШПМ,  методоб'єднаннях, семінарах.

Налагоджена співпраця педагогів школи  з педагогічними колективами Центрального освітнього      округу. Забезпечена участь учителів школи у роботі кафедр Петрівського НВК «Гімназія – загальноосвітня школа ІІ – ІІІ ступенів : Буднікової Л.О. – кафедра суспільно-природничих дисциплін з проблеми «Розвиток професійної компетентності учителів суспільно – природничих дисциплін в умовах модернізації    освіти», Самойленко Л.О. – кафедра фізико-математичних дисциплін з проблеми «Методичні особливості роботи вчителів фізико – математичних дисциплін зі здібними та обдарованими  дітьми в контексті підготовки до олімпіад», Залізняка В.М. , Михайлюка А.Г. – кафедра художньо-естетичних дисциплін та фізичної культури з проблеми «Впровадження інноваційних технологій, спрямованих на формування життєвих компетенцій учнів». Участь у роботі цих методичних структур дала можливість педагогам обмінятися досвідом, поповнити свої знання з методики викладання предметів. На базі шкіл Центрального освітнього округу проводилася атестація вчителів Волосянко М.О. – Петрівська ЗШ І ступеня, Михайлюк А.Г. – Петрівський НВК.

          Налагоджено в школі взаємовідвідування уроків, яке дало можливість вчителям поділитися досвідом, вказати на позитивні моменти та недоліки у викладанні навчальних предметів.

У навчальному закладі розроблені та реалізовані заходи з творчого використання              педагогічної спадщини    Великого Педагога,  з метою відзначення 95-річчя з дня народження В.Сухомлинського.

У школі проведено ряд моніторингових досліджень : рівня інноваційної діяльності, ефективності науково-методичної роботи, роботи з обдарованими дітьми, контрольних  зрізів з навчальних предметів, використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

Відповідно до плану роботи школи, з метою отримання об'єктивної інформації щодо рівня інноваційної діяльності педагогічного колективу у навчальному закладі був проведений моніторинг  рівня інноваційної діяльності. Для проведення моніторингу наказом по школі від 17.10.2013 року  № 217 була створена постійнодіюча експертна група у складі 10 чоловік, виданий наказ по школі від 17.10.2013 року № 218 «Про проведення моніторингу рівня інноваційної діяльності педагогічних працівників».  Згідно з наказом було проведено анкетування, заповнені кваліметричні моделі.

Моніторингове дослідження проводилось за чотирма параметрами :

-         стратегія розвитку навчального закладу;

-         розвиток організаційної структури навчального закладу ;

-         здійснення інно­ваційної діяль­ності ;

-         результативність упровадження інновацій ;

Питання першого параметру експертна група оцінила 0,07. Найменше оцінено підпункти : визначення стратегії на основі системного аналізу результатів діяльності навчального закладу та зовнішнього середовища з урахуванням результатів внутрішньошкільного контролю, оптимальність форми та структури документу, реалістичність стратегії розвитку.  Найбільше – наявність розробленої місії та стратегії, обговорення стратегії розвитку в колективі, участь педагогів у розробці стратегії, урахування потреб батьків, учнів, педагогів.

         Питання другого параметру експертна група оцінила 0,08. Під час оцінювання у діяльність окремих учасників експертної групи не внесені своєчасно корективи, тому відповіді деяких експертів дещо завищені. Так завищені показники підпунктів: наявність та рівень  діяльності структурних підрозділів, творчих команд( групи, майстерні, лабораторії тощо), інноваційна спрямованість діяльності шкільних методичних об'єднань, так як про інноваційну спрямованість можна зазначити про методичне об'єднання вчителів початкових класів, а про шкільне методичне об'єднання вчителів філологічного циклу, яке працює перший рік,  рано.

Питання третього параметру експертна група оцінила 0,28. Найменше оцінено підпункти : фінансово-економічне та матеріально-технічне забезпечення впровадження інноваційної діяльності, нормативне забезпечення інноваційної діяльності, узгодженість інноваційної діяльності з тенденціями розвитку освіти в державі та регіоні, стратегією розвитку навчального закладу, адаптація інновацій до умов навчального закладу, рівень презентабельності інновацій, урегульованість інноваційної діяльності, рівень стимулювання і мотивації інноваційної діяльності. Найбільше – інформаційне забезпечення інноваційної діяльності, науково-методичне забезпечення інноваційної діяльності.

Питання четвертого параметру експертна група оцінила 0,28. Дещо завищені показники даного параметру пояснити можна тим, що половина членів експертної групи – це молоді учителі, педагогічний стаж роботи яких до 5 років, тому не всі змогли об'єктивно оцінити питання кваліметричної моделі. Найменше оцінено підпункти : висвітлення результатів у пресі, фахових виданнях, вплив на соціально-психологічний клімат навчального закладу. Найбільше – вплив інновацій на викладання предметів, вплив на рівень професійної компетентності педагогів, вплив на рівень управлінської діяльності.

Експертною групою рівень інноваційної діяльності оцінено - 0.71          ( допустимий), дані показники дещо завищені. Пояснити можна тим, що половина членів експертної групи – це молоді учителі, педагогічний стаж роботи яких до 5 років, тому не всі змогли об'єктивно оцінити питання кваліметричної моделі.

Порівняльний аналіз рівня

                            інноваційної діяльності з 2010 по 2014 роки

 

2010- 2011 н.р.

2011- 2012 н.р.

2012 – 2013 н.р.

2013 – 2014 н.р.

Рівень

інноваційної діяльності

 

0.60 %

 

0, 58 %

 

0.65 %

 

0.71 %

 

Для успішного проведення моніторингу ефективності науково-методичної роботи у навчальному закладі наказом по школі «Про створення постійнодіючої експертної групи по проведенню моніторингу» від 17.10.13 № 216 було створена експертна група у складі 10 осіб: Ганжа Л.М.- директор школи, Завалецька Н.А. - заступник директора з НВР, Волосянко М.О. - голова шкільного м/о вчителів початкових класів,  Шостак С.М.- голова ППС, вчитель початкових класів, Крива В.В. - голова шкільного м/о вчителів філологічного циклу, вчитель англійської та російської мови, Семиволос Н.В. - вчитель української мови і літератури, Буднікова Л.О.- вчитель історії, географії, Самойленко Л.А. - вчитель математики, Доліч С.В.- вчитель початкових класів, Залізняк В.М. - вчитель фізичної культури.

З метою вивчення ефективності науково-методичної роботи для професійного зростання та розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників по школі був виданий наказ від 17.10.13 № 218 «Про проведення моніторингу ефективності науково-методичної діяльності». Вищезазначеною експертною групою були відібрані критерії оцінювання моніторингу та створено кваліметричну модель діяльності  науково – методичної роботи в школі.

Протягом навчального року було проведене анкетування педагогічних працівників, заповнені діагностичні картки, експертною групою заповнена кваліметрична модель для визначення ефективності науково-методичної роботи у школі,  адміністрацією школи відвідано уроки ( 142), позакласні заходи( 12) , години спілкування ( 14).

Вчасно були проведені директорські контрольні зрізи з навчальних предметів, підведені підсумки контрольних зрізів, в наявності відповідні довідки.

Серед учнів 1- 4 класів перевірено навички читання вголос за І та ІІ семестри, вказано на недоліки, які необхідно проаналізувати і усунути, видані відповідні довідки.

Протягом року вчителі школи відвідували районні методичні заходи, готували дітей до участі у районних предметних олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях, тощо, що також сприяло підвищенню рівня професійної та методичної підготовки вчителів. Третю частину педагогічного колективу  складають молоді вчителі (4): Крива В.В., Буднікова Л.О.,  Семиволос Н.В., які мають педагогічний стаж до 5 років. А Проценко Л.В. працює на посаді вчителя з лютого 2014 року. Відвідані уроки, виховні заходи, аналіз шкільної документації, участь у методичних заходах школи показав, що хоча і мають недоліки у методичній підготовці всі молоді педагоги, але  поступово якість викладання поліпшується. Вчителі почали більше уваги приділяти підготовці до уроків, використанню ІКТ.

На кінець навчального року у навчальному закладі із 12 педагогів 1 має звання «старший учитель»,  3 педагоги мають вищу категорію, 3  - категорію            «спеціаліст І категорії», 5 – категорію «спеціаліст»

         Удосконалюються самоосвітня діяльність кожного  вчителя, що дає можливість зростанню творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.

В кінці навчального року  експертна група опрацювала результати досліджень, заповнила кваліметричні моделі  і визначила рівень науково-методичної роботи, який становить допустимий рівень(0, 69) У порівнянні з минулим роком ефективність науково-методичної роботи збільшилась на 0.6 %. Причиною незначного підвищення результатів є недостатній рівень методичної підготовки молодих вчителів.

Порівняльний аналіз ефективності

 науково- методичної роботи з 2010 по 2014 роки

 

2010-

2011 н.р.

2011-

2012 н.р.

2012 –

 2013 н.р.

2013– 2014 н.р.

Ступінь ефективності науково-методичної роботи

 

0.59 %

 

0, 57 %

 

0.63 %

 

0.69%

   На виконання наказу по відділу освіти Петрівської РДА від 17.04.2012 року № 151       «Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно –комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах району» у школі у 2013 – 2014 навчальному році  проводився ІІІ етап моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно – комунікаційних технологій. Опрацьовано 4 види анкет : вчителів предметників, вчителів інформатики, учнів 9 класу, батьків учнів 9 класу.

У анкетуванні вчителів-предметників( математики, фізичної культури, географії, трудового навчання) у 2014 році взяли участь  4 вчителі, як і у минулому році.  Двоє вчителів             ( Самойленко Л.А., вчитель математики, Залізняк В.М., вчитель фізичної культури) працюють за фахом,  мають І категорію.  Доліч С.В. за освітою вчитель початкових класів, на посаді вчителя трудового навчання працює другий рік.  Проценко Л.В. на посаді вчителя географії працює з лютого 2014 року,  не за фахом. Порівняльний аналіз анкетування засвідчив, що  на третину  запитань  респонденти дали такі ж самі відповіді, як і у минулому році ( 6, 7, 8, 15, 17, 19, 20, 27 питання). Більшість відповідей 2014 року відрізняється від попередніх.

Так  збільшився стаж використання ІКТ у педагогічній діяльності. ( 3 пит.). 

Більшість вчителів почали надавати  перевагу самонавчанню ніж вивченню ІКТ за спеціальними навчальними посібниками ( 4 пит.), вірять у свої потенційні можливості роботи за комп'ютером (9 пит.).

 Використовують ІКТ у 2014 році, в основному, під час пояснення нового матеріалу та як засіб визначення рівня навчальних досягнень ( 10 пит.), хоча у минулому році вчителі використовували ІКТ ширше на різних етапах уроку.

 Причинами, чому не використовують ІКТ у 2014 вказали, що не мають достатніх навичок та багато часу іде на підготовку (11 пит.).

У цьому році більшість зазначили, що використання ІКТ сприяє підвищенню інтересу до навчання, сприяє ситуації успіху, хоча у 2013 році вважали, що вплив на учнів був більш широким ( 12 пит.

У   2014 році вчителі зазначили, що використання ІКТ дозволяє підвищити ефективність уроку, інтегрувати вивчення предметів. У 2013 році вважали, що використання ІКТ має має ширший вплив на педагогічну діяльність ( 13 пит.)

У цьому році вчителі зазначили, що більше використовують ЕЗНП, які розміщені в Інтернеті, ніж ті, що мають гриф МОН ( 22пит.), і відповідають діючій навчальній програмі частково ( 23 пит.)

Аналіз анкетування показав, що використання ІКТ у 2014 році стало вибірковим, більш доцільнішим, більшість вчителів стали впевненіше працювати з комп'ютером. Причинами не використання 1 вчителем ІКТ є його власне небажання вчитися цьому.

У анкетуванні вчителів інформатики як у 2013  так і у 2014 році взяв участь  1 учитель (Самойлнко Л.А.).  Порівняльний аналіз анкетування засвідчив, що  майже на всі  запитання  учитель  дала такі ж самі відповіді, як і у минулому році

У анкетуванні учнів 9 класу як у 2013  так і у 2014 році взяли участь  3 учні.  Порівняльний аналіз анкетування засвідчив, що  майже на половину  запитань  респонденти дали такі ж самі відповіді, як і у минулому році ( 1, 2, 4, 5, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 26 питання). Але є відповіді, які відрізняються від попередніх.

У 2014 році всі учні зазначили, що за 1 комп'ютером сидить 1 учень, а не 2, як у минулому    ( 3 пит.).

Більшість учнів мають можливість користуватися мережею Інтернет (6 пит.).

У цьому році зазначили, що є й інші програмні засоби, хоча у минулому вважали, що їх не існує (7 пит.).

 Використовують ІКТ у 2014 році, в основному, під час пояснення нового матеріалу та як засіб визначення рівня навчальних досягнень ( 10 пит.), хоча у минулому році вчителі використовували ІКТ ширше на різних етапах уроку.

 Всі учні користуються комп'ютером за потребою, а у 2013 році було двоє ( 8 пит.), цікавляться, мають досвід роботи з ІКТ ( 9 пит.)

Використовують комп'ютер у 2014 році для підготовки дом. завчань, рефератів, презентацій, пошуку інформації в Інтернеті ( 10 пит.).

Всі переконані, що використання вчителями ІКТ, сприяє засвоєнню навчального матеріалу, дозволяє оцінити знання, хоча у минулому більшість вважала, що ніяк не впливає ( 12 пит.). Всім подобаються уроки з використанням ІКТ у 2014 році, вони стали цікавішими і дають можливість краще запам'ятовувати ( 16 пит.), а у 2013 надавали перевагу звичайному уроку ( 13 пит.).

Користуватись шкільним веб-сайтом стали у 2014 році постійно, а у минулому – інколи. ( 21 пит.).

Всі переконані, що хоча і відчувають певні труднощі під час використання ІКТ, але зуміють їх подолати, а минулому році були не впевнені у власних силах ( 23 пит.).

У 2014 році думки щодо чинників , що впливають на досягнення успіхів у житті, розділились : це і матеріальна забезпеченість, і віра в себе, і власні вольові якості. А у 2013 році, крім вищезазначених, вказували на вміння пристосовуватись та ставити чіткі життєві орієнтири( 25 пит.)

Більшість учнів вважає, що зможе реалізувати свої життєві плани в Україні ( 27 пит.)

В цілому, порівняльний аналіз засвідчив, що зацікавленість школярів ІКТ зросла, про що свідчать відповіді  на питання анкети. Діти  частіше почали користуватися комп'ютером не тільки для розваг, а й для підготовки до уроків, використовуючи при цьому мережу Інтернет. Розуміють необхідність вивчення правил користування ІКТ. Надають перевагу урокам, під час яких використовується ІКТ. Стали більш впевненішими у своїх силах щодо роботи з комп'ютером.

У анкетуванні батьків учнів 9 класу взяли участь у 2014 році 3 батьків, у 2013 – двоє. Більшість відповідей співпадали з відповідями минулого року.  Частина відповідей 2014 року відрізняється від попередніх.

 У всіх сім'ях у 2014 році є комп'ютер, у двох – підключені до мережі Інтернет. У 2013 році комп'ютер був тільки у 1 родині,  підключений до мережі Інтернет. ( 1, 2 пит.)

Всі батьки зазначили, що їх діти використовують комп'ютер для підготовки рефератів, домашнього завдання та розваг, 2-є  - для пошуку інформації в мережі Інтернет. ( 3 пит.)

Всі батьки зазначили, що використання ІКТ підвищує інтерес до предмета, розвиває творче мислення ( 7 пит.)

Всім батькам відомо, що в навчальному закладі  існує шкільний сайт, батьки однієї сім'ї заходять на сайт школи, знайомляться з новинами. У 2013 році тільки батьки однієї родини знали про існування сайту, але не користувались ним. ( 8 пит.)

Більшість батьків вірять у здібності своїх дітей, а у минулому році половині батьків важко було відповісти про майбутнє своїх дітей. ( 13 пит.)

Аналіз відповідей батьків засвідчив, що у нинішньому році  у всіх родинах є комп'ютери, їх діти вміють користуватися ними, використовують для підготовки домашніх завдань, рефератів.  Батьки цікавляться успіхами своїх дітей, хоча ще не всі можуть зайти про шкільний сайт, розуміють важливість використання ІКТ, контролюють час перебування дітей біля комп'ютера

Хоча рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності та рівень ефективності науково-методичної роботи у 2013 - 2014 навчальному році підвищився, у роботі методичних підрозділів є ряд недоліків :

-         недостатня забезпеченість науково - методичною літературою з кожного предмета, відповідними програмними засобами ;

-         недооформлена електронна картотека науково - методичної літератури з різних напрямків педагогічної діяльності та навчальних предметів ;

-         недостатній рівень роботи зі здібними дітьми ;

-         недостатній рівень співпраці дошкільного навчального закладу та школи ;

-         потребує постійного оновлення та  удосконалення  анкетування та діагностування педагогів, з метою ефективного планування роботи навчального закладу ;

       -  керівникам шкільних підрозділів, учителям необхідно звернути більше уваги на аналіз  результатів шкільних, районних олімпіад,   контрольних зрізів, підсумків ДПА у 4, 9  класах з метою підвищення результативності.;

-  недостатня робота педагогів з виготовлення друкованих методичних матеріалів ;

- необхідно звернути увагу на вивчення та узагальнення передового педагічного досвіду ;

- недостатньо використовуються моніторингові дослідження ;

           - недостатній рівень  використання педагогами іноваційних технологій, ІКТ.

У наступному навчальному році педагогічний колектив школи планує працювати над подоланням недоліків і підвищенням рівня ефективності методичної роботи.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Впровадження особистісно орієнтованої технології навчання та виховання в практику роботи школи» (V етап) та виконання таких завдань:

1.1. Підпорядкувати діяльність усіх служб навчального закладу та спланувати методичну, виховну роботу школи на реалізацію наступних цілей:

- підвищення професійної компетентності вчителів школи;

- формування ключових компетентностей творчого вчителя;

2. Створити умови для впровадження завдань щодо реалізації проблеми школи:

2. Розробити інструктивно-методичні матеріали для моніторингу якості освіти, педагогічного моніторингу, психологічного моніторингу, моніторингу здоров’я.

3. Вибрати та впровадити оптимальні методи проведення сучасного уроку з метою забезпечення його якості та ефективності (використання технології особистісно орієнтованого навчання).

4. Практично застосовувати вчителями школи вміння користуватись ІКТ з метою підвищення ефективності уроку, продуктивності навчання.

5. Розвивати в учнів стійкий інтерес до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися, займатися плануванням своєї навчальної праці, вміти аналізувати свої помилки,  здійснювати самооцінку.

7. Підготувати учнів до предметних олімпіад, Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.

9. Провести порівняльне аналітичне дослідження за результатами ДПА та річного оцінювання навчальних досягнень учнів, розробити дієві рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

10. Впроваджувати тренінгове й контрольне тестування з навчальних предметів щодо підготовки учнів до ДПА.

11. Продовжити роботу над реалізацією виховної проблеми: «Громадянське виховання як чинник соціалізації учнівської молоді в умовах особистісного навчання і виховання».

У закладі діє налагоджена система науково-методичної роботи, зокрема:

 

Назва методичного  осередка

Керівник

Проблема

методичне  об’єднання вчителів початкових класів

Волосянко М.О.

«Професійна компетентність вчителя початкових класів щодо формування життєвих компетентностей учнів початкових класів в умовах особистісно орієнтованого навчання та впровадження нового державного стандарту»

методичне  об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу  

Крива В.В.

«Формування комунікативних компетенцій учнів і вчителів  в умовах особистісно орієнтованого навчання та впровадження державно стандарту»

психолого-педагогічний семінар

Шостак С.М.

«Гуманно-особистісний підхід до навчання і виховання школярів»

динамічна група

Самойленко Л.А.

«Впровадження ІКТ у навчальну діяльність»

аналітична група

Доліч С.В.

«Моніторинг – ефективний засіб забезпечення якісного рівня навчального процесу»

 

У роботі використовуються різні форми організації методичної роботи:

- панорами методичних новинок;

- ярмарки педагогічної творчості;

- семінари;

- науково-практичні конференції;

- педагогічні читання;

 

Розглянуто широке коло питань: використання різних педагогічних технологій; формування кейсу самоосвітньої діяльності вчителя; діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів.

Охоплено напрямки:

-                   навчальної та виховної роботи;

-                   методичної роботи;

-                   стан викладання навчальних предметів і рівень навчальних досягнень учнів;

-                   питання переведення учнів до наступних класів, допуску до підсумкової атестації та випуску  зі школи;

-                   питання з безпеки життєдіяльності;

-                   організації харчування учнів у закладі;

-                   відвідування учнями школи;

-                   навчальна компетентність учнів і професійний рівень компетентності вчителя;

-                   поширення сфери сумісної праці сім’ї та школи у вихованні учнів;

-                   методичний і психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Вчителі за графіком провели контрольні роботи, зондуючі та підсумкові, результати яких узагальнили й обговорили.

Відповідно до плану роботи педагогічного колективу на 2013-2014 навчальний рік проведено предметні Тижні, під час яких відбулися цікаві конкурси, вікторини, ігри, виставка газет.

З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та якісної організації навчально-виховного процесу систематично надаються консультації вчителям про стан сучасної освіти в Україні шляхом проведення консультацій, нарад при директорові, експрес-консультації за публікаціями фахових газет та журналів.

Школа впевнено крокує шляхом інформатизації навчального процесу,

створено сайт школи, на якому постійно розповідається про життя школи, досягнення учнів та вчителів;

Особлива увага приділяється удосконаленню професійної підготовки педагогічних працівників.

 Одним із провідних аспектів у роботі із забезпечення високого методичного й професійного рівня діяльності педагогічного колективу є підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реалізація цієї мети відбувається шляхом передпідготовки на базі Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, стажування та самоосвітня робота педагогів. Результати такої діяльності за 2012-1013 роки узагальнено в таблиці.

 

ПІП

Дата

Курси

1

Ганжа Л.М.

березень 2014 року

Керівників шкіл, які викладають українську мову і літературу

2

Семиволос Н.В.

Квітень 2014 року

Учителів української мови і літератури

3

Шостак С.М.

червень, серпень 2014 року

учителі, які викладають інформатику у 2 класі

4

Самойленко

Травень, червень 2013 року

учителі математики, фізики, астрономії, інформатики.

 

Атестація педагогічних працівників проводилась атестаційною комісією Петрівського НВК. За рішенням атестаційної комісії Петрівського НВК вчителю початкових класів Волосянко М.О. встановлена категорія «спеціаліст вищої» (наказ по школі від 01 квітня 2014 року №79 «Про результати атестації педагогічних працівників»).

Результати атестації педагогічних працівників Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів

 

Результати атестації

 

2011 - 2012

2012-2013

2013-2014

Усього працівників

 

12

12

12

Підлягають атестації

 

 

 

 

Атестовано

 

 

 

 

Вища кваліфікаційна категорія

Встановлено

1

1

1

Відповідає  

 

 

 

І кваліфікаційна категорія

Встановлено

 

1

 

Відповідає  

 

 

 

ІІ кваліфікаційна категорія

Встановлено

 

 

 

Відповідає  

 

 

 

Старший учитель

Встановлено

 

1

 

Відповідає  

 

 

 

За підсумками року та атестацією проведено моральне заохочення вчителів за сумлінну працю.

Протягом минулого навчального року педагогічні працівники школи брали участь у шкільних, міжшкільних (у окрузі), районних методичних заходах.

У школі створена система педагогічного моніторингу.У практиці роботи вчителів склалася система відстеження знань і вмінь учнів, яка включає: поточний контроль;

тематичний контроль;

 підсумковий контроль.

Аналіз результатів дає можливість оперативно корегувати діяльність учителів.

Адміністрація школи постійно вдосконалює систему контролю за начальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напрямками:

- якість знань учнів за результатами річного оцінювання;

- рівень досягнень учнів класу з предметів;

- результати проведення державної підсумкової атестації;

- отримання похвальних листів учнями школи;

- продовження навчання учнями 9-х класів;

- участь у конкурсах, акціях, олімпіадах.

Протягом 2013 – 20134навчального року колективом школи в основному виконано поставлені завдання:

-         завершено ІІІ етап реалізації довгострокової діяльності педагогічного колективу над загальношкільною проблемою школи;

-         створено модель компетентнісного учителя;

-         удосконалено форми методичної роботи з педагогічними кадрами;

-         надано адресну допомогу вчителям щодо підвищення їх фахового рівня;

-         проведено модернізацію портфоліо вчителів;

-         опрацьовано передові інноваційні технології, спрямовані на організацію навчальної діяльності;

-         розпочато роботу по навчанню педагогічних працівників користуванню та впровадженню ІКТ технологій;

-         активізовано співпрацю родини, школи, громадськості;

-         організовано роботу Ради школи;

-         налагоджено зв’язки із спеціалізованими навчальними закладами;

-         зміцнено матеріально – технічну базу школи;

-         забезпечено адміністрацію та допоміжних працівників школи ПК.

Організація та результативність навчально-виховної роботи

У 2013 – 2014 навчальному році у закладі за індивідуальною формою навчалося 15 учнів (наповнюваність у класах менше 5 учнів),  з них 1 учень 7 класу на основі витягу з протоколу засідання Кіровоградської обласної ПМПК №79/2 від 27.11.2012 навчався вдома (наказ по школі від від 4 грудня 2012 рок №19 «Про організацію індивідуального навчання»)

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялися згідно з відповідними Програмами з предметів та Положенням про індивідуальне навчання учнів. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Система внутрішкільного планування та контролю забезпечила функціонування усіх напрямків діяльності педагогічного колективу: проведення контрольних зрізів знань з основних предметів; вивчення стану викладання окремих предметів; проведення атестації педагогічних працівників як методу оцінювання цілісного педагогічного процесу навчального закладу; моніторинг результативності навчальної діяльності учнів; ведення шкільної документації; дотримання норм організації охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарних норм; функціонування шкільної їдальні. Застосовано різні форми контролю: тематичний, персональний, оглядовий, оперативний, цільовий, класно–узагальнюючий. Результати контролю зафіксовані в книгах контролю адміністрації школи, відображені у відповідних наказах та обговорені на нарадах при директорі, заступниках директора, засіданнях МО, індивідуальних бесідах, консультаціях.

Важливе місце в системі контролю за станом навчально-виховної роботи посідає контроль за викладанням шкільних курсів основ наук. Для проведення якісного контролю за станом викладання шкільних курсів основ наук адміністрація залучає керівників методичних об’єднань відповідного профілю, досвідчених учителів школи. Це робиться з метою надання можливої потрібної допомоги вчителеві, обміну досвідом між колегами.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень, про що свідчать результати моніторингів (додатки до плану). Результати моніторингів проаналізовано на педагогічній раді, методичних об’єднаннях, надано рекомендації вчителям щодо вибору оптимальних шляхів підвищення рівня навченості учнів школи.

 

Результати ДПА за 2013-2014 навчальний  рік

На виконання наказу начальника відділу освіти, молоді та спорту Петрівської районної державної адміністрації від 19 березня 2014 року №66 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах району в 2013-2014 навчальному році» та з метою належної організації закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації у школі проведено державну підсумкову атестацію в 4 та 9 класах.

Результати державної підсумкової атестації показали, що учні 4 класу  володіють програмним матеріалом на середньому рівні. Учні 9-го класу засвоїли програмовий матеріал переважно на достатньому рівні.

Результати ДПА у 4 класі

 

 

 

 

 

 

Результати ДПА у 9 класі

Рекомендації за результатами ДПА:

1.                Голові МО вчителів початкових класів обговорити на засіданнях результати ДПА.

2.                Вчителям – предметникам:

-         звернути увагу на рівень систематичної підготовки учнів з навчальних предметів;

-         для подальшого поліпшення інтересу до вивчення основ наук практикувати використання сучасних методик ведення уроку.

3.                Заступнику директора:

-         контролювати стан викладання предметів у 4 та 9 класах протягом нового навчального року;

-         постійно здійснювати моніторинг – порівняння результатів ДПА та річних навчальних досягнень учнів.

4.                Бібліотекарю школи організувати забезпечення підручниками всіх учнів школи відповідно до Державного стандарту.

Характеризуючи досягнення учнів, слід звернути увагу на їхню участь  у конкурсах, акціях, районних олімпіадах. Робота по підготовці учнів до олімпіад у школі зовсім не проводиться.

Реалізовано положення шкільної програми «Обдаровані діти», шкільного проекту «Творча обдарованість – наша надія ». Відповідно до даної шкільної програми “Обдарованість”, реалізація якої передбачає переорієнтацію шкільної системи  на гуманістичні, особистісно орієнтовані та розвивальні освітні технології, змінюється ставлення до учнів, які виявляють неординарні здібності. Одним з  напрямків у системі роботи школи є виявлення, навчання та розвиток талановитих дітей. З метою організації роботи зі здібними дітьми у школі виданий відповідний наказ (від 05 вересня 2012 р. № 133). Згідно даного наказу  у навчальному закладі створений банк даних здібних дітей ( Галінський Євген, Литвинчук Артем, Шульгін Роман, Ковальова Ірина), вироблена структура, система роботи зі здібними дітьми. З учнями проведено анкетування, тести з виявлення здібностей. Згідно з підсумками анкетування та тестування всі учні мають художній тип обдарованості. У навчальному закладі створений інформаційний банк даних, ведеться особиста картка здібного учня, у якій обліковується участь у різноманітних шкільних, районних, обласних та всеукраїнських конкурсах, акціях, зазначається результативність участі. Зі здібними дітьми працюють педагоги: Л.Ганжа - вчитель укр.мови і літератури, Завалецька Н.А.- вчитель початкових класів). Вчителями складені плани індивідуальної роботи зі здібними учнями. Ці заняття активізуються у період підготовки до шкільних та районних предметних олімпіад, спостерігається спад систематичності занять у ІІ семестрі навчального року. А підготовка дітей до участі у предметних олімпіадах потребує постійності і систематичності.

З метою виявлення рівня підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми адміністрацією школи було проведено анкетування. Результати анкетування показали, що вчителі, які працюють зі здібними дітьми, в недостатній мірі володіють знаннями з психологічних основ такої роботи, роботи з батьками здібних дітей, недостатня матеріальна база, у більшості випадків вчителі самотужки купують дидактичні матеріали. Гальмує в деякій мірі якість підготовки учнів до предметних олімпіад відсутність фінансування таких занять.

У навчальному закладі за 2013-2014 н.р. є 4 дітей-відмінників: 4 учні 3-го класу. Серед учнів 5 – 9 класів учнів, які б показали високий рівень навчальних досягнень, немає. 

У 2009-2010 навчальному році двоє учнів(Галінський Євген (5 кл.), Федоренко Леся (7кл.) за перемоги у науково-практичних конференціях та обласних акціях були нагороджені районною стипендією «Обдарованість».

За 2012-2013 навчальний рік двоє учнів школи: Галінський Євген (учень 7 класу) та Щербак Михайло (учень 9 класу) нагороджені районною стипендією «Обдарованість».

За 2013 – 2014 навчальний рік учнів, які нагороджені районною стипендією «Обдарованість», немає.

Педагогічний колектив школи приділяє значну увагу роботі зі здібними учнями. Питання розвитку творчого потенціалу школярів, робота зі здібними дітьми завжди у центрі уваги адміністрації школи. Так, на нараді при директорові у березні 2014 року було розглянуте питання «Про стан роботи зі здібними учнями та дітьми з недостатнім рівнем підготовки», у лютому 2014 року – «Про стан роботи гуртків», у листопаді 2013 року – «Про стан проведення та результати І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін». На засіданні  шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів у березні 2014 року розглянуто питання «Розвиток читацьких навичок молодших школярів», у травні 2014 року – «Розвиток образного мислення молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва». На засіданні психолого-педагогічного семінару у березні 2014 року розглядалось питання «Розвиток логічного мислення», у травні – «Особливості роботи з обдарованими дітьми». Учні школи, на жаль, не беруть участі у наукових товариствах, у роботі Кіровоградської МАН УМ.

З метою утвердження державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді у школі проводився І етап 13 Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика  (наказ від 5 листопада 2013 №237 ). У конкурсі взяли участь 7 учнів. Переможцями районного етапу стали учні 3 класу – Хоменко Дмитро, Волосянко Майя. На виконання наказу по відділу освіти від 05 листопада 2013 року №443 «Про проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», з метою підвищення загальної мовної культури та в рамках підготовки до відзначення у 2014 році 200- річчя від дня народження Т.Шевченка у школі був проведений І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім. Т.Шевченка.(наказ від 14.11.13 №185). Активними учасниками за підсумками стали Шульгіна Марія (6 клас), Галінський Євген (8 клас). Переможців у конкурсі не визначено, тому і участі у районному етапі на брали. Школярі, які стали переможцями шкільних, районних конкурсів занесені до шкільного фонду «Наша гордість». Робота даних учнів відмічається на шкільних лінійках, батьківських зборах.

Згідно наказу по школі (наказ від 04.12.13№196) двічі на навчальний рік (грудень, квітень) проводилися контрольні зрізи з навчальних дисциплін: української мови, математики, світової літератури, географії, біології, історії України, української літератури, основ здоров'я, техніки читання. Результати зрізів показали, що найкращі результати за проведеними контрольними роботами мають учні 4-го(високий та достатній рівні) та 8-го класів(переважає з більшості предметів достатній рівень).

З метою розвитку розумових, творчих здібностей школярів у школі організована робота шкільних гуртків: «Юні математики»(кер. Самойленко Л.А.), «Легкоатлети»(кер.Залізняк В.М..), «Паперове мереживо»(кер.Буднікова Л.О.). Фінансується гурток «Паперове мереживо». У 2013 – 2014 н.р. 8 учнів взяли участь у інтерактивному конкурсі «Кенгуру», з них отримали відмінний результат 1 учень, добрий – 4 учні. У інтерактивному конкурсі «Левеня» взяли участь 5 учнів. Не взяли участі у Всеукраїнських інтерактивних конкурсах «Колосок», «Бобер», «Соняшник», «Лелека», «Геліантус».

За 2013 – 2014 навчальний рік вагомими здобутками учнів нашої школи стали призові місця у обласних етапах Всеукраїнських конкурсів. Так Щербак Михайло (9 клас) отримав ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати»( кер. Буднікава О.А., наказ від 16.11.2013 №506), Галінський Євген (9 клас) здобув ІІІ місця у Всеукраїнських конкурсах «Галерея кімнатних рослин»(кер. Шостак С.М., наказ від 12.12.13 №500), «До чистих джерел»(кер.Буднікова Л.О., наказ від 16.12.13 №507). А команда «Фара» отримала почесне ІІІ місце у районному Фестивалі юних інспекторів руху.

За 2013 – 2014 учні нашої школи досягли вагомих результатів у районних науково-практичних конференціях (2 других місця), Галінський Євген, Шульгін Роман, Волосянко Тетяна стали переможцями відбіркового туру районного фестивалю художньої самодіяльності серед учнівської молоді «Інгулецька росинка», у районному фестивалі народних традицій «Благослови, мати..» колектив зайняв ІІ місце, учень 8 класу Галінський Євген зайняв І місце у районному конкурсі юних поетів та читців «Звучать Шевченкові слова» у своїй віковій категорії та зайняв ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «В об'єктиві натураліста» у номінації «Краща фоторобота»(наказ обласного департаменту освіти і науки України від 27.03.14 №81), керівник Крива В.В. Грамотою відділу освіти, молоді та спорту нагороджена учениця 9 класу Тищенко Ольга за зайняте І місце у районних змаганнях із шашок «Чудо шашки» серед учнів 5 – 9 класів (дівчата). Дипломом Центру дитячої та юнацької творчості нагороджена шкільна команда «Ритм» за участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров'я» у номінації «Крок у здорове майбутнє». Подякою Центру дитячої та юнацької творчості нагороджена команда «Первоцвіт» за активну участь у районному конкурсі екологічних агітбригад та вагомий внесок у збереження та захист довкілля Петрівського району. Дипломом нагороджена дружина юних пожежних школи за участь у районнному етапі ХІХ обласного Фестивалю дружин юних пожежників у номінації «За кращий плакат соціальної реклами».

Протягом навчального року учні школи стали учасниками багатьох районних, обласних та Всеукраїнських конкурсів, акцій, фестивалів: Всеукраїнський конкурс «Сузір'я», «Мирний космос», «До чистих джерел», «Вчимося заповідувати», «Галерея кімнатних рослин», «Моя Україно!», Всеукраїнські акції «Плекаємо сад», «Юннатівський зеленбуд»,  «Парад квітів біля школи», «День юного натураліста», «Птах року», «Ліси для нащадків», «Дослідницький марафон», «Діти за гуманне ставлення до тварин»,  Всеукраїнський гуманітарний конкурс УМАКО «Сузір'я», «Космічні фантазії»,  Всеукраїнська експедиція «Моя Батьківщина — Україна», обласний фотоконкурс «Туризм нас єднає», проект «Оптимізація озеленення території навчальних закладів», обласна виставка «Новорічний подарунок», «Новорічна композиція», «Український сувенір», виставка технічної, декоративно-прикладної, еколого-натуралістичної творчості, Всеукраїнська краєзнавча експедиція «Історія міст і сіл», районне свято «Благослови, мати..», «Петрівщина має таланти», районний конкурс «12 балів» та інші.

Участь дітей у різноманітних конкурсах, акціях, фестивалях, предметних олімпіадах, гуртках дає можливість розкрити в повній мірі свої природні здібності і обдарування. Адміністрація школи планує і в майбутньому підтримувати відповідний рівень роботи зі здібними учнями.

Заходи щодо виконання програми «Обдаровані діти»:

- поповнено методико - теоретичну базу по роботі з обдарованими дітьми (періодика, Інтернет-ресурси, психологічна література);

- поновлено банк обдарованих дітей;

- проведено психолого-педагогічне тестування:

виявлення творчого потенціалу учнів;

виявлення творчого потенціалу вчителів;

виявлення лідерських здібностей творчих учнів;

- проведено анкетування серед батьків і вчителів обдарованих учнів;

- розроблені рекомендації щодо роботи з обдарованими дітьми для вчителів і батьків;

- проведена  робота по підготовці учнів до Всеукраїнських олімпіад;

- проводяться психолого-педагогічні консультації для батьків обдарованих дітей;

- проаналізовано підготовку учнів до предметних олімпіад.

Наприкінці року проаналізовано і узагальнено творчі та інтелектуальні досягнення учнів школи. Найкращі з них отримали дипломи, грамоти, похвальні листи на  традиційному Святі знань.

Зауваження та пропозиції щодо підготовки учнів до олімпіад та конкурсів

1. Систематизувати роботу вчителів з обдарованими і здібними дітьми протягом року.

2. Систематизувати та координувати роботу з обдарованими учнями через реалізацію шкільної програми «Творча обдарованість –надія сільської школи».

3. Налагодити співпрацю початкової та середньої школи у напрямку інтелектуального розвитку учнів.

4. Зосередити увагу на якість підготовки до предметних олімпіад з основ наук.

5. Постійно сприяти підвищенню професійної майстерності, удосконаленню творчого потенціалу вчителів. Здійснювати мотивацію і контроль роботи педагогів із залучення учнів до предметних олімпіад.

Протягом 2013-2014 навчального року виховну роботу школи було організовано з урахуванням основних положень Конституції України згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім'ї», Національною програмою виховання (1-11 кл.), обласною «Програмою розвитку освіти міста Кіровограда на 2011-2015 роки», Концепцією виховної роботи школи, перспективним планом роботи школи, річним планом роботи навчального закладу на 2013 – 2014 навчальний рік.

Варто відзначити, що перевагою виховної роботи школи є її побудова за місячниками та тижневими циклами. Це дозволяє зосередити сили учасників виховного процесу на спільній темі і організовувати роботу більш цілеспрямовано.

За 2013-2014 навчальний рік були проведено такі  тижні:

Місяць

Місячники і тижні

Вересень

Тиждень В.О. Сухомлинського

Тиждень безпеки «Знання дорожнього руху – безпека Вашого життя»

Олімпійський Тиждень

Жовтень

Тиждень толерантності

Тиждень права

Листопад

Тиждень української писемності та мови

 

Тиждень англійської мова

Грудень

Тиждень світової літератури

Тиждень здорового способу життя

Січень

Тиждень безпеки «Вести здоровий спосіб життя-це модно!»

Лютий

Тиждень здорового способу життя та сімейного виховання

 

Тиждень математики

Березень

Шевченківський тиждень

 

Тиждень початкових класів

 

Тиждень  предметів природничого циклу

Квітень

Місячник екологічного виховання

 

Тиждень фізики

 

Тиждень безпеки «Безпека - це мета, а безпека життєдіяльності -засоби, шляхи, методи її досягнення»

Травень

Тиждень патріотичного виховання

 

Тиждень естетичного та трудового виховання

В основу виховної роботи адміністрація та вчителі школи покладають концепцію особистісно-зорієнтованого виховання та педагогіку і психологію життєтворчості, які передбачають активне залучення школяра до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості та глибокої поваги й взаєморозуміння. Основною метою виховної роботи в школі є створення такого духовного й морального клімату в школі, який сприяє вільному розвитку особистості учня, його мислення та загальної культури через залучення вихованців до різних видів творчої діяльності.

Педагогічний колектив школи володіє методикою планування. Усі класні керівники складають психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховання. Планування роботи ведеться за такими розділами:

1 – основні виховні заходи;

2 – індивідуальна робота з дітьми;

3 - охорона життя і здоров'я;

4- робота з батьками.

Протягом року проводились такі заходи:

- інформаційні години з історії Другої світової війни, підпільно-партизанського руху України, з нагоди Дня Захисника Вітчизни (вересень, лютий, травень);

- 8 травня 2014 року в холі школи відбувся урочистий захід, присвячений перемозі у Великій Вітчизняній війні;

     Слід зазначити, що проведені протягом року заходи мали великий емоційний вплив і відіграли значну роль у вихованні патріотичних почуттів учнів.

          З метою формування національної самосвідомості, виховання громадянина України, що шанує культурне надбання свого народу, проведено:

 -свято врожаю і квітів;

- свято «Я люблю Україну»;

- відкритий захід «Україна – наш спільний дім»;

- виховні години присвячені учасникам бойових дій в Афганістані;

- відзначення Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій;

- заходи щодо відзначення Дня соборності та Свободи;

- заходи щодо вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка;

- Тиждень української писемності;

Робота з морально-етичного виховання в школі була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Головним результатом діяльності школи в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості. Були проведенні виховні години та тренінги за темою «Толерантність».

Родинно-сімейне виховання проводилося з метою координації взаємодії адміністрації, вчителів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту.

В постійній співпраці з батьками були класні керівники. На батьківських зборах розглянуті питання:

- результати навчання учнів;

- відвідування навчальних занять;

- стан дитячого травматизму;

- аналіз стану дисципліни;

- профілактика захворювань;

- питання профорієнтації;

- підготовка до державної підсумкової атестації;

- літнє оздоровлення учнів;

         Художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості наполегливо проводилося класними керівниками, педагогом-організатором, вчителями, адміністрацією. В 2013 - 2014 навчальному році були проведені заходи:

- конкурс малюнків, плакатів: «Хліб очима дітей», «Казки Сухомлинського», «Золотиста осінь»;

- конкурсні програми «Ми діти твої, ми квіти твої , ми ,Україно, надія твоя»;

- фотовиставка «Мої улюбленці»;

Значне місце у виховному процесі школи займає діяльність, спрямована на правову освіту учнів. В школі проводяться Місячники морально-правового виховання. Під час Місячника були проведені такі заходи:

- виставка літератури «Право і закон»;

- класні години «Твої права та обов'язки».

- Конвенція ООН про права дитини;

- конкурс малюнків «Твої права та обов'язки»;

- правовий всеобуч для учнів.

      Основним питанням виховної роботи школи було формування здорового способу життя, яке мало місце практично у всіх заходах впродовж навчального року. Протягом року проведено:

 - День здоров′я,

- військово-спортивне свято «Козацькі забави»;

- Тиждень «Здоровий спосіб життя»;

- Тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності «Вести здоровий спосіб життя-це модно!»;

- спортивне свято «Юні олімпійці»;

- Олімпійський день .

      На початок навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, паспорт  санітарно-технічного стану школи, їдальні.

Посадові обов’язки працівників, інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності діють відповідно до наказів по школі.

Відповідно до плану роботи з охорони праці навчального закладу, «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 року №563, «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.1998 року № 9 (ДНАОП 0.00-4.15-98) та з метою попередження травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, підвищення персональної відповідальності за стан робочих місць затверджено інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, електробезпеки та інші (наказ по школі від 31.08.2013 №109).

Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці. У школі є всі необхідні журнали для реєстрації інструктажів із охорони праці працівників та учнів школи.

Протягом року, у відповідності до річного плану роботи, згідно з Положенням про проведення Тижнів безпеки життєдіяльності та з метою популяризації знань правил безпеки життєдіяльності дітей та здорового способу життя в школі проведено чотири Тижні безпеки життєдіяльності, на яких класні керівники прищеплювали навички обережної поведінки в довкіллі та бережливого ставлення до збереження свого здоров'я, життя та здоров'я оточуючих.

Протягом року питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності розглядалось на нарадах при заступникові директора з виховної роботи, нарадах при директорі:

30.08.14 «Аналіз підготовки школи до нового навчального року»;

20.09.14 «Про підготовку школи щодо осінньо-зимового періоду. Організація  режиму економії енергоресурсів»;

08.11.14 «Результати контролю чергування вчителів під час перерв»;

06.12.14 «Про посилення контролю за поведінкою учнів під час перерв»;

13.12.14 «Готовність школи до зимового періоду, контроль за повітряно-температурним режимом у приміщенні школи»;

18.04.15 «Про забезпечення умов щодо збереження здоров'я учнів. Запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів школи».

      З метою сприяння творчому та інтелектуальному розвитку учнів школи, розвитку духовності, моральності, патріотизму, естетичного виховання та організації змістовного дозвілля школярів протягом року проводилися виховні заходи в рамках школи.

Захід

1.     1

Виховна година «Україна – наш спільний дім» (1-9 клас)

2.     3

День Здоров'я (1-9 клас)

3.     4

Тематичний захід до Міжнародного дня  збереження озонового шару – Свято квітів   (1-9 клас)

4.     5

Свято  осені  „Осінній ярмарок» (1-9 клас)

5.     6

Свято   «День учителя» (1-9 клас)

6.     7

Виховна година:   «Свято Покрови. - козацьке свято» (1-9 клас)

7.     8

Районний фестиваль  «Благослови,мати…» (1-9 клас)

8.     9

Круглий  стіл:  « СНІД не  спить» (5-9 клас)

9.     10

Флешмоб  : « Живий ланцюг». (1-9 клас)

10.                       11

День безпечного інтернету (1-9 клас)

11.                       12

Створення «Живої  валентинки» (1-9 клас)

12.                       13

Усний журнал «Як ми говоримо» (1-9 клас)

13.                       14

Свято рідної мови (1-9 клас)

14.                       15

Жива газета агітбригади «Молодь за здоровий спосіб життя» (1-9 клас)

15.                       16

Свято  для жінок -  8 Березня (1-9 клас)

16.                       17

Фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» (5-9 клас)

17.                       18

Круглий стіл до Всесвітнього Дня землі «Земля наш дім» (1-9 клас)

18.                       19

Марафон „Дзвони Чорнобиля” (5-9 клас)

19.                       20

Вахта пам”яті. День Перемоги . (1-9 клас)

20.                       21

Останній дзвоник   « Школо  рідна,  прощавай ». (1-9 клас)

21.                       22

Благодійні акції (1-9 клас)

22.                       23

Урочиста лінійка: «Партизанськими стежками» (1-9 клас)

23.                       24

Участь учнів у конкурсі екологічних агітбригад (1-9 клас)

24.                       25

Участь учнів у Всеукраїнському конкурсі дружин юних пожежних     (1-9 клас)

25.                       26

Творчий конкурс „Я люблю Україну”. (1-9 клас)

26.                       27

До Міжнародного дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими:

-виставка плакатів, малюнків «СНІДу- НІ!»; (6-9 клас)

-перегляд документального фільму «СНІД – чума XXI віку»(1-9 клас)

-класні години «СНІД- чи можна йому запобігти?». (5-9 клас)

27.                       28

Участь учнів у Всеукраїнському конкурсі юних інспекторів руху        (6-9 клас)

28.                       29

Заняття з елементами тренінгу: «Вчимося бути толерантними»

(5-9 клас)

29.                       30

Виховний захід «Толерантність – шлях до успіху» (7-9 клас)

30.                       31

Круглий стіл „Чи кожна людина може стати видатною?” (1-9 клас)

31.                       32

Участь дітей  в засіданнях сесій районного парламенту (9 кл.)

З метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та самовдосконалення, максимального розвитку творчих здібностей, створення оптимальних умов для розвитку індивідуальних можливостей учнів у школі організовано роботу гуртків:

Паперове мереживо – керівник Доліч С.В.

Туризму- Залізняк В.М.

Цікавої математики – Самойленко Л.А.

Євроклуб – Крива В.В.

Клуб «Що?», «Де?», «Коли?» - Щербак В.В.

У гуртках були задіяні всі учні школи Результати своєї діяльності гуртківці неодноразово представляли під час предметних декад та тижнів, брали участь у культурно-масових та суспільно корисних заходах, які проходили в школі, в районі та в Україні. Тому пріоритетним напрямком організації виховної роботи на наступний навчальний рік залишається створення мережі гуртків відповідно до запитів учнів, батьків та можливостей навчального закладу;

Суттєву роль у здійсненні системи роботи школи з виховання свідомого громадянина України зі сформованою життєвою компетентністю є діяльність з превентивного виховання, до заходів якого входить попередження злочинності та правопорушень, виявлення негативних змін у поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяли їм, надання консультативної допомоги підліткам з девіантною поведінкою.

На початку навчального року Кривою В.В. громадським інспектором з охорони дитинства була проведена паспортизація класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій. На обліку в школі перебувають:

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 1;

- діти з неповних сімей -1;

- діти з багатодітних сімей – 4 ;

З метою виявлення ступеню продуктивних взаємовідносин між учнями та вчителями, дотримання прав і обов’язків всіх учасників навчально-виховного процесу вивчалась проблема педагогічної взаємодії «Учитель-учень» серед учнів 8 - 9-х класів.

Проведені дослідження побутових умов та умов сімейного виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують особливої педагогічної уваги. Оформлені акти обстеження.

Протягом навчального року велика увага приділялась профілактичній роботі. Проводилися тематичні бесіди з учнями різних класів з метою запобігання девіантної поведінки та розвитку в дітях толерантності, співробітництва з навколишніми (5-8 кл). Це дало змогу продуктивному спілкуванню з учнями в позитивному контексті.

У рамках проведення тематичних місячників та тижнів були організовані виставки  літератури, малюнків, стіннівок,виховні години, бесіди на теми:

«Права і обов’язки дитини»; «Ми – за здоровий спосіб життя»; «Шкідливі звички»; «Газ у побуті»; «Ми проти насилля».

Протягом року здійснювалась робота по соціальному захисту дітей.

Протягом року відбувався соціально-педагогічний супровід учнів школи:

- складено банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (1 учень);

- проведено роботу по придбанню дітям - сиротам та дітям, позбавленим  батьківського піклування спортивної форми.

- учні забезпечені безкоштовним харчуванням, шкільним приладдям та підручниками.

- організовано літнє оздоровлення для дітей, які потребують соціальної підтримки:

-         дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1

-         дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях – 4

Для батьків дітей, які потребують соціальної підтримки, надавались консультації щодо соціального захисту. Діти, які потребують соціальної підтримки, поінформовані про роботу гуртків та секцій, за бажанням та фізичною можливістю діти відповідної категорії залучені до позашкільної роботи на базі школи.

Учні школи взяли активну участь у районному святі День захисту дітей, у районному новорічному святі, були оздоровлені у літньому оздоровчому таборі.

У школі були проведені акції милосердя:   «Скарбничка добрих справ», «Серце до серця».

Просвіта батьків відбувалася на зборах, де було розкрито такі питання: «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей», «Права та обов’язки учнів». Консультації учням, батькам, учителям надавалися відповідно до фаху.

         З метою профілактики порушень правил  поведінки та дисципліни в школі проводилась правова просвіта серед учнів. У першому семестрі було проведено наступні заходи: бесіда «Про права та обов’язки”, правовий тренінг «Знаємо та реалізуємо свої права», гра-змагання «Знавці права», година спілкування «Немає прав без обов’язків”, бліц – вікторина «Навчання правам людини», година спілкування «Наші права – щасливе дитинство», вікторина «Конституційні права, свободи та обов’язки громадян України», «Пустощі і кримінальна відповідальність», бесіда «Ти і закон», бесіда з елементами гри «Правова культура учнів».

У другому семестрі  - правова вікторина «У руках Феміди», години спілкування «Про закон і право», «Перше і останнє знайомство з Кримінальним кодексом України», «Нехай панують на землі Добро і Справедливість», гра-змагання «Правовий брейн-ринг», урок – гра «Подорож до країни закону і права», бесіда «Права дітей».

         Систематично проводився контроль за відвідування учнями школи, пропусками занять без поважних причин, проводилась робота з батьками учнів, що пропускають уроки без поважних причин.

         У рамках соціально-психологічної просвіти з учнями школи систематично проводилися індивідуальні та групові бесіди за темами: «Правила поведінки учня», «Обов’язки та права дитини», «Підліток та закон», «Спілкуємось та діємо», «Моє здоров’я», «Що руйнує здоров’я».

         Постійно підтримуються зв’язки з громадськими установами, з органами виконавчої влади: Центром соціального захисту, Центром соціальних служб сім’ї та молоді, товариством «Червоного Хреста», службою у справах дітей з метою надання соціально-правової допомоги дітям та їх батькам, проведення гуманітарних акцій, оперативної допомоги проблемним дітям. 

         У 2013-2014 навчальному році до роботи навчального закладу залучалась психологічна служба району.

         Психологічна робота у школі була спрямована на збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей учнів, на створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу.

         Але  робота психологічної служби протягом року не була систематичною.  

У школі активно діє система самоврядування. Ця система покликана реалізувати організаційний, творчий та науковий потенціали школярів. Структура самоврядування досить проста: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо». Шкільний парламент тісно співпрацює з районним парламентом дітей. Також учні школи брали участь у всіх запропонованих шкільних заходах, а саме:

- в підготовці та проведенні Свята першого дзвоника;

- в заходах, присвячених дню партизанської слави;

- підготовка концерту до Дня працівника освіти;

- в шкільному  турі інтелектуальних ігор;

- у Дні милосердя (1-9 класи);

- в осінньому ярмарку (1-4 класи);

- випуск стіннівок до Дня збройних сил України «Наші хлопці – молодці»;

- новорічні святкування;

- участь в заході до Дня соборності України;

- День святого Валентина – робота поштової скриньки;

- святковий концерт до Міжнародного жіночого дня;

- конкурс читців поезії Т.Г.Шевченка;

- заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС;

- заходи до Дня Перемоги;

- Свято останнього дзвоника «Лунай, дзвінок, на радість дітворі».

  Мета  роботи з учнівським самоврядуванням – розвивати соціальну активність учнів, виховувати в них почуття особистої гідності, дати можливість проявити себе.

  Робота шкільного парламенту об’єднує в собі роботу творчих груп , які називаються комісіями.

Функціонують такі комісії:

комісія з питань навчання і спорту;

комісія дозвілля та інформації;

комісія праці, милосердя та внутрішніх справ ;

        Кожна комісія працює згідно плану.

        Робота комісії з питань навчання і сорту спрямовується на підвищення інтересу учнів до знань і самоосвіти, здійснення контролю за виконанням правил для учнів, перевірку зовнішнього вигляд учнів, стан підручників, надання допомоги в роботі бібліотекарю, збереження шкільного майна. А також забезпечує організацію та проведення спортивних змагань, акцій щодо здорового способу життя, скеровує діяльність загонів ЮІР, ДЮП. Членами комісії організовувались творчі справи, проводились інтелектуальні ігри: брейн-ринги, «Що? Де? Коли?», «Найрозумніший», виготовлення стінгазет. Згідно плану проводились рейди-перевірки зовнішнього вигляд учнів,стану ведення щоденників та підручників. Члени комісії  брали активну участь у підготовці та проведені змагань із шахів серед учнів школи, проведенні Дня здоровя.

         Комісія дозвілля та інформації забезпечує організацію культурного дозвілля учнів на перерві та в позаурочний час, спілкування з однолітками в різних формах ігрової і розважальної діяльності, допомагає у розробці святкових і конкурсних програм, готує інформаційні бюлетені на різні теми, організовує художнє оформлення свят, оформляє оголошення, вітання, запрошення. Члени комісії беруть участь у проведенні загальношкільних свят та районних  конкурсів. Також проводять ігри під час перерв для учнів початкових класів.

         Комісія праці, милосердя та внутрішніх справ здійснює організацію та проведення трудових десантів «Школа наш дім – ми господарі в нім», «Чистий дім» та акції «Подаруй іграшку», виставок робіт народної та технічної творчості, скеровує роботу волонтерів. А також забезпечує організацію і контроль за чергуванням, відповідає за проведення тематичних загальношкільних лінійок «Обласні центри України»,веде облік відвідувань учнів, пропагує норми культурної поведінки. Членами комісії були проведенні конкурс ввічливих слів, турнір знавців хороших манер, проводились рейди-перевірки відвідування школи.

Шкільний парламент «ДЗВІН» брав активну участь у акціях по благоустрою  території  школи. Депутати  Шкільного парламенту власноруч висаджували  саженці  сосон  біля школи. Також  приділили увагу спортивному майданчику  на території школи. Разом з вчителями  члени Шкільного парламенту  замінили та полагодили необхідне для занять устаткування.

Контрольно-аналітична діяльність з виховної роботи складалася з таких компонентів:

- вивчення та аналіз виховного процесу, його закономірностей;

- визначення найважливіших справ, термінів їх виконання;

- аналіз стану виховної роботи, планів роботи;

- вивчення змісту роботи класних керівників, керівників шкільних гуртків – вивчення документації (планів роботи класних керівників, керівників шкільних гуртків), сценаріїв загальношкільних заходів, контролю за виконанням запланованих заходів;

- виявлення недоліків і визначення шляхів їх усунення;

- повсякденна перевірка виконання рішень.

Результати вивчення роботи розглядалися на педагогічній раді, нарадах, методичних оперативках, наказ № 14 від 31.01.14 «Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2013-2014 н. р.», № 284 від 30.12.2013 «Про стан відвідування учнями навчальних занять за I семестр», № 15 від 31.01.13 «Про  стан організації та підсумки контрольних зрізів за I семестр», № 283 від 30.12.12, № від 2013 «Про результати перевірки класних журналів», № 16 від 31.01.13 «Про виконання навчальних програм за I семестр 2012-2013 навчального року», № 137 від 17.06.2014 року  «Про виконання навчальних програм за ІІ семестр» № 75 від 31.03.13 «Про стан ведення щоденників учнів 5-9 класів», № 96 від 28.04.13 «Про рівень вихованості школярів, згуртованість шкільних колективів».

Багато працюють із батьками учителі початкової школи, зокрема Волосянко М.О.

 Метою аналізу визначення рівня та якості виховної роботи в школі та удосконалення планування виховної роботи на 2013- 2014 навчальний рік було розроблено анкети та проведено опитування серед учнів, батьків і вчителів.

Серед батьків учнів 1-х класів проводилось анкетування «Як адаптувалась моя дитина до навчання у школі

Серед батьків учнів 5-х класів проводилось анкетування «Перший рік в середній школі». На питання: «Що нового з’явилося у шкільному житті Вашої дитини?», на І місце батьки поставили - більше самостійності; на ІІ місце – новий режим дня.

На питання: «З якими труднощами довелося зіткнутися за цей навчальний рік Вашій дитині?», на І місце батьки поставили – велике інформаційне навантаження; на ІІ місце - нові вимоги до предметів, що вивчаються.

На питання: «Як часто Ваша дитина зверталася до Вас по допомогу?», більшість батьків відповіли, що кожного дня.

Більшість конфліктних ситуацій, які виникали в учнів 5-х класів за навчальний рік, – це конфлікти з однолітками.

Серед батьків учнів 9-х класів проводилось анкетування «Професійний вибір Вашої дитини».

З боку адміністрації школи ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. У навчальному закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, щомісяця розглядаються на нарадах при директорі, періодично на педрадах. Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. З учнями та їх батьками  проводилась індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин. За 2013-2014 навчальний рік в школі пропущено: за хворобою 183 , з поважних причин 299, неповажних причин 75.

Але у виховній роботі було ряд недоліків. Насамперед, це були пропуски занять учнями без поважних причин. Несумлінне виконання посадових обов'язків деякими класними керівниками (не своєчасна здача інформації). Недостатньо активно працювало учнівське самоврядування.

У виправленні цих недоліків потрібно активізувати роботу класних керівників, органів учнівського самоврядування та посилити контроль за відвідуванням учнями школи.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ВЧИТЕЛЯМ :

1.              Систематично відмічати кількість уроків, пропущених дітьми.

2.              Пропуски занять через хворобу фіксувати довідкою з лікарні.

3.              Посилити контроль над пропусками занять без поважних причин.

4.              Активніше залучати до цього питання батьківський комітет школи.

У 2013- 2014 навчальному році всі учні школи пройшли медичне обстеження. Довідки про підсумки медичного огляду зберігаються у особових справах учнів.

Відповідно до наданих довідок формувалися групи для занять фізичною культурою з внесенням змін до листа здоров’я у класних журналах для відома вчителів та батьків.

Перед відкриттям школи,в класах проводиться маркування меблів та їх підбір,згідно зросту учнів,проводиться аналіз,записи про розмір меблів заносяться для кожного учня окремо в лист здоров’я, класний журнал.

У школі ведеться налагоджений медико-педагогійчний контроль за проведенням занять фізичною культурою, завантаженістю учнів на уроках, санітарно-гігієчними умовами,формою учнів, дотриманням всіх норм.

Розподіл учнів на фізкультурні групи:

спеціальна-5

підготовча-2

основна - 27

Організація харчування в школі налагоджена, ведеться чіткий контроль за якісним та кількісним складом продуктів та їжі, контролюється виконання санітарних вимог,умови зберігання продуктів,справність холодильників. Меню за яким готуються страви в школі, погоджене завідуючим сектором Держсанепідемслужби у Петрівському районі. Діяльність харчоблоку контролюється працівниками СЕС та Радою школи, разом перевіряються всі складові безпечного харчування. Згідно з наказом «Про організацію гарячого харчування» від серпня 2013 року №  ведеться аналіз норм харчування, щомісяця подається звіт до відділу освіти. Норми харчування у 2013-2014 н.р. було виконано  на 98%.

У школі проводиться активна просвітницька робота серед учнів, працівників та батьків у вигляді бесід,листівок ,бюлетенів.

            Теми бесід:

1. Профілактика інфекційних захворювань.

2. Значення дотримання особистої  гігієни

3. Статеве дозрівання,гігієна підлітка.

4. Профілактика туберкульозу. Діагностика.

5. Профілактика отруєнь.

6. Профілактика застудних захворювань.

7. Збалансоване харчування – запорука здоров'я.

8. Важливість дотримання дисципліни серед учнів,обов’язковість надання медичних  довідок,недопускання хворих учнів до навчання.

9. Збалансоване харчування,здоровий спосіб життя.

10. Бесіди з технічними працівниками про санітарні норми.

 

 

Звіт роботи шкільної бібліотеки за 2013-2014 навчальний рік

Робота шкільної бібліотеки спрямована на підвищення інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функції.

Основні завдання бібліотеки:

1.              Забезпечення навчально-виховного процесу бібліотечно-бібліографічним обслуговуванням учнів та вчителів.

2.              Формування у школярів навичок бібліотечного користування, інформаційної культури та культури читання.

У 2013-2014 навчальному році робота шкільної бібліотеки була організована відповідно до  річного плану.

Під час складання плану враховувалися вимоги, що передбачені нормативними документами, зокрема, Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Положенням «Про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу».

Основні контрольні показники за 2014-2014 навчальний рік:

-                   Кількість читачів – 47, в тому числі:

Робітників школи – 13

Учнів – 33

-                   Кількість відвідувань – 482

-                   Видано літератури:

Художньої – 979

навчальної –837

Загальна кількість бібліотечного фонду складає примірники:

-  книжковий фонд - 2703

-  фонд підручниккнів - 1051

-  періодичних  видань - 13 найменувань

-  фонд художньої літератури -1645

Згідно з навчальними програмами, учні своєчасно одержали комплекти підручників. Протягом року вчителі отримували методичну допомогу завдяки періодичним виданням.

Крім підручників, бібліотека забезпечувала учнів програмною літературою та літературою для позакласного читання, а також літературою для тематичних переглядів, рефератів, доповідей.

Своєчасно було проведено реєстрацію читацьких формулярів, складено списки боржників по класах, здійснено роботу по заборгованості (перегляд формулярів читачів, оповіщення боржників, відмітка про дату нагадування).

При видачі літератури проводились індивідуальні бесіди про прочитане, надавались по керівництву самостійним читанням, досліджувався читацький інтерес.

Регулярно проводилися технічне опрацювання нових книг, підручників, періодичних видань (штемпелювання), та групове оброблення підручників із записом до інвентарної та сумарної книг.

Протягом року постійно проводилась видача літератури на абонементі та читацькому залі, а також приймання літератури від користувачів.

Систематично проводилась консультаційна робота для учнів і вчителів щодо підготовки і проведення шкільних олімпіад, предметних тижнів, творчих робіт.

Традиційно протягом року проводились «Тиждень бібліотеки», в рамках яких використовувалися різноманітні форми роботи: бібліографічні огляди,інформаційні дні, вікторини, конкурси, ігри, бесіди, консультації.

Постійно оформлюються і діють тематичні, художньо-ілюстративні виставки, полиці: «Світлий геній Павлиша»; «Для природи – наша доля»; «Кіровоградщина – мій рідний край»; «Дивись на мене як на рівного», «Йшли полки по Україні» та ін.

Протягом року приділялась велика увага вихованню учнів бережливого ставлення до навчальної книги та до книги взагалі.

В рамках акції «Живи книго!» використовувалися різні форми і методи роботи: рейди – перевірки стану підручників по класах, здійснювалась наочна популяризація бібліотечно - бібліографічних знань, класні години, бібліотечні уроки тощо.

Завдання на 2014-2015 навчальний рік.

1.              Продовжити діяльність педагогічного колективу навчального закладу над реалізацією V етапу загальношкільної проблеми «Впровадження особистісно орієнтованої технології навчання та виховання у практику роботи школи».

1.1. Підпорядкувати діяльність усіх служб навчального закладу та спланувати методичну, виховну роботу школи на реалізацію наступних цілей:

 

  -     визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації V етапу шкільної проблеми

- сформувати позитивне ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації  V етапу шкільної проблеми

      - мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми

1.2.  Створити умови для впровадження завдань щодо реалізації проблеми       школи:

-                   діагностування та анкетування вчителів з метою виявлення труднощів і шляхів реалізації проблеми з метою визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів;

-                   аналіз рівня інформатизації школи до початку реалізації проблеми;

-                   визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників;

-                   створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників;

-                   створення системи шкільних інформаційних ресурсів ( розробки уроків, методична література, база даних шкільної бібліотеки, тощо);

-                   висвітлення тематичної інформації серед учасників навчально-виховного процесу.

2. Створити у педагогічному колективі власну модель інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу

3. Підвищення рейтингу школи в соціумі села та шкіл району.

4. Пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів.

5. Розробити інструктивно-методичні матеріали  для моніторингу якості освіти, педагогічного моніторингу, психологічного моніторингу, моніторингу здоров’я.

6. Практично  застосовувати  вчителями  школи  вміння користуватись технічними засобами з метою підвищення ефективності  уроку,  продуктивності  навчання.

7. Розвивати  в  учнів  стійкий  інтерес  до  пізнання,  бажання  та  вміння   самостійно  вчитися,  займатися  плануванням  своєї  навчальної  праці, пізнавання  джерел  знань,  уміння  оцінювати  їхню  користь,  творчого  мислення,  вміння  аналізувати  свої  помилки,  різнобічного  застосування  знань,  здійснювання  самооцінки.

8. Створити оптимальні умови  для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного,естетичного.

9. Надання  кожному  учневі  освіти  відповідно  до  його  можливостей,  здібностей  та  інтересів.

10.Підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії

11.Підготовка та участь учнів у районних олімпіадах та  інтелектуальних конкурсах.

12. Розвиток  педагогічної  співпраці  сім’ї,  школи  і  громадськості  як  реального  шляху  утвердження  демократизації  та  гуманізації  в  шкільному  житті.

13. Забезпечення  сприятливих   умов  для  фізичного розвитку учнів,     дотримування санітарних  правил,  правил  техніки безпеки.

14. Зміцнення  матеріально-технічної  бази  школи; обладнати спортивний клас.

         15. Організувати роботу  над реалізацією виховної проблеми школи  «Формування комунікативних компетенцій учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій в умовах особистісно орієнтованого  підходу в навчально-виховному процесі», та вирішенням наступних завдань:

1) сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального

та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України гідного громадянина;

2) створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу у позаурочній діяльності;

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу.

РОЗДІЛ ІІI

Організація навчального- виховного процесу.

ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

№ з/п

 

Зміст  заходів

 

Класи

 

Відповідальні  за

виконання

Відмітка

про

виконання

1

2

3

4

5

1.       

1.      Планування та реалізація заходів щодо виконання Закону України “Про загальну середню освіту”:

-          збереження контингенту школярів;

-          створення сприятливих умов для відвідування учнями школи;

-          забезпечення відвідування школи всіма учнями мікрорайону;

-          створеня рівних умов для отримання якісної освіти

Протягом року

Дирекція

 

2.       

Забезпечити вчасне оформлення актів-дозволів на роботу школи в 2014-2015

навчальному році.

Серпень

Дирекція

 

3.       

Здійснити зарахування учнів 1 класу до школи.

Серпень

Дирекція

 

4.       

Затвердити режим роботи школи.

Серпень

Дирекція

 

5.       

Розподілити громадські доручення серед педагогічних працівників школи.

Серпень

Дирекція

 

6.       

Розподілити обов’язки між адміністрацією школи.

Серпень

Дирекція

 

7.       

Затвердити структуру навчального року та тривалість навчального тижня.

Серпень

Дирекція

 

8.       

Провести нараду при директорові  з питань організації навчального року.

Серпень

Дирекція.

 

9.       

Скоординувати план позакласної та позашкільної виховної роботи з планами відділу освіти, молоді та спорту Петрівської районної державної адміністрації

Серпень

Педагог-організатор. 

 

10.   

Підготувати та провести попередній збір учнів.

Серпень

Педагог-організатор. 

 

11.   

Провести організаційне засідання активу ради школи з питання планування роботи ради на 2013-2014 навчальний рік.

Серпень

Гречанюк А.

 

12.   

Закріпити навчальні кімнати за вчителями, класами.

Серпень

Дирекція

 

13.   

Обговорити і затвердити план роботи школи на 2012-2013 навчальний рік. (Педагогічна рада).

31.08.14

Дирекція

 

14.   

Забезпечити своєчасне видання управлінських рішень (наказів, розпоряджень, оголошень, тощо).

Протягом року

Дирекція

 

15.   

Видати накази по організованому початку навчального року.

до 01.09.14

 

Дирекція

 

16.   

Скласти розклад уроків, гуртків,  ГПД, індивідуальних та групових занять, гуртків, спортивних секцій.

30.08.14 –

10.09.14

Заступник директора

 

 

 

17.   

Провести облік дітей на території обслуговування школи  (рейд по всеобучу).

Серпень

 

Заступник директора

 

18.   

Провести відповідну роботу по вчасній організації гарячого харчування учнів.

до 1 вересня

Директор.

 

19.   

Організувати роботу зі створення належних умов навчання дітей за індивідуальною формою.

Вересень

Директор.

 

20.   

Забезпечити якісне і вчасне планування навчально-виховної роботи у класах.

до 05.09.14

Заступник директора

 

21.   

Скласти графіки чергування учнів, вчителів по школі.

до 07.09.14

 

Семиволос Н.В.

 

22.   

Прорецензувати, скоригувати календарні плани викладання предметів за єдиними вимогами,

до 15.09.14

Заст. директора

 

23.   

Оформити класні журнали згідно інструкції.

до 20.09.14

Заст. директора

 

24.   

Організувати та провести шкільний етап предметних олімпіад:

з математики (3, 8 - 9 кл.);

з географії (8-9 кл.);

з англійської мови (8-9 кл.);

з основ правознавства (9 кл.);

з історії (8-9 кл )з української мови та літератури (3, 8-9 кл.);

За графіком

 

 

Заступник директора

 

25.   

Оформити особові справи учнів 1 класу .

до 01.10.14

Завалецька Н.А..

 

 

26.   

Спланувати та організувати роботу школи  «Майбутній першокласник»

Жовтень

Доліч

 

27.   

Організувати роботу школи під час канікул.

Протягом року

Педагог-організатор

 

28.   

Організувати та провести підготовку учнів до олімпіад.

Вересень-жовтень

Завалецька Н.А

 

29.   

Організувати систему навчання з цивільної оборони за окремим планом.

Протягом року

Завалецька Н.А

 

 

30.   

Організувати проведення предметних навчальних практик та екскурсій  учнів 1-8 та класів.

Травень-червень

Дирекція

 

31.   

Встановити терміни проведення ДПА у випускних класах, скласти графіки проведення консультацій (відповідно до рекомендацій МОН).

Квітень

Дирекція

 

32.   

Розробити навчальні плани на 2013-2014 н.р., затвердити їх у відділі освіти Петрівської райдержадміністрації.

Травень-серпень

Завалецька Н.А.

 

33.   

Скласти графік щорічних основних відпусток працівників школи.

Січень

Дирекція

 

42.

Скласти попередню тарифікацію вчителів школи.

Травень

Дирекція

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

з/п

Зміст  заходів

Термін       виконання

Відпо

відальні за

виконання

Від

міт

ка про вико

нання

1.       

День знань:

- святкова лінійка;

- перший урок

 

03.09.14

педагог-організатор

 

2.       

Рейд «Урок».

03.09-14.09.

Крива В.В

 

3.       

Заходи щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

За окремим планом

Крива В.В.

 

4.       

Тиждень безпеки дорожнього руху (за окремим планом).

10.09-14.09

Доліч С.В.

 

 

5.       

«Олімпійський тиждень».

09.09 -13.09                        

Залізняк В.М.

 

6.       

День Здоров'я.

 

13.09

 

Адміністрація

Вчитель фізкультури

Класні керівники, класоводи

 

7.       

Виставка «Василь Сухомлинський – великий геній Павлиша».

до 28.09

Бібліотекар школи

 

 

8.       

День Першокласника.

Вересень

Педагог-організатор

 

9.       

Святкування Дня вчителя:

- випуск стіннівок;

 

- святковий концерт присвячений Дню вчителя;

 

- вітання вчителів-ветеранів школи.

Жовтень

 

Педагог-організатор

Вчитель музики

 

 

 

10.   

Шкільна виборча кампанія.

01-12.10

Педагог-організатор

 

11.   

Заняття з елементами тренінгу «Формування вміння позитивного спілкування між молодшими підлітками»

Протягом жовтня

Доліч С.В.

 

12.   

Планування шкільного євро клубу «Єврик»

 

Крива В.В.

 

13.   

Районний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий відгук на сучасну дитячу прозу для учнів 4-5 класів.

Вересень-жовтень    

Щербак В.В.

 

14.   

Тиждень бібліотеки (за окремим планом)

Акція «Живи, книго!»

Жовтень

Бібліотекар школи

 

15.   

Шкільний тур інтелектуальних ігор.

 

жовтень

Педагог-організатор

Шкільний бібліотекар

 

16.   

Уроки музики та культури.

 

Учитель музики

 

17.   

Виставка «Щедрий урожай».

 

 

 

Жовтень

Педагог-організатор,

класні керівники

 

18.   

День милосердя.

 

жовтень

педагог-організатор

 

19.   

Участь у сесії районного парламенту  дітей.

 

Жовтень

Педагог-організатор

 

20.   

Свято «Мова наша солов’їна» (До дня писемності)

Жовтень

Учителі-словесники

 

21.   

Конкурс малюнка «Країн багато – планета єдина».

Жовтень

Класні керівники

 

22.   

Робота за планом осінніх канікул (за окремим планом).

 

26.10-03.11

 

Педагог-організатор

 

23.   

Тиждень захисту дітей: «Ми- проти насилля».

05-09.11

Педагог- організатор

 

24.   

Гра-знайомство «Ми прийшли в середню школу».

16.11

Класні керівники

 

 

25.   

Виставка дитячого малюнка «Діти за чисту Планету».

Листопад

Класні керівники

 

26.   

Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені П.Яцика.

Грудень-лютий

Учителі-словесники

 

 

27.   

Тиждень безпеки життєдіяльності.

12.11–16.11

Доліч С.В.

 

28.   

Участь у сесії районного парламенту дітей.

Листопад

Педагог-організатор

 

29.   

Тематичні заходи «Зупинимо СНІД разом».

26.11-30.11

Доліч С.В.

 

30.   

Місячник морально-правового виховання (за окремим планом).

03.12-28.12

Педагог-організатор

Учитель історії

 

 

31.   

Співпраця з Червоним хрестом.

грудень

Педагог-організатор

 

32.   

Випуск стінгазет до Дня збройних сил України «Наші хлопці - молодці».

06.12

Педагог-організатор

 

33.   

Спортивне свято «Козацькі забави».

06.12

 Учитель фізкультури

 

34.   

Тиждень історії і права:

- тематичні класні години «Підліток і закон»;

- зустрічі з працівниками юстиції.

 

 

 

10.12-14.12

Вчителі історії та права,

 

 

35.   

 

 

 

Новорічні свята.

 

 

17.12-21.12

Педагог-організатор,

Класні керівники

 

36.   

Робота за планом зимових канікул.

31.12-11.01

Класні керівники

 

37.   

Тематичні класні години:

 

 

- День Соборності України.

 

 

 

 

 

 

 

22.01

Учитель історії

 

38.   

Презентація «Відомі постаті рідного краю».

01.02

Педагог-організатор

 

39.   

Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

04.02-08.02

Доліч С.В.

 

40.   

День святого Валентина

Робота поштової скриньки.

14.02

Педагог-організатор

 

41.   

Участь у шкільному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».

лютий-березень

Доліч С.В.

 

42.   

Спортивне свято до Дня Захисника Вітчизни

22.02

Залізняк В.М.

 

43.   

Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми.

22.02

Крива В.В.

 

44.   

Тиждень початкових класів( за окремим планом)

Лютий

Волосянко М.О.

 

45.   

Шкільний етап міського фестивалю дружин юних пожежників.

Лютий

Педагог-організатор

 

46.   

Сімейне свято: «Спортивна родина».

06.03

Учитель фізкультури

 

47.   

Шевченківський тиждень (за окремим планом) «Пісня кобзаря живе в серці українців».

 

04.03-07.03

Вчителі української мови, шкільний бібліотекар

 

 

48.   

Святковий концерт до Міжнародного жіночого Дня.

07.03

Педагог-організатор

 

49.   

Загально шкільний фестиваль-конкурс талантів „Найталановитіший”.

11.03-15.03

Педагог-організатор

 

50.   

Випуск стінгазет

«Наш дружний клас».

15.03

Вихователі ГПД

 

51.   

Тиждень дитячої та юнацької книги.

 

Бібліотекар школи

 

52.   

Місячник екологічного виховання (за окремим планом).

01.04-30.04

Доліч С.В.

.

 

53.   

Пасхальна листівка.

Протягом квітня

Вихователі гпд

 

54.   

Виставка

«Писанка моєї родини».

13.04

Вихователі гпд

 

55.   

День самоврядування.

01.04

Педагог-організатор

Шкільний парламент

 

56.   

Тиждень фізики.

08.04-12.04

Самойленко Л.А.

 

57.   

Конкурс екологічних агітбригад.

квітень

Доліч С.В.

педагог-організатор

 

58.   

Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності (за окремим планом).

15.04-19.04

Доліч С.В.

 

59.   

Конкурм «Міс Дюймовочка».

19.04

Вихователі гпд

 

60.   

Тематична лінійка, присвячена Всесвітньому Дню Довкілля.

19.04

Доліч С.В., Волосянко М.О.

 

61.   

Участь у акції

«Чисте село».

Протягом місяця

Учителі шкои

 

62.   

Тематична лінійка, прсвячена роковинам Чорнобильської трагедії

26.04

 Шкільний бібліотекар

 

63.   

Шкільні змагання «Старти надій».

Квітень-травень

Учитель фізкультури

 

64.   

Тиждень патріотичного виховання (за окремим планом).

06.05-10.05

шкільний бібліотекар

 

65.   

Тиждень естетичного та трудового виховання (за окремим планом).

13.05-17.05

Доліч С.В.,

 

66.   

Заходи до Всесвітнього дня родини.

15.05

Вихователі ГПД,

 

 

67.   

Заходи до Міжнародного Дня Європи.

травень

Крива В.В.

 

68.   

Організація літнього оздоровлення дітей.

Протягом місяця

Заступник директора , Шостак С.М.

 

69.   

Свято «Прощання з початковою школою».

 

23.05

Завалецька Н.А.,учитель музики, педагог-організатор

 

70.   

Свято останнього дзвоника.

 

24.05

Педагог-організатор

 

 

71.   

Конкурс «Кращий читач» -2014-2015н. р.

червень

Шкільний бібліотекар

 

72.   

Робота оздоровчого закладу «Сонечко».

03.06 – 21.06

Директор табору

 

 

РОЗДІЛ ІV

Учасники навчально – виховного процесу

РОБОТА З УЧНЯМИ, ВЧИТЕЛЯМИ, БАТЬКАМИ

 

п.п

Зміст  заходів

Строки  виконання

Відповідальні

 за

виконання

Відмітка

про

виконання

1

2

3

4

5

1.

Підготувати статистичну звітність по формі ЗНЗ-1 та ЗНЗ-2, РІК-83 списки вчителів.

Вересень

Завалецька Н.А.

 

Робота з учнями

2.

Здійснювати зарахування до 1 класу учнів з 6 років у відповідності до нормативних актів;

Серпень

 

Адміністрація школи

 

3.

Організувати заходи по роз’ясненню прав і обов’язків учнів у відповідності до Закону України «Про загальну середню освіту».

Протягом року

Класні керівники

 

4.

Продовжити цілеспрямовану роботу класних керівників по ознайомленню учнів з положеннями Конвенції ООН про права дитини, нормативно – правовими актами стосовно охорони дитинства.

Протягом року

Класні керівники

 

5.

Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, з неблагополучних сімей, сімей, які проживали в зоні Чорнобильської АЕС. Надавати цим дітям постійну допомогу із фонду всеобучу.

Вересень

Крива В.В.        .

 

6.

Організувати роботу громадського інспектора.

Вересень

Крива В.В.

 

7.

Організувати безкоштовне харчування учнів.

Серпень – вересень

Директор

 

8.

Скласти графік харчування учнів.

Раз на тиждень контролювати видачу гарячих сніданків, обідів.

до 10.09

Протягом року

 Захарченко С.Г.

 

9.

Сформувати і затвердити раду профілактики правопорушень, спланувати роботу ради.

Вересень

 Крива В.В..

 

10.

Провести збори класних колективів та обрати актив класу і представників класів у шкільному парламенті.

До 20.09

Педагог-організатор.

 

11.

Здійснити грунтовний аналіз потреб учнів початкової, середньої та старшої школи в гуртковій роботі з метою задоволення інтересів кожної особистості в розвитку індивідуальних здібностей.

Вересень

Педагог-організатор.

 

13.

Налагодити співпрацю зі службою у справах неповнолітніх.

 

Протягом року

Крива В.В.

 

14.

Організовувати  та сприяти якісному оздоровленню  в пришкільному та стаціонарних таборах України дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей - інвалідів, постраждалих від аварії на ЧАЄС.

Протягом року, травень-серпень

Крива В.В.

 

15.

Організувати  контроль за здоров’ям учнів.

Протягом року

Залізняк В.М.

 

16.

Забезпечувати якісну організацію поглиблених щорічних медоглядів школярів.

 

Протягом року

 Залізняк В.М.

 

17.

Продовжити цілеспрямовану просвітницько – виховну роботу по формуванню гігієнічних навичок та засад здорового способу життя.

Протягом року

Доліч С.В.

 

18.

Забезпечувати безпечні і нешкідливі умови навчання; належний режим роботи.

Протягом року

Адміністрація школи

 

19.

Створювати належні умови для фізичного                        роз розвитку та зміцнення здоров’я школярів.

Протягом року

 Залізняк В.М.

 

20.

Організувати роботу школи активу шкільнного самоврядування.. Систематично проводити засідання шкільного парламенту (за окремим планом ).

Протягом року

Педагог-організатор.

 

22.

Організувати роботу з обдарованими учнями.

За окремим планом

 Волосянко М.О.

 

23.

Упроваджувати заохочення учнів:

 

Систематично проводити діагностику здібностей учнів школи (обдаровані учні, учні з низьким потенціалом);

Протягом року

 

 

Волосянко М.О.

 

Поповнювати портфоліо обдарованих учнів із наступним оприлюдненням на батьківських зборах, класних годинах

Протягом року

 

 Класні

керівники

 

Написання подячних листів батькам;

Протягом року

Класні керівники

 

Привітання кращих учнів у класних куточках;

Протягом року

Класні керівники

 

На сайті школи висвітлення інформації про переможців конкурсів і олімпіад, «Золотої десятки» найкращих учнів у навчанні;

Протягом року

 

Захарченко С.Г.

 

Створення стенду «Золота пятірка» в фойє школи;

Протягом року

 

Педагог-організатор

 

Продовжити практику нагородження учнів свідоцтвами, грамотами школи встановленого зразка за участь і перемогу в усіх навчальних і виховних заходах школи як засіб морального стимулювання;

 

Травень

 

 

Адміністрація школи

 

 

 

24.

Забезпечувати безпечні і нешкідливі умови навчання; належний режим роботи.

Протягом року

Адміністрація школи

 

25.

Забезпечити рівний доступ до користування

ІКТ, бібліотечним фондом .

Протягом року

Адміністрація школи

 

 

26.

Залучення до партнерської співпраці на рівні вчитель – учень (створення спільних проектів, творчих робіт).

Протягом року

Учителі школи

 

28.

Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних задатків, нахилів шляхом

залучення до проектної діяльності (шкільний, районний)

залучення до участі у конкурсах, олімпіадах, акціях

Постійно

Завалецька Н.А..

 

29.

Проводити аналіз працевлаштування випускників школи

Кожен рік

Завалецька Н.А.

 

30.

Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення  особистих  портфоліо в рамках

круглого столу «Портфоліо учня – крок до успіху»

 

До 15.12 кожного року

 

систематично

Завалецька Н.А.

 

31.

Залучення учнів до соціологічних досліджень як форми наукової роботи учнів

Постійно

 Учителі-предметники

 

32.

Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості 

обдарованих дітей

 

 

До 1.10.2014

Завалецька Н.А.

 

34.

Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного року

Травень кожного року

Керівники гуртків

 

35.

Провести фестиваль «Найталановитіший»

Кожного року

Педагог-організатор.

 

Робота з батьками

36.

Організувати роботу загальношкільного батьківського комітету школи, спланувати його діяльність.

Вересень -

жовтень

Доліч С.В.

 

37.

Організувати роботу Ради школи як найвищого колегіального органу самоврядування.

Протягом року

Кравченко Н.С.

 

38.

Організувати засідання Ради школи.

 

За планом

Голова Ради школи

 

39.

Організувати та провести  загальношкільні батьківські збори «Впровадження нового державного стандарту загальної школи»

Вересень, січень, травень

Адміністрація школи

 

40.

Активізувати роботу батьківського лекторію.

Вересень,

листопад

січень,

березень

Доліч С.В.

 

41.

Провести День відкритих дверей для батьків першокласників.

Жовтень

Завалецька Н.А.

 

42.

Підготувати і видати звіт директора

перед громадськістю села про роботу школи в поточному навчальному році.

Червень

Директор школи

 

43.

Організувати консультування батьків щодо роботи навчання майбутніх першокласників

Постійно

Волосянко М.О.

 

44

Організувати і провести батьківські збори для майбутніх першокласників

червень

Директор школи

 

Робота з вчителями

44.

Провести звірку картотеки кадрів

Вересень

Завалецька Н.А.

 

45.

Здійснити розподіл педагогічного навантаження, скласти тарифікаційні списки вчителів.

До 01.09

Адміністрація школи

 

46.

Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при КОІППО ім. В. О.Сухомлинського.

Протягом року

Завалецька Н.А.

 

47.

Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Протягом року

 

Адміністрація школи

 

48.

 Здійснювати колегіальний розподіл, обговорення та узгодження педагогічного навантаження .

 

Травень

Адміністрація школи Профспілковий комітет

 

49.

Сприяти участі вчителів у професійних конференціях, семінарах.

Протягом року

Адміністрація школи

 

50.

Сприяти підвищенню рівня володіння вчителями ІКТ:

Протягом року

Самойленко Л.А.

 

51.

Організувати заходи з розвитку комунікативних компетенцій  вчителя згідно з  вимогами державного стандарту

-          тренінг «Попередження емоційного та професійного згорання вчителя»

-          навчальний семінар «Розвиток емоційного інтелекту учителя».

 

   

    Січень

 

лютий

 

 

Завалецька Н.А.

 

Шостак С.М.

 

52.

Пропагувати кращі авторські розробки дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу

2 рази на рік

Завалецька Н.А.

 

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

п.п

Зміст  заходів

Строки         виконання

Відповідальні

 

виконання

Відмітка

про

виконання

1

2

3

4

5

1

Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при КОІППО ім. В.Сухомлинського.

Серпень

Завалецька Н.А.

 

2

Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Протягом року

 

 

Завалецька Н.А.

 

3

Визначити списки учителів, які будуть атестуватись у 2013-2014 нр

До 01 жовтня

Завалецька Н.А.

 

4

Уточнити перспективні списки атестації вчителів

До 01 жовтня

Завалецька Н.А.

 

 

 

РОЗДІЛ V

Державний стандарт загальної середньої освіти.

 

п/п

Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Впровадити новий Державний стандарт загальної освіти в

1,2,3та 5,6класах.

серпень

Адміністрація школи, педагогічний колектив

 

2.

Організувати вивчення програм за новим Державним стандартом,

аналіз  підручників для 1 -3 та 5 -6 класів.

Серпень

Протягом року

Завалецька Н.А.

 

3.

Провести нараду при директорові:

  1. Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти.
  2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів.
  3. Правильність ведення шкільної документації..

 

Вересень

 

 

 

Завалецька Н.А.

 

4.

Через систему внутрішкільного контролю здійснювати контроль за дотримання вимог Державного стандарту освіти.

Протягом року

Адміністрація школи

 

5.

Забезпечувати навчально- методичне забезпечення Державного стандарту.

Протягом року

Адміністрація школи

 

6.

Удосконалювати і творчо розвивати форми, способи, зміст і  методи поточного та підсумкового оцінювання знань учнів відповідно до вимог державного стандарту

Протягом року

Завлецька Н.А.

 

7.

Проводити системний контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (контрольні зрізи знань, моніторинги навчальних досягнень).

Протягом року

Адміністрація школи

 

8.

Скласти графік проведення

контрольних, лабораторних, практичних робіт; навчальних екскурсій та практик.

 

Вересень

січень

Завалецька Н.А.

 

10.

Провести моніторингові дослідження:

 - навчальних досягнень учнів з основ наук; - вихованості учнів

 

Двічі на рік

Завалецька Н.А.

 

-вивчити рівень інформаційно – комунікаційних та комунікативних компетенцій вчителів школи відповідно-до виог державного стандарту

Жовтень

 Самойленко Л.А.

 

11.

Здійснювати постійний контроль за веденням поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів учителями-предметниками як необхідної умови впровадження жержстандарту

Протягом року

Адміністрація школи

 

12.

Контролювати виконання навчальних  програм учителями-предметниками.

Двічі на рік

Адміністрація школи

 

13.

Вивчити стан викладання в школі навчальних предметів

 

Завалецька

 

 

Охорона  життя  та  здоров’я  учнів

грудень

 

 

Класно-узагальнюючий контроль у 3 класі

січень

Адміністрація школи

 

Робота групи продовженого дня

Лютий

Директор школи

 

Музики

 

Березень

Адміністрація школи

 

Історії, географії

 

Квітень

Адміністрація школи

 

14.

Підготувати матеріали  до проведення державної підсумкової атестації учнів

4 класу.

квітень

Завалецька Н.А.

 

15.

Здійснити державну підсумкову атестацію учнів початкової школи

 

Травень

Дирекція школи

 

16.

Підготувати матеріали  до проведення державної підсумкової атестації учнів 9, класу.

Квітень

 

Дирекція школи

 

17.

Забезпечувати високу організаційно – методичну якість підготовки і проведення державної підсумкової атестації.

Квітень,

травень

Дирекція школи

 

18.

Перевести учнів до наступних класів здійснювати у повній відповідності до порядку, встановленому МОН України.

Травень, червень

Дирекція школи

 

19.

Провести державні підсумкові атестації учнів 9 класу. Здійснити аналіз результатів атестації.

Травень

 

Адміністрація школи

 

20.

Провести педагогічні ради «Про переведення учнів до наступного класу та випуск зі школи».

Червень

 

Адміністрація школи

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Організація контролю та керівництва освітнім закладом.

ОРГАНІЗАЦІЯ  КЕРІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

п.п.

 

 

Зміст  заходів

Строки         виконання

Відповідальні

за

виконання

Відмітка  про виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити контроль за виконанням Статуту школи, законів України «Про освіту», «Про мови…», правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Протягом

року

 

 

Директор школи

 

 

2.

Видати наказ “Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи”.

Серпень

Директор школи

 

4.

Здійснювати контроль за обліком учнів, які потребують соціальної допомоги, скласти соціальний паспорт школи

Протягом

року

Крива В.В.

 

7.

Підготувати і провести  тематичні педагогічні ради:

 Аналіз роботи педагогічного колективу у 2013 – 20124н.р. Організація навчально – виховного процесу у 2014-2015 н.р. Планування роботи навчального закладу на 2014 – 2015 роки;

 

Про передплату педагогічних фахових журналів і газет працівниками школи;

 

Про шкільний сайт.

 

Про енергозбереження та підготовка школи до роботив осінньо-зимовий період.

 

 

Про здійснення внутрішкільного контролю і керівництва за навчанням і вихованням учнів 3 класу відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти

 

Про дотримання вимог чинного законодавства з питань охорони

     праці

 

Про науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми»

 

 

Про здійснення педагогічного всеобучу для батьків в умовах упровадження Державного стандарту базової і повної середньої освіти.

 

Про виконання  рекомендацій за результатами атестації навчального закладу у 2013р

 

Про організацію інформаційно-просвітницької роботи  серед шкільної молоді.

 

Про  роботу педагогічного колективу щодо посилення превентивного виховання школярів та організація їхнього дозвілля.

 

Про виконання заходів щодо організованого закінчення навчального року

 

Про підсумки роботи школи над науково-методичною проблемою          

 

 

Про переведення учнів 1-4 класів

 

Про переведення учнів 5-8, класів.

Про випуск учнів  9класу.

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

Адміністрація школи

 

 

 

 

 

Завалецька Н.А..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

 

 

 

Завалецька Н.А.

 

 

 

 

Самойленко Л.А.

Завалецька Н.А.

 

8.

Провести наради при директорові, наради при заступникові директора.

1 раз на місяць

Адміністрація школи

 

9.

Організувати засідання Ради школи.

вересень

жовтень

січень

червень

Доліч С.В.