Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

План виховної роботи школи

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор школи

                     Ганжа Л.М.

«01» вересня 2014 року

 

 

 

                                                                                   

                                                                        

Річний план

виховної  роботи

педагога – організатора

Богданівської ЗОШ І –ІІ  ступенів

на  2014-2015 н.р.

                                                                                   

                                                                           

І.      Вступ

 

Основною метою педагогічних працівників у вихованні учнів у 2014-2015 навчальному році буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

У роботі з учнями педагогічним працівникам необхідно керуватися Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указом Президента України від 25 червня 2014 року №344/2014), Методичнимі рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.14  №1/9-376); та здійснювати виховну діяльність у відповідності до наступних ключових напрямів:

ціннісне ставлення до себе;

ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

ціннісне ставлення до праці;

ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Серед основних завдань — національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Протягом  2014-2015 навчального року необхідно підвищити рівень національного і патріотичного виховання та превентивної роботи.

Беручи до уваги методичні рекомендації, надані в  листі Міністерства освіти і науки України від 25.07.14  №1/9-376, слід звернути увагу на те, що  2014-2015 навчальний рік є особливим з точки зору ведення виховної роботи: є діти, які загинули на Майдані, були поранені у збройних сутичках на Сході України, через соціально-політичну кризу втратили батьків, діти з внутрішньо переміщених осіб.

В контексті нових викликів, що постали перед країною, педагогічним  працівникам необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей в навчальному закладі.

Педагоги і психологи  можуть зробити багато для того, щоб заспокоїти учнів і допомогти їм адекватно ставитися до подій. Постійний контакт із вчителями та друзями допоможе дітям відновити відчуття безпеки. У такі часи відданість, співчуття та навички вчителя стають особливо важливими та потрібними.

Не завжди доречно радити дітям " забути про це". Дорослим необхідно бути завжди  готовими  до діалогу зі своїми учнями - вони повинні відчувати, що вчителі готові їх вислухати, допомогти проаналізувати відчуття та досвід.

Цьогоріч потрібно бути готовими до  непростих запитань з боку учнів,  дітям  важливо почути відповіді на їхні "чому?". Діти  мають безпосередній стосунок до того, що відбувається в країні: їхні батьки мобілізовані й застосовують зброю, працюють волонтерами. Варто  надавати дітям чіткі пояснення зрозумілою їм мовою, не  давати нездійсненних обіцянок, але потрібно розповідати учням, що держава і громадянське суспільство роблять усе можливе для відновлення миру та порядку в країні, відбиття зовнішньої агресії проти України.

Взаємна підтримка ровес­ників в цій ситуації також важлива. Слід викликати в учнів, особливо на рівні початкової школи, довіру до того, що покликання педагогів-перетворити школу на безпечне для дітей середовище, що їхні батьки чи опікуни зроблять усе можливе, щоб вони почувалися у безпеці.

Також важливо підтримувати  учнів у формуванні позитивних методів подолання стресу та страху, допомагати  їм обрати оптимальні стратегії для тієї чи іншої ситуації. Першочергово необхідно з'ясувати, які саме методи і стратегії  раніше допомагали їм долати страхи чи інші негативні емоції.

В навчальному закладі украй важливу роль відіграє  мікроклімат у колективі. Педагоги мають бути спокійні й виважені. У цьому їм допоможуть звичайні розмови: обговорення домашнього завдан­ня і т.п.. При цьому необхідно уникати додаткового тиску на дітей. Будь-яка поведінка, що може зашко­дити чи відволікати їх, є неприпустимою.

Враховуючи велику кількість загиблих, варто оголошувати хвилину мовчання, наприклад, на початку уроку і пояснювати дітям, що так   вшановуються  загиблі й постраждалі.

У навчальному закладі планується висвітлення інформаціі про системи переадресації для дітей, що можуть потребувати додаткової допо­моги і підтримки. Такі послуги будуть надаватися як на базі школи, так і спеціалістами державних установ, професійних та громадських організацій. Якщо в одного з учнів будуть спостерігатися серйозні проблеми, що не зникають з плином часу, такій дитині буде вчасно надана спеціалізовану допомогу.

 Особливу увагу педагогічні працівники повинні  приділяти також  власному самопочуттю: не  забувати піклуватися про власне емоційне та фізичне здоров'я. Діти, які бачать довкола себе впевнених, спокій­них та бадьорих дорослих, швид­ше повертаються до норми.

Події останніх місяців показали необхідність соціально-психологічного захисту і психологічної допомоги як окремим людям, так і цілим соціальним групам.

Діти, їхні родини потребують психологічної, подекуди психіатричної допомоги, медичного супроводу або реабілітації, моральної підтримки. Від того, як родина переживе шок від втрати члена сім'ї, значною мірою залежатиме те, як складеться подальша доля для членів такої родини. Душевні страждання, які пережили і переживають сім'ї Небесної сотні, загиблих військових, силовиків, Національної гвардії, населення Донбасу  миттєво.

У цьому контексті, важливим є формування просоціальної поведінки підлітків. Підвищена чутливість до подій, що відбуваються - є передумовою формування просоціальної поведінки, що своєю чергою здійснюється шляхом впливів між вихованням у сім`ї та взаємодією учня у школі. Результат внутрішньої діяльності дитини над власними переживаннями та певна реакція на покарання чи похвалу допомагають сформувати основи просоціальної поведінки. Її форми різноманітні: від простої люб'язності до серйозної благодійної допомоги, яку надає людина іншим людям.

 Задля консолідації суспільства необхідно посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання, передбачивши використання у виховній роботі з учнями кращих традицій та звичаїв Українського народу.

Для прикладу, проявами патріотизму є громадянський вчинок юних нахімовців, які під час перепідпорядкування Севастопольської військово-морської академії Російській Федерації на знак протесту заспівали Державний Гімн України, поведінка учнів Української гімназії у  м. Сімферополь. Безперечним прикладом патріотичного виховання є  сучасні військові. 

Необхідно планувати виховну роботу так, щоб допомогти дитині визначити, чим саме її сім'я, школа, вулиця, місто найкращі. Чому наша  країна нам дорога. Давати дітям необхідно таку інформацію, що її діти здатні  зрозуміти і обговорити зі своїми друзями.

Основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління є Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493 .

Зусилля педагогічного колективу в 2014-2015 навчальному році мають бути спрямовані на реалізацію проектів  щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

Крім того, під час організації навчально-виховного процесу необхідно дотримуватись приписів наказу Міністерства  від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

Одним із дієвих засобів національно-патріотичного виховання є проведення дитячих та молодіжних ігор у позаурочний час таких, як всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл” („Джура”), фізкультурно-оздоровчий патріотичний комплекс школярів України  “Козацький гарт” тощо.

Під час проведення виховних заходів з молоддю доцільно використовувати навчальні дебати, що є важливим засобом розвитку в учнів критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання.

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання, які передбачають впровадження  системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Проведений моніторинг стану кримінальних правопорушень свідчить про те, що превентивне виховання потребує удосконалення.

Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу сучасної школи. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності школярів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує   необхідність   вчити   дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку  комунікативних  навичок спілкування.

            Необхідно також налагодити взаємодію з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

При плануванні превентивної роботи радимо взяти до уваги інформацію, яка характеризує  соціологічний портрет сучасної дитини.

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку.

Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства  є  проведення належного сімейного виховання,  відродження сімейних цінностей, підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету,  підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. У навчально-виховному процесі необхідно враховувати, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини усіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів.

Цілеспрямована робота має проводитися щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи; підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.

З огляду на ймовірність швидкоплинної зміни ситуації, навчальним закладам у взаємодії з органами державної влади, батьківською громадськістю,  неурядовими  організаціями бути готовими гнучко реагувати на прояви тих чи інших  тенденцій, застосовувати сучасні інформаційні та інші технології задля надання психологічної та педагогічної допомоги дітям та їх батькам.

  Таким чином, педагогічний  колектив  школи вбачає головну мету національного виховання в набутті молодим поколінням соціального досвіду, успадкуванні духовних надбань українського народу, досягненні високої культури міжнаціональних взаємин, формуванні у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

          Метою виховання є становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самовіддано розбудувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, здатного виявити національну гідність, знати свої обов’язки і права, цивілізовано відстоювати їх, сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, успішно самореалізуватися  в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

  Мета виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

- врахування вікових та індивідуальних особливостей школярів, особистісних новоутворень школярів, що передбачає вибір доцільного змісту, форм і методів та відповідних виховних технологій;

- закріплення широких соціальних мотивів громадянського обов’язку, необхідності приносити користь своїй державі;

- врахування соціальних мотивів,  які стають більш диференційовані і дійові за рахунок розширення контактів школярів з ровесниками і вчителями;

- виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого народу, держави;

- формування  мовної культури, оволодіння і вживання української мови як духовного коду нації;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

- забезпечення соціального захисту вихованців, їх психічного і фізичного здоров’я, вироблення спільно з учителями-предметниками, психологом, батьками оптимального режиму життя й організації навчання, створення сприятливого мікроклімату спілкування у класному колективі;

- залучення до здійснення виховного процесу батьків, організація сімейно-родинного виховання;

- спонукання зростаючої особистості до протидії проявам аморальності, правопорушень.

 

  II Загальна характеристика учнівського колективу Богданівської ЗОШ І-ІІ ст.

 

В Богданівській  ЗОШ  І-ІІ ступенів навчається 33 учнів у 1-9 класах.

Дівчат___, хлопців____

Соціальний склад учнівського колективу школи такий:

Сиріт -

дітей з багатодітних сімей - 

малозабезпечених ____

дітей афганців -

дітей чорнобильців -

обдарованих  _____

інвалідів - 

дітей які стоять на внутрішкільному обліку    -    

У позакласній роботі зайнято____  учнів

 

         Шкільний вік є важливим у становленні особистості дитини, бо саме в цьому віці, враховуючи надбання довкілля та сімейного виховання, закладаються основи особистісного розвитку учнів початкової школи. Великі можливості у молодшому шкільному віці є для формування соціальних взаємин, що ґрунтується на принципі колективізму. Цьому сприяють спільні навчальні заняття, колективні ігри, праця.

Мотивація навчання у молодшому шкільному віці розвивається у декількох напрямках. Основними потребами дитини в початкових класах є: потреби спілкування з людьми, в емоційному контакті, визнанні,оцінці своїх дій та вчинків, виявленні власних позицій у ставленні до інших,світу, потреба у дружбі,товариськості, повазі особистості, у самоповазі, набутті нових знань та вмінь для пізнання довкілля.

 Виховання  школярів здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності як провідної шляхом внесення ціннісних складових у зміст навчальних предметів відведення належного місця «спільно-взаємодіючій діяльності» як на уроках, так і в позаурочний час, на виховних заняттях, заняттях за інтересами , гурткових заняттях.

В школі організовані дитячі об’єднання за інтересами.

 

  При школі працюють такі гуртки:

·        «Паперове мереживо»       - Доліч С.В.

·        «Любителі математики» - Самойленко Л.А.

·        «Легкоатлети» - Залізняк В.М.

         Формування ініціативної, здатної приймати рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через діяльність в органах учнівського самоврядування. Необхідною умовою розвитку учнівського самоврядування в школі є наявність єдиної мети, співробітництво вчителів і учнів. Успіху в роботі сприяє врахування організаційно-управлінських принципів: регулярна почергова змінність виборного активу; розширення реальних прав і повноважень органів самоврядування; доброзичлива вимога; конкретизація колективних творчих справ; створення умов для повного прояву і розвитку здібностей кожного члена колективу.

          Діяльність учнівського самоврядування, на відміну від інших видів діяльності, має свою специфіку, яка проявляється у врахуванні не тільки вікових та організаторських можливостей вихованців, але й інтересів колективу чи будь-якого  об'єднання

  Діяльність його скеровується на реалізацію вимог режиму роботи школи, організацію позакласної роботи, на розвиток творчої самодіяльності, реалізацію їхніх прав та обов’язків.

1.Головою шкільного парламенту обрано  Ковальова Андрія - учня 9 класу;

          2. Комісія з питань навчання і спорту  « Обрій» - Смірнова Н.,Лось О.,Бакун      Я.,Годований О.

          3. Комісія інформації та дозвілля  « Світанок»: Шульгіна М., Белей В.,Смірнова Н.

          4. Комісія праці, милосердя та внутрішніх справ   «Данко»: Ковальова І.,Тищенко В., Корчій А.,Письменний О.

 

                                       ІІІ.    Організаційна робота

учнів загальноосвітньої школи

 

                   Зміст  роботи

Дата

1.      

Зробити аналіз соціального стану учнівського колективу

До 15.09.

2.      

Організувати  чергування по школі  вчителів та учнів.

До 15.09.

3.      

Провести роботу по залученню школярів до дитячих об’єднань за інтересами.

До 15.09.

4.      

Залучати учнів до спортивного гуртка «Легкоатлети»

До 15.09.

5.      

Продовжувати роботу по інформуванню школярів.

Постійно

6.      

Щомісяця проводити робочі лінійки на яких підводити підсумки:

- Краще озеленення класу;

- Кращий санітарний стан класних приміщень

- Зовнішній вигляд учнів

Протягом року

7.      

 Враховуючи традиції школи розробляти  необхідні методичні  рекомендації,  сценарії,  конкретні творчі справи учнівського колективу.

Постійно

8.      

Залучати учнів  до предметних тижнів.

Протягом року

9.      

Надати необхідну допомогу класоводам  та класним керівникам в організації та проведенні традиційних свят , вечорів дозвілля.

Зокрема:

·        Свято Першого дзвоника «Все починається із Першого дзвінка»;

·        Спортивні змагання до Дня фізкультури і спорту«Ми сміливі, спритні і кмітливі», «Здорові звички, здоровий спосіб життя».

·        Свято  «Осінній ярмарок».

·        День вчителя «Не бува забагато добрих слів Вчителям…».  

·        Новорічно-Різдвяні свята. 

·        День святого Валентина «Любов’ю дорожити вмійте». 

·        День захисника Вітчизни «Джентльмен – шоу ».  

·        Міжнародний жіночий день «Ми бажаєм щастя вам!»  

·        Шевченківський тиждень     

·        Екологічний місячник        

·        День Перемоги «Пам'ять про них збережуть обеліски!»

·        Останній дзвоник «Дзвони ж нам, дзвонику  останній».

·        Випускний бал «Над школою лунає вальс прощальний»                              

 

 

 

До 1.09.

 

 

До 12.09.

 

19.09

3.10.

13.12.-14.01.

11.02.

18.02.

 

4.03.

5-9.03.

Квітень

06.05

24.05.

25.05.

10.                        

Залучати  учнів  до Всеукраїнських акцій  «Ліси для нащадків», «День юного натураліста», «Вчимося заповідувати», «Парад квітів біля школи», «Юннатівський зеленбуд», «Дослідницький марафон», «До чистих джерел».

 

Вересень

11.                        

Операція «Увага!  Діти на дорозі!»

Вересень

12.                        

Міжнародний проект-естафета «Малі річки – життя України»

Вересень

13.                        

Участь у районних змаганнях зі спортивного туризму

Вересень

14.                        

Залучити дітей о надання посильної допомоги в реалізації проекту «Набережна закоханих».

Вересень - жовтнь

15.                        

Залучати  учнів  до Всеукраїнських акцій  «Птах року», «Плекаємо сад».

Жовтень

16.                        

Залучати  учнів  до конкурсу -  огляду «Галерея кімнатних рослин»

Жовтень

17.                        

Залучати учнів о обласного фотоконкурсу «Туризм нас єднає»

Жовтень

18.                        

Залучати до всеукраїнського конкурсу «Парки  легені міст і сіл»

Жовтень

19.                        

Акція «Подаруй бібліотеці книжку»

Жовтень

 

20.                        

Операція «Вчитель не повинен бути самотній»- до Дня вчителя.

 

Жовтень

 

21.                        

Залучити дітей до участі у конкурсі електронних презентацій «Моя Кіровоградщина – перлина скіфського степу»

Листопад

22.                        

Залучати дітей до всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько – краєзнавчу експедицію з активним способом пересування «Мій рідний край»

Листопад

23.                        

Участь у районному фестивалі «Благослови мати»

Листопад

24.                        

Акція милосердя «Прояви турботу і обачливість»

(до Дня інвалідів)

Жовтень

25.                        

Участь у обласних конкурсах:«Новорічна композиція», «Український сувенір»

Грудень

26.                        

Участь у родинному фестивалі «Танцюємо та співаємо разом з батьками»

Грудень

27.                        

Участь у виставці учнівських робіт із декоративно - прикладного мистецтва  та технічної творчості.

Грудень

28.                        

Участь у чемпіонаті інтелектуальної гри «Брей ринг»

Грудень

29.                        

Акція допомога дітям – підліткам «Спасибі –Ні!», «Не залишайтесь байдужим!»     (до Дня боротьби зі СНІДом)

Грудень

30.                        

Участь у всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста » тема «Збереження водних ресурсів України»

Січень

31.                        

Участь у районній науково практичній конференції «Учнівська творчість»

Січень

32.                        

Участь у всеукраїнському гуманітарному конкурсі УМАКО «Сузіря», «Космічні фантазії»

Лютий

33.                        

Участь у конкурсі екологічних агітбригад тема «Збереження водних ресурсів України»

Лютий

34.                        

Участь у фестивалі «Інгулецька росинка»

Березень

35.                        

Участь у всеукраїнській краєзнавчій експедиції  «Історія сіл і міст»

Березень

36.                        

Участь у фестивалі конкурсі «Молодь обирає здоров’я»

Квітень

37.                        

 Природо-охоронна акція «Діти за збереження землі»

 (до Дня довкілля)

Квітень

38.                        

Акція «Майбутнє лісу в твоїх руках»

Квітень

39.                        

«Посади дерево» - екологічний місячник

Квітень

 

ІV.    Основні орієнтири виховання

              1. Ціннісне ставлення особистості

                      до суспільства і держави

 ( громадянське, патріотичне, родинне виховання)

 

Мета: формування почуттів любові до Батьківщини, її національних цінностей; шанобливе ставлення до державної символіки, повага прав людини ( толерантність, миролюбність),  вивчення  культури свого народу і прагнення дотримання традицій, виховання почуття поваги, гордості до своїх батьків, роду, народу, місця де народився .

 

                  Зміст роботи

Дата

1.

Спорт.свято «Спорт –це здоров’я, спорт –це гра!».

Вересень

2.

Фотовікторина до Дня туризму «Мандруємо нашою Батьківщиною ».

Вересень

3.

До Дня людей похилого віку вих. год. «Всі ми будемо колись старенькі».

03.10.14

4.

Конкурс ерудитів «Що я знаю про Україну».

Жовтень

5.

Історико-краєзнавча робота. Акція «Збережемо пам'ять про подвиг».

Протягом року

·        Активізувати краєзнавчий рух серед школярів;

·        продовжувати пошуково - дослідницьку роботу з увінчання бойових подвигів захисників Батьківщини;

·        Літературно-музична композиція « Грими набатом,45-й рік». Вечір фронтової лірики

6.

Акція «Засвіти свічку» -до річниці голодомору  Година пам’яті «Біль душі людської»

Листопад

 

7.

Вечір вогник «Афганістан болить в моїй душі»

зустріч з учасниками подій в Афганістані.

Лютий

 

8.

Конкурс – гра  до Дня Захисника Вітчизни

«Я – Українець, і цим пишаюсь»

Лютий

 

9.

Ігрова родинна програма « Чи знаю я свою дитину».

Березень

 

10.

Етнографічна вітальня  «Люблю я свій народ, ціную його звичаї».

Квітень

 

11

Зустріч із багатодітними матерями до Дня

матері «Уклін низенький вам, Матінко моя!»                                                                                                                                                                                                            

Травень

 

 

2.      Ціннісне ставлення до людей

(моральне виховання)

Мета: формування духовно-моральної культури  особистості: чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя,

виховання родинних, особистих, громадянських цінностей.

 Вміння співпрацювати з іншими, в колективі, співпереживати, здатність враховувати думки  товаришів,поваги до товаришів.

 

                  Зміст роботи

  Дата

1.

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

12.

 

 

 

 

Виховна година «Відверта розмова про ввічливі слова та вчинки»

Акція милосердя «Людським теплом і добротою хай зігріються серця» (до Дня людей похилого віку).

Акція «Вчитель не повинен бути самотнім»

·        Запрошення на свято вчителів пенсіонерів «Низький уклін вам, вчителі».

Бесіда «Про справжню дружбу». Конкурс малюнків «Мій найкращий друг».

Колективне ігрове спілкування «Дружба – це…». Вчимося жити у мирі та злагоді.

Виховна година, до Міжнародного дня інвалідів «Ми завжди повинні нести іншим світло добра і любові».

-         Акція «Доброта душі людської» усні ігри  з дітьми до Дня інвалідів.

Акція «Діти – дітям» . До свята Миколая , новорічних свят - допомога дітям з малозабезпечених сімей.

Зустрічі з цікавими людьми «Все починалося з мрії»

Ігрові програми «Ми вам вклоняємось, жінки»- до Міжнародного жіночого дня.

Народні традиції та обряди «Святкові дзвони Великодня».

КТС «Трудовий сюрприз рідній школі».

Країна ввічливих «Джентльмен –шоу»

Святкова програма.

 

 

Вересень

 

 

Жовтень

 

 

 

Жовтень

 

Листопад

 

Листопад

 

Грудень

 

 

Грудень

 

Грудень

 

 

Січень

 

 

Березень

Квітень

 

Квітень

 

Травень

 

 

3.    Ціннісне ставлення до природи

( екологічне виховання)

 

Мета: формування екологічної культури, гармонійне співіснування з природою та зв'язок з національними традиціями ; відповідальне ставлення до природи, правових норм, до природи як середовища існування людини; виховання почуття особистої причетності до збереження природних багатств ,відповідальності за них.

 

             Зміст роботи

  Дата

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

8.

 

9.

 

 

 

10.

 

11.

 

Похід стежками рідного краю «Мальовничі куточки мого села»

Виставка творчих робіт «Природа і фантазія»

Конкурс «Збережемо природу степу»:

літературні твори, казки, вірші, малюнки.

Бесіда-інструктаж «Зима: її принади і небезпеки».

Допомога зимуючим птахам - екологічна операція « Встанови годівничку»

Конкурс – ярмарок «Замість ялинки –зимовий букет»

Екологічне прес-шоу «Чи знаєте ви,що.. ?»

Виховна бесіда «Первоцвіти просять захисту».

Екологічна акція «Квітуй,  моє рідне село».

Розчищення і облагородження криниць, джерел «Де вода тече –там край життя і краси».

Година пам’яті про аварію на ЧАЕС

« Земле рідна, понівечена скрипко моя».

Конкурс малюнка до Дня довкілля

 «Людина і ліс».

Конкурс фотографій «Бережіть і творіть красу земну» до Дня Землі.

Трудовий десант «Чисте шкільне подвір’я».

 

 

 

 

Вересень

 

Жовтень

 

Листопад

 

Грудень

 

Грудень

 

Січень

 

Лютий

Березень

 

Листопад -

Березень

 

 

26.04.

 

Квітень

 

 

 

 

 

       

 

 

 

4.   Ціннісне ставлення до праці

(трудове виховання)

 

Мета: виховання в учнів працелюбності, старанності, бережливості господарського ставлення до суспільної власності; усвідомлення значимості праці в житті людини, виборі професії, повага до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага та цінності.

 

              Зміст  роботи

  Дата

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

 

7.

 

 

 

8.

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

14.

 

 

 

Акція «Створи собі красу і затишок». Краще озеленення класних приміщень.

Фольклорне свято «Веселий ярмарок».

КТС «Книга скаржиться! Книга дякує!»

Конкурс «Закарпатські самоцвіти»

Конкурс екібан, квітів «Осіння казка».

Конкурс-виставка плакатів, малюнків, фотографій на тему  «Природа мого краю» .

Операція «Трудова турбота»:

- упорядкування могил;

- пам’ятника – обеліска;

- допомога самотнім пенсіонерам.

Рейд «Тут і там  ходить хлопчик Помагай».

КТС « Фабрика Діда Мороза». Конкурс новорічних композицій, іграшок, плакатів.

Диспути «Ким бути, чи яким бути?»,»Чи є професії найважливіші?».

Гра –презентація «Всі професії потрібні, всі професії важливі».

Вечір –зустріч з представниками різних професій «Цікавий світ професій».

Трудова акція «Сюрприз для жінки».

Конкурс «Кращий мамин помічник»

 

 

 

Вересень

 

Вересень

Жовтень

Жовтень

Жовтень

 

Жовтень

Листопад

 

Листопад

 

Грудень

Грудень

 

Січень

 

Лютий

 

Березень

 

Березень

Травень


 

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

(художньо-естетичне виховання)

 

Мета:Формування естетичної культури і мислення та почуттів засобами художніх образів різних видів мистецтва; розвиток художньо-естетичних емоцій, смаків, навичок до розробки і участі в творчих мистецьких проектах.

 

Зміст роботи

Дата

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

 

 

 

 

 

«Все починається із першого дзвінка!» Урочиста лінійка  до свята Першого дзвоника.

 «Високе вчителя ім’я», Святкова програма до Дня працівників освіти.

Виставка робіт гуртківців «Знай і люби свій рідний край».

Вечір відпочинку  «Новорічна ніч казкова».

Посиденьки «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров’я».

Вечір до Дня святого Валентина « Вогонь люблячих сердець».

Розважальна програма «Супер-хлопець класу», до Дня захисника Вітчизни.

Літературно-музичний вечір «Жінка і весна», до Міжнародного жіночого дня.

Вечір поезії «Поезія й пісня –великі дві сили».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«Дзвони ж нам дзвонику останній». Свято Останнього дзвоника.

Випускний вечір .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

Жовтень

 

Листопад

 

Грудень

Січень

 

Лютий

 

Лютий

 

Березень

 

Травень

 

 

 

 

 


 

6. Ціннісне ставлення до себе

( за здоровий спосіб життя)

 

Мета: формування основних засад «Я концепції» особистості (самопізнання, самовизначення, самовиховання, самовдосконалення);

прагнути бути фізично здоровою людиною, знати про наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини.

 

              Зміст роботи

  Дата

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

 

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

 

12.

 

 

До Дня фізкультури і порту «Здорові звички, здоровий спосіб життя» - година спілкування.

Публіцистичні виставки «Вдумайся! Зроби вибір на користь здоров’ю»

Зустріч з лікарем. Поради школярам. «Що маємо знати , щоб зберегти своє здоров’я».

Ігрові естафети. Конкурс фотоколажів «Моє здоров’я»

До Міжнародного Дня тютюнопаління

      Конкурс малюнка на тему :

·        «Я досягну успіху без куріння»;

·        Виступ агітбригади «Сонце, повітря і вода –наші найкращі друзі».

Урок здоров’я «Хвороби курця». «Правда про куріння».

До Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом: –круглий стіл «Актуальні питання боротьби зі СНІДом.»

Бесіда «Формування гігієнічних навичок дітей у сім'ї».

Ділова гра: «Здоров’я –це спадщина  чи власне надбання ? », «Правильна їжа».

Година здоров’я «Твоє майбутнє в твоїх руках».

Міні-лекція для учнів  «Здоров’я та здоровий спосіб життя». Презентація «Я і моє здоров’я».

Порадник учням. «Комп’ютерна гра,чи залежність?»

Вересень

 

 

Вересень

 

Жовтень

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Листопад

 

Грудень

 

Грудень

 

Січень

 

Лютий

 

Квітень

 

 

Травень

 

 

 

 

 

             

 

7.   Превентивне виховання

Метавиховувати  у підлітків загальноприйняті людські цінності; формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадською відповідальністю; спонукання вихованців до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності.

 

                Зміст   роботи

 Дата

Відповідальні

1.

2.

 

3.

4.

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

7.

 

 

 

 

8.

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 Диспут «Що означає жити красиво».

Юридичні поради «Як захистити свої права».

Виховна година «Собою керувати вмій».

Операція «Урок»- відвідування  учнів уроків.

Місячник профілактики правопорушень

-Зустріч з працівниками правоохо-

ронних органів «Незнання законів

не звільняє від відповідальності.»

-Рейд по виявленню курців.

-Година спілкування «Нема прав без обов’язків.

Урок права

«Перший крок до злочину».

Конвенція ООН про права дитини:

-Проблема правового захисту сім'ї і дитинства.

-Вікторина в малюнках «Чи знаєш ти свої права?»

-Диспут «Як не стати жертвою злочину.

Зустріч з лікарем , вчителем ОБЖД

 «За здоровий спосіб життя».

Відверта розмова  «Шкідливі звички чи життя у своє задоволення».

Анкета інтересів «Мої внутрішні

вороги».

Дебати «Проблеми батьків та дітей існують».

Тренінгові заняття за програмою «Рівний-рівному», «Твоє  майбутнє в твоїх руках».

Публіцистичні виставки «Вдумайся!»  «Зроби  вибір на користь здоров’ю».

Вікторина

«Інформація - гарант захищеності».

 

 

Вересень

Вересень

 

Жовтень

Протягом року

 

 

Жовтень

 

 

 

Жовтень

 

Листопад

 

 

 

Листопад

 

Грудень

 

 

Січень

 

Лютий

 

 

Березень

Протягом року

Квітень

 

 

Травень

 

Пед. –орг.

 

Пед.-орг.

Пед.-орг.

 

навч. ком.

 

 

Пед.-орг.

Ком. дисципліни і порядку

 

 

 

 

Пед.-орг; 

 

 

Пед.-орг.

 

Пед.орг. психолог

 

 

Пед..орг.

 

Пед..орг.

 

 

Пед. орг.,кл. кер.

 

Пед.орг.

Ком. дисципліни і порядку

 

Пед. орг.

      

    8.  Сприяння творчому розвитку особистості

 

Мета: організація змістовного дозвілля дітей та молоді, тематичних вечорів відпочинку, розважальних заходів що дають змогу спілкуватися з однолітками у різних формах ігрової та дозвілево-розважальної програми.

 

               Зміст роботи

  Дата

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

 

 

Година спілкування «Чи знаєш ти свої здібності?»

Музично-розважальна програма до Дня музики «Відгадай мелодію».

Конкурс сучасного танцю «Веселковий гурт».

Виставка -  конкурс  юних фотоаматорів «Моя Україна».

Новорічні конкурси від Діда Мороза і Снігуроньки.

Конкурс  колядок, щедрівок «Дозвольте колядувати, дім звеселяти!» .

Інтелектуальна гра « Розумники й розумниці».

«Світ твоїх захоплень» - конкурс дитячих робіт.

Сміхопанорама  «Весняні посмішки»,

 до Дня гумору.

Конкурс  «Космічні фантазії -2015». Конструювання,  ліплення.

Книжкова виставка «Молодь – крок  у майбутнє».

Конкурс юних талантів «Українська співаночка».

 

Вересень

 

Жовтень

 

Жовтень

 

Грудень

 

Грудень

 

Січень

 

Лютий

 

Березень

 

Квітень

 

Квітень

 

Травень

 

Травень