Богданівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Петрівської районної ради

   

Піклувальна рада

 

Положення про піклувальну раду

Богданівської ЗШ І-ІІ ступенів

 

І.Загальні положення

І.І.Відповідно до пункту положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 у загальноосвітній школі І-ІІ ступеня за рішенням конференції створюється піклувальна рада.

І.2.Піклувальна рада є орган самоврядування, який формується з представників виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, окремих громадян з метою залучення громадськості для вирішення проблеми освіти, забезпечення сприятливих умов колективної роботи школи.

І.3.У своїй роботі піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту» та іншими нормативними документами, що регулюють діяльність навчальних закладів системи загальної освіти, цим Положенням.

2.Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради.

2.І.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

2.2.Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів школи;

- сприяння зміцненню навчально-виробничої, матеріально – технічної, культурно – спортивної та лікувально – оздоровчої бази загальноосвітнього закладу; сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників навчально – виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення учнів, педпрацівників;

- сприяння створенню та раціональному використанню фонду загальнообов’язкового навчання;

- сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- стимулюванню творчої праці медпрацівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів школи;

2.3.Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності;

3.Створення піклувальної ради та організації її діяльності:

3.1.Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради школи.

3.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів окремих громадян, у тому числі іноземних.

3.3. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

3.4.Члени піклувальної ради  обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

3.5.Члени Піклувальної ради працюють на громадських засадах.

3.6.У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

3.7.Очолює піклувальну раду голова, який вибирається шляхом голосування на засіданні з числа членів піклувальної ради.

3.8.Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника та секретаря, інших членів ради;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

3.9. Робота піклувальної  ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше ніж чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

3.10. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах у засобах масової інформації через спеціальні стенди тощо.

3.11.Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості, їх виконання організовується членами піклувальної ради;

3.12. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди директора школи.

4.Права піклувальної ради:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів;

- пропозиції щодо змінення матеріально-технічної, навчально-виробничої, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього навчального закладу;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування загальноосвітнього навчального закладу;

- вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної  і  навчально – методичної бази школи;

- сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань що стосуються роботи загальноосвітнього навчального закладу, з метою сприяння їх вирішення у встановленому порядку.

 

 

 

Склад піклувальної ради

 

1.Тороп Юлія Григорівна – голова піклувальної ради.

 

2.Гречанюк Алла Анатоліївна – секретар.

 

3.Годована Любов Іванівна;

 

4.Хоменко Дмитро Віталійович;

 

5.Волосянко Володимир Михайлович;

 

6.Бакун Тамара Анатоліївна;

 

7.Нерода Аліна Миколаївна.

 

 

План роботи  піклувальної ради школи ( 2014-2015 н. р.)

 

Засідання № 1  (7 вересня)

 

 1. Про розподіл доручень між членами ради.
 2. Про затвердження тематики засідань.
 3. Про організацію гарячого харчування.
 4. Про сприяння залученню додаткових джерел фінансування школи.

 

Засідання № 2 (17 листопада)

 

 1. Про організацію новорічних свят.
 2. Про організацію підписки на газети та журнали.
 3. Про нагородження переможців районних конкурсів.
 4. Про організацію відпочинку дітей під час зимових канікул.
 5. Про запобігання випадків травмування під час новорічних св'ят.

 

 

Засідання № 3 (21 березня)

 

 1. Про благоустрій шкільного подвір'я.
 2. Про зміцнення матеріально-технічної бази школи.
 3. Про відзначення учнів переможців районних олімпіад та конкурсів.

 

        

Засідання № 4 (17 травня)

 

 1. Про організацію ремонтних робіт у школі.
 2. Про сприяння залучення додаткових джерел фінансування школи.
 3. Про проведення свята « Останнього дзвінка»
 4. Про організацію оздоровлення учнів влітку 2015 року.
 5. Про організацію відпочинку дітей з багатодітних, малозабезпечених, неблагонадійних сімей та дітей пільгових категорій.